αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για τους Έλληνες του Εξωτερικού

Σε αρχείο pdf

Δημοσιεύθηκε: 21-07-2020

Περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες, το σύστημα εισαγωγής και η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Ελλήνων του Εξωτερικού.

Οι οδηγίες