Αιτήσεις για τις Αστυνομικές Σχολές μέχρι 2/6/

Δείτε την προκήρυξη

Δημοσιεύθηκε: 17-05-2021

Εκδόθηκε η προκήρυξη εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από σήμερα μέχρι τις 2/6 στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του υποψηφίου.

Η προκήρυξη εισαγωγής