Ανακοίνωση δεκτών αιτήσεων για Λιμενικό και Προκαταρκτικές Εξετάσεις

στην ιστοσελίδα του Λιμενικού

Δημοσιεύθηκε: 23-06-2021

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού οι αιτήσεις υποψηφίων που έγιναν δεκτές, καθώς και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. Αναρτήθηκε επίσης ο πίνακας υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά.

Δείτε τους πίνακες