Αριθμός Εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 11-05-2021

Ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές το 2021. Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης εισαγωγής για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι.


Α/Α

ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)

369

α. ΟΠΛΑ

247

β. ΣΩΜΑΤΑ

61

γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ ν. 1294/82 (ΟΠΛΑ και ΣΩΜΑΤΑ)

61 (49-12)
2.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)

60

α. ΜΑΧΙΜΟΙ

40

β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

20
3.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)

150

α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

65

β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

40

γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

45
4.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

131

α. ΙΑΤΡΙΚΟ

52

β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

4

γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

6

δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

6

ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

5

στ. ΝΟΜΙΚΟ

24

ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

34
5.

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

46
ΣΥΝΟΛΟ 756

 

Α/Α

ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ)

265
1.

α. ΟΠΛΑ

198
 

β. ΣΩΜΑΤΑ

67
2.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)

124
 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

190
3.

α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

124

β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

31
 

γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

35
ΣΥΝΟΛΟ 579