αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Τι συμβαίνει σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων; Άρθρο - Ανάλυση

του Στράτου Στρατηγάκη

Δημοσιεύθηκε: 16-07-2020

του Στράτου Στρατηγάκη

Υπολογίζεται ο μέσος όρος των 4 μαθημάτων και πολλαπλασιάζεται με 1.000. Στην περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζεται μία πρωτότυπη διαδικασία, που ουσιαστικά αποτελεί επαναφορά των βασικών μαθημάτων.

Αρχικά ορίζονται τα μαθήματα σε σειρά προτεραιότητας:


Μάθημα Α

Μάθημα Β

Μάθημα Γ

Μάθημα Δ

1ο Πεδίο

Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία

Κοινωνιολογία

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

2ο Πεδίο

Μαθηματικά

Φυσική

Χημεία

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

3ο Πεδίο

Βιολογία

Χημεία

Φυσική

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

4ο Πεδίο

Μαθηματικά

Οικονομία

Πληροφορική

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Τα μαθήματα Α και Β είναι τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με το παλαιό σύστημα, που έχουν αυξημένη βαρύτητα, τώρα πια, μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας πολλών υποψηφίων σε κάποια μόρια, τότε προηγούνται αυτοί που έχουν μεγαλύτερο βαθμό στο Α μάθημα. Έτσι μειώνεται ο αριθμός των ισοβαθμούντων. Από αυτούς που έχουν απομείνει επιλέγονται αυτοί που έχουν μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα Β. Με αυτό τον τρόπο περιορίζονται ακόμα περισσότερο οι ισοβαθμούντες. Αν έχουν απομείνει ακόμα ισοβαθμούντες, τότε προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο άθροισμα στα μαθήματα Γ και Δ.

Ας δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε πως λειτουργεί η διαδικασία. Στο παράδειγμά μας οι τρεις υποψήφιοι έχουν τους βαθμούς που βλέπετε. Η βαθμολογία αυτή τους δίνει άθροισμα 41, που διαιρούμενο με το 4 και πολλαπλασιαζόμενο με 1.000 μας δίνει 10.250 μόρια. Έχουμε ισοβαθμία. Οι τρεις ισοβαθμήσαντες συγκρίνονται ως προς τη βαθμολογία τους στο μάθημα Α, που εδώ είναι τα Μαθηματικά. Ο τρίτος υποψήφιος έχει γράψει χαμηλότερο βαθμό από τους άλλους δύο και αποκλείεται. Οι πρώτοι δύο έχουν γράψει τον ίδιο βαθμό 11.

Εξετάζονται ως προς τον βαθμό στο Μάθημα Β, που είναι η Φυσική στο παράδειγμά μας. Έχουν γράψει τον ίδιο βαθμό. Εξετάζονται ως προς το τρίτο κριτήριο που είναι το άθροισμα των Μαθημάτων Γ και Δ, εδώ η Χημεία και η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Έχουν τον ίδιο βαθμό 20 και στο τελευταίο κριτήριο, οπότε εισάγονται και οι δύο.

Μόρια υποψηφίων και ισοβαθμίες με το νέο σύστημα εισαγωγής

Μάθημα

Υποψήφιος 1

Υποψήφιος 2

Υποψήφιος 3

Α. Μαθηματικά

11

11

10

Β. Φυσική

10

10

11

Γ. Χημεία

08

12

12

Δ. Νέα Ελληνική Γλώσσα

12

08

08

Μόρια με το νέο σύστημα

10.250

10.250

10.250

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ όσων έχουν ίδιο άθροισμα στα 4 μαθήματα ισοβαθμούντες θα είναι όσοι έχουν γράψει τους ίδιους βαθμούς στα Μαθήματα Α και Β, δηλαδή στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με τον παλιό τρόπο υπολογισμού των μορίων. Βέβαια το Μάθημα Α παίρνει μεγαλύτερη αξία γιατί στο παράδειγμά μας ο τρίτος υποψήφιος τίθεται εξαρχής εκτός. Πράγματι, οι δύο πρώτοι υποψήφιοι θα είχαν τα ίδια μόρια και με τον παλιό τρόπο υπολογισμού των μορίων και θα εισάγονταν και οι δύο.

Από τη στιγμή που οι δύο υποψήφιοι έχουν το ίδιο άθροισμα στα τέσσερα μαθήματα (41 στο παράδειγμά μας, που δίνει 10.250 μόρια) και έχουν τον ίδιο βαθμό στο Μάθημα Α και στο Μάθημα Β, τότε αναγκαστικά θα ισοβαθμούν στο τρίτο κριτήριο, που είναι το άθροισμα στα Μαθήματα Γ και Δ. Συνεπώς το τρίτο κριτήριο χρειάζεται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης ειδικού μαθήματος και ισοβαθμίας στα μόρια με το ειδικό μάθημα.