αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Πόσο δύσκολη είναι η κάθε κατεύθυνση;

Στο άρθρο αναλύεται ο βαθμός δυσκολίας κάθε Ομάδας Προσανατολισμού

Δημοσιεύθηκε: 20-01-2020

του Στράτου Στρατηγάκη

Το πόσο δύσκολη είναι η κάθε ομάδα προσανατολισμού έχει σημασία για τους υποψηφίους με μέτριες προς χαμηλές επιδόσεις, που εξετάζουν και το βαθμό δυσκολίας κάθε κατεύθυνσης πριν επιλέξουν. Παράλληλα έχει σημασία για τις κοινές σχολές, τις σχολές, δηλαδή, που ανήκουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Η ερώτηση των υποψηφίων είναι πολλές φορές: Θέλω να πετύχω στα ΤΕΦΑΑ, από ποια κατεύθυνση θα είναι πιο εύκολο; Θέλω να εισαχθώ στο τμήμα Βιολογίας. Να επιλέξω Μαθηματικά ή Βιολογία; Να επιλέξω, δηλαδή, το 2ο ή το 3ο πεδίο για να εισαχθώ ευκολότερα στη Βιολογία;

Προσπαθώντας να απαντήσουμε σε τέτοιου είδους ερωτήματα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει αντικειμενική έννοια του εύκολου. Στο τελευταίο ερώτημα Βιολογία ή Μαθηματικά μπορούμε να σημειώσουμε ότι ενώ οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι στατιστικά πολύ καλύτερες στη Βιολογία από τα Μαθηματικά έχει σημασία και το υποκείμενο: ο υποψήφιος δηλαδή. Κάποιος υποψήφιος είναι πιο εύκολο να ανταποκριθεί στη Βιολογία και κάποιος άλλος στα Μαθηματικά, εξαρτάται από το μαθητή και το μαθησιακό του υπόβαθρο. Δεν πρέπει να αποφασίζουμε με βάση τη στατιστική. Απλά καλό είναι να τη συμβουλευόμαστε πριν καταλήξουμε σε αποφάσεις.

Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε ότι υπάρχει μία γενική αίσθηση στον κόσμο που επηρεάζει τις επιλογές των υποψηφίων. Το 2ο πεδίο θεωρείται πιο δύσκολο από το 4ο γιατί περιλαμβάνει τη Φυσική και τη Χημεία, που απαιτούν υποδομή από προηγούμενες τάξεις έναντι της Οικονομίας και της Πληροφορικής που δεν απαιτούν. Έτσι οι αδύνατοι μαθητές συνήθως προτιμούν το 4ο πεδίο από το 2ο. Αυτό μας εξηγεί γιατί το ποσοστό των υποψηφίων με λιγότερα από 10.000 μόρια στο 2ο πεδίο είναι 43,78% και είναι μικρότερο από το 53,19% στο 4ο πεδίο παρά το ότι τα μαθήματα είναι αντικειμενικά ευκολότερα.

Αντίστοιχα διαφορά υπάρχει στο 2ο και το 3ο πεδίο. Χαμηλότερο ποσοστό υποψηφίων κάτω από τα 10.000 μόρια στο 3ο πεδίο από το 2ο, όπως βλέπουμε στον πίνακα, αλλά και το ποσοστό των αριστούχων είναι 6,93% στο 3ο πεδίο έναντι 3,11% στο 2ο πεδίο. Λιγότεροι από τους μισούς είναι οι αριστούχοι του 2ου πεδίου έναντι του 3ου. Σ’ αυτό το αποτέλεσμα συμβάλουν και οι δύο παράγοντες: Οι πολύ καλοί μαθητές επιλέγουν το 3ο πεδίο, αλλά και η Βιολογία επιτρέπει στους υποψηφίους να επιτύχουν ευκολότερα υψηλότερες επιδόσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε τα στατιστικά των επιδόσεων των υποψηφίων στη Φυσική και τη Χημεία χωριστά για τους υποψηφίους του 2ου και του 3ου πεδίου που θα αποδείκνυαν την υπόθεση, γιατί μέχρι τώρα μπορούσαν να εξεταστούν και στα Μαθηματικά και στη Βιολογία. Με το νέο σύστημα αυτό δεν επιτρέπεται. Ίσως φέτος να έχουμε ξεχωριστά τις επιδόσεις στη Φυσική και τη Χημεία ανά ομάδα προσανατολισμού.

Στο 1ο πεδίο έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό υποψηφίων με επίδοση κάτω από τα 10.000 μόρια. 32,8% των υποψηφίων έγραψαν κάτω από τη βάση. Ένας στους τρεις, δηλαδή. Οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι, δηλαδή, οι σπουδές με τα καλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Το 52,52% των υποψηφίων συγκεντρώνουν περισσότερα από 12.000 μόρια, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Μόνο στο 3ο πεδίο το ποσοστό είναι ίδιο. Να σημειώσουμε ότι στους υποψηφίους του 3ου πεδίου έχουμε υπολογίσει μόνο τους υποψηφίους από την ομάδα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών, γιατί οι υποψήφιοι από τις άλλες Ομάδες Προσανατολισμού έχουν μείωση μορίων που “παραμορφώνει” τα αποτελέσματα.

Στο ερώτημα, λοιπόν, θέλω να εισαχθώ στα ΤΕΦΑΑ ή στα Παιδαγωγικά που ανήκουν και στα 4 πεδία ποια Ομάδα Προσανατολισμού να επιλέξω μπορούμε να δώσουμε την εξής απάντηση: Μόνο αν οι επιδόσεις του υποψηφίου είναι παρόμοιες στα θεωρητικά και τα θετικά μαθήματα, μόνο τότε, έχει προβάδισμα η Ομάδα Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αν δεν έχει τις ίδιες επιδόσεις ο υποψήφιος και στα θετικά και στα θεωρητικά μαθήματα τότε πρέπει να επιλέξει την Ομάδα Προσανατολισμού που περιλαμβάνει τα μαθήματα στα οποία είναι καλύτερος.


Πανελλαδικές 2019: Αριθμός υποψηφίων στην κλίμακα μορίων

1ο πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
2ο πεδίο
Θετικές Επιστήμες
3ο πεδίο
Επιστήμες Υγείας
4ο πεδίο
Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός %
πάνω από 18.000 968 3,84 736 3,11 1164 6,93 401 1,66
πάνω από 15.000 7243 28,7 4543 19,21 5489 32,67 3743 15,52
πάνω από 12.000 13254 52,52 9337 39,48 8809 52,43 8338 34,57
πάνω από 10.000 16960 67,2 13295 56,22 11016 65,56 11291 46,81
κάτω από 10.000 8277 32,8 10353 43,78 5786 34,44 12831 53,19
Σύνολο 25237
23648
16802
24122
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης