Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν κωδικό ασφαλείας

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Δημοσιεύθηκε: 08-07-2021

Αύριο Παρασκευή 9/7/2021 όσοι υποψήφιοι δεν έχουν δημιουργήσει τον απαραίτητο κωδικό ασφαλείας για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου μπορούν να πάνε στο Λύκειό τους και να τον δημιουργήσουν. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψηφίους του 10%