αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Οι αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην Αστυνομία από τις εξετάσεις του 2020

Αλλαγές στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Δημοσιεύθηκε: 14-01-2020

1. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής είναι ίδιες με τις προϋποθέσεις της υγείας και της άρτιας σωματικής διάπλασης για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς (κατεύθυνση όπλων).

2. Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των των προκαταρκτικών εξετάσεων σε Στρατιωτική Σχολή ή στην Πυροσβεστική Ακαδημία ή στις Σχολές του Λιμενικού  και κρίθηκαν ικανοί, σύμφωνα με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και προσκομίζουν στη Διεύθυνση Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σχετική βεβαίωση από αυτές τις σχολές θεωρούνται ικανοί και για τις Αστυνομικές Σχολές και δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Αστυνομίας.

Να σημειώσουμε ότι τα κριτήρια της Αστυνομίας για το ύψος είναι 1,70 και είναι διαφορετικά από του Στρατού.