αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Η Υπουργική Απόφαση για την εισαγωγή των Ελλήνων του Εξωτερικού

4 Ομάδες Προσανατολισμού, 4 εξεταζόμενα μαθήματα, 4 Επιστημονικά Πεδία

Δημοσιεύθηκε: 26-03-2020

Γίνεται η προσαρμογή του συστήματος που θα ισχύσει τον Ιούνιο 2020 και στους Έλληνες του Εξωτερικού. Διατηρείται το άριστα στα 100 μόρια και διατηρείται η βάση των 35 μορίων. Οι υποψήφιοι δηλώνουν τις σχολές ενός μόνο Επιστημονικού Πεδίου.

Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα εξεταστούν με το νέο ή το παλαιό σύστημα.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση.