Προκήρυξη Εισαγωγής στο Εμπορικό Ναυτικό

Αιτήσεις από 11/6

Δημοσιεύθηκε: 12-06-2021

Οι θέσεις στο Εμπορικό Ναυτικό είναι 963 Πλοίαρχοι και 678 Μηχανικοί.

Η αίτηση υποβάλλεται η αίτηση στο https://eisaen.hcg.gr/.

Προθεσμία από 11/6/2021 έως 12/7/2021.

Η προκήρυξη