Εγγραφές Αθλητών στα ΑΕΙ χωρίς φυσική παρουσία.

Η προθεσμία θα ανακοινωθεί

Δημοσιεύθηκε: 23-11-2020

Οι εγγραφές των επιτυχόντων Αθλητών θα γίνουν όπως έγιναν οι εγγραφές των υπολοίπων φοιτητών, χωρίς την κατάθεση των δικαιολογητικών στις γραμματείες των σχολών με φυσική παρουσία.

Οι ημερομηνίες εγγραφής θα ανακοινωθούν υποθέτουμε άμεσα.

Η Υπουργική Απόφαση