αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Η εκτίμηση για τη διαμόρφωση των βάσεων 2020 Ενημέρωση

του Στράτου Στρατηγάκη

Δημοσιεύθηκε: 08-08-2020

του Στράτου Στρατηγάκη

Η διαμόρφωση των βάσεων εξαρτάται από τρεις παράγοντες: Τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας, τις επιδόσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, που μεταφράζονται σε μόρια και τη σειρά προτίμησης των σχολών στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Ο τρίτος παράγοντας ήταν πάντα άγνωστος και υπεύθυνος για τις εκπλήξεις των βάσεων. Φέτος είναι πιθανό να έχουμε πολύ διαφορετικό τρόπο δήλωσης των τμημάτων γιατί έχουμε περιορισμό των μετεγγραφών, μετά από σειρά αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας με αυτό το στόχο. Όποτε έχουμε μια προσπάθεια περιορισμού των μετεγγραφών το αποτέλεσμα είναι να μη δηλώνουν οι υποψήφιοι σχολές της περιφέρειας με στόχο τη μετεγγραφή, με συνέπεια να έχουμε άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης από τη μία και της περιφέρειας από την άλλη. Η εισαγωγή της βάσης μετεγγραφής, η αναγκαία προϋπόθεση, δηλαδή, για να πάρει κάποιος μετεγγραφή είναι να έχει συγκεντρώσει τα μόρια της βάσης της σχολής μείον 2750 μόρια. Όταν δεν γνωρίζεις τη βάση του τμήματος δεν μπορείς να ξέρεις αν “πιάνεις” το βαθμολογικό όριο, οπότε πως να δηλώσεις το τμήμα. Η κρίση του κορονοϊού μπορεί να επηρέασε τον τρόπο δήλωσης των σχολών. Και τα δύο μεγέθη είναι μη μετρήσιμα και δεν έχουν υπολογισθεί στη μελέτη διαμόρφωσης των βάσεων.

Ο δεύτερος παράγοντας, οι επιδόσεις των υποψηφίων και τα μόρια που συγκέντρωσαν έχει να κάνει με την κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας, που άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τις απίστευτες ισοβαθμίες που θα έχουμε, λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού των μορίων. Ευτυχώς αυτός ο παράγοντας δεν κρύβει εκπλήξεις και τα αποτελέσματά του είναι μετρήσιμα.

Ο πρώτος παράγοντας είναι ο αριθμός των εισακτέων, που χρόνια τώρα ήταν μετρήσιμος και προβλέψιμος. Φέτος κρύβει και αυτός δύσκολα σημεία. Το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3130/ 28-7-2020) που αναφέρει ότι όσες θέσεις δεν καλυφθούν από τους υποψηφίους του παλαιού συστήματος θα δοθούν στους υποψηφίους του νέου συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι θα εισαχθούν όλοι οι υποψήφιοι του 4ου πεδίου του παλαιού συστήματος και οι θέσεις που θα μείνουν κενές θα δοθούν στους υποψηφίους του νέου συστήματος. Αυτό αίρει, εν μέρει, μία αδικία και ανατρέπει τις εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση των βάσεων στις σχολές, κυρίως, του 4ου Πεδίου, αλλά λιγότερο και του 2ου πεδίου. Ανεπηρέαστα από αυτόν τον παράγοντα μένουν τα τμήματα του 1ου και του 3ου πεδίου. Αίρει εν μέρει την αδικία γιατί δεν μειώνεται το ποσοστό θέσεων των υποψηφίων του παλαιού συστήματος, αλλά δίνονται στο νέο σύστημα οι θέσεις που θα περισσέψουν, που σημαίνει ότι θα δοθούν οι θέσεις στις σχολές χαμηλής ζήτησης και, συνεπώς, βάσης. Δεν είναι απολύτως δίκαιο, αλλά είναι καλύτερο από τον να μην δοθούν καθόλου οι θέσεις. Αυτό δημιουργεί επιπλέον δυσκολία στην εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων, αφού δεν γνωρίζουμε πόσες θέσεις έχει τελικά κάθε τμήμα.

Όλα αυτά δεν είναι μετρήσιμα μεγέθη, θα τα δούμε με την ανακοίνωση των βάσεων και συνεπώς δεν μπορούν να συνυπολογισθούν στην παρούσα εκτίμηση.

Η γενική εικόνα είναι ότι έχουμε μία μετακίνηση υποψηφίων προς τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής, που θεωρούνται από τους υποψηφίους ποιο εύκολος δρόμος προς το Πανεπιστήμιο. Παρότι είχαμε μείωση των υποψηφίων κατά 1827 είχαμε αύξηση των υποψηφίων του 4ου πεδίου κατά 923. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση των βάσεων στο 4ο Πεδίο για μία ακόμη χρονιά. Αντίστοιχα έχουμε μείωση των υποψηφίων στο 2ο πεδίο, με συνέπεια όσοι έμειναν στο 2ο Πεδίο να περνούν όλοι.

Με την αλλαγή του συστήματος εισαγωγής δεν μπορούν να δηλώσουν τις σχολές του 3ου Πεδίου υποψήφιοι από τις Ανθρωπιστικές Σπουδές και από τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής. Αυτοί οι υποψήφιοι ήταν 6552. Ακόμη με το διαχωρισμό των αποφοίτων σε εξεταζόμενους με το παλαιό και το νέο σύστημα είδαμε ότι πολλοί απόφοιτοι του 3ου Πεδίου επέλεξαν το παλαιό σύστημα (όπως ήταν το φυσικό) με αποτέλεσμα να έχουμε τελικά πολύ λίγους υποψηφίους με το νέο σύστημα. Από τους συνολικά 21.890 υποψηφίους του 2019 οι προερχόμενοι από τις Θετικές Σπουδές ήταν 15.338. Φέτος είναι μόνο 10.989. Αυτό σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση των αριστούχων στη Βιολογία και τις δυσκολίες που συνάντησαν οι υποψήφιοι στη Γλώσσα αναμένεται να γκρεμίσει τις βάσεις των Ιατρικών Σχολών και να επιτρέψει και σε αυτό το πεδίο την εισαγωγή όλων των υποψηφίων.

Στο 1ο Πεδίο τα πράγματα κινούνται φυσιολογικά χωρίς πολύ μεγάλες αναταράξεις εκτός από την πτώση των βάσεων στις χαμηλόβαθμες σχολές. Είχαμε και εδώ μείωση του αριθμού των υποψηφίων, συνυπολογιζόμενης της μείωσης , της τάξης του 9% στο οποίο οφείλεται η πτώση των βάσεων στις χαμηλόβαθμες σχολές.

Τμήμα Ίδρυμα Εκτ 2020 Βάση 2019 Ε-Β
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 18500 18633 -133
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 19200 19312 -112
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 12275 13047 -772
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 10050 11591 -1541
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 6300 7297 -997
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 9400 9393 7
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 7000 7794 -794
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 11350 11370 -20
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 12100 12792 -692
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 12875 13372 -497
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 10550 11438 -888
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 7675 8472 -797
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 11300 12079 -779
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου ΑΣΤΕ 10400 11391 -991
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 10700 11810 -1110
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές 17800 18241 -441
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Αστ. Σχολές 17700 18097 -397
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Στρατ. Σχολές 16500 17580 -1080
Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 10200 11100 -900
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 8800 9279 -479
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 18750 19050 -300
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 13600 14109 -509
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 16700 16952 -252
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 12050 12836 -786
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 10000 11233 -1233
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 15200 15602 -402
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 10300 11859 -1559
Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές 15575 16550 -975
Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 13600 14021 -421
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 9700 10137 -437
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 12500 14622 -2122
Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 12200 14505 -2305
Βιολογίας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 16600 17105 -505
Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 17100 17688 -588
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 16900 17446 -546
Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 16650 17174 -524
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 16050 16620 -570
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 13100 12695 405
Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 16200 16588 -388
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 16150 16697 -547
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 8300 8844 -544
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 5000 5580 -580
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 9000 10403 -1403
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 10400 11602 -1202
Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 9100 8647 453
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 5525 5450 75
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 9550 10623 -1073
Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 8100 9785 -1685
Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 6200 7108 -908
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 7600 9662 -2062
Γεωπονίας (Αμαλιάδα) Παν. Πάτρας 6700 7663 -963
Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 7100 7971 -871
Γεωπονίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 8300 9360 -1060
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 14200 14644 -444
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 9200 11063 -1863
Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 7900 8700 -800
Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 7100 7977 -877
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 8000 8807 -807
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 10800 11950 -1150
Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 9100 9539 -439
Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 11900 12535 -635
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 7700 7577 123
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 5500 6537 -1037
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 5400 6417 -1017
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 6000 6923 -923
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 9700 10870 -1170
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 6600 6658 -58
Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 5375 5305 70
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 13700 14296 -596
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 8200 10197 -1997
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 8900 11936 -3036
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 15900 15949 -49
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 10600 13383 -2783
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 8875 8409 466
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 14125 13804 321
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 5400 5295 105
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 16900 16937 -37
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 18150 18163 -13
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 17600 17602 -2
Διοίκηση Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 11200 10619 581
Διοίκηση Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πάτρας 9100 8633 467
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 5500 5437 63
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 11600 11136 464
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 7150 7120 30
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 10300 9823 477
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 5375 5305 70
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγρ. Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 4950 4860 90
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 13650 13313 337
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 5475 5422 53
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 7075 7027 48
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 5300 5217 83
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 10350 9888 462
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4800 4737 63
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 17800 17959 -159
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4700 4643 57
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4550 4490 60
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 8750 8303 447
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 5900 5826 74
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 14925 15092 -167
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 15725 15816 -91
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 5350 6631 -1281
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 6400 7293 -893
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 7475 8263 -788
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 5500 6678 -1178
Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 9800 10289 -489
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 16875 16845 30
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 8600 9005 -405
Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 16100 16137 -37
Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 5200 6271 -1071
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 15550 16980 -1430
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 10150 12929 -2779
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 11825 12619 -794
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 6400 7369 -969
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 8800 10306 -1506
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 13800 14325 -525
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 7700 9795 -2095
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 12500 13230 -730
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 9300 11153 -1853
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 5075 6374 -1299
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 15450 15787 -337
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 9200 11059 -1859
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 7800 9819 -2019
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 6450 7353 -903
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 14850 14668 182
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 17550 17501 49
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 17100 17045 55
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 14300 14617 -317
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 14900 15017 -117
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 15750 15828 -78
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 13600 14119 -519
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 6200 7103 -903
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 13000 15241 -2241
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 8900 11963 -3063
Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 10500 11650 -1150
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 13550 14079 -529
Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 12000 12680 -680
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 14000 14525 -525
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 10325 11225 -900
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 9850 10803 -953
Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 13800 15836 -2036
Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 12000 14505 -2505
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 8200 8092 108
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 5200 5111 89
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Στρατ. Σχολές 15450 15737 -287
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 16700 17039 -339
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 15700 15606 94
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 15850 15755 95
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 14975 15364 -389
Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 5200 6241 -1041
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 9600 11247 -1647
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 15375 15664 -289
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 14275 14724 -449
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 18025 18314 -289
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 6725 7617 -892
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 17275 17575 -300
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 13250 13730 -480
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 8000 9762 -1762
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 14425 14880 -455
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 16125 16411 -286
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 7000 6949 51
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 11950 12602 -652
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 9300 9721 -421
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 9750 10190 -440
Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 13150 13635 -485
Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 8000 8793 -793
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 8500 8915 -415
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 8300 8717 -417
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 12050 12739 -689
Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 17375 18123 -748
Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 18200 18724 -524
Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 17450 18194 -744
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 18050 18585 -535
Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 17500 18265 -765
Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 17475 18249 -774
Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 17650 18398 -748
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 18150 18674 -524
Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Στρατ. Σχολές 17825 18121 -296
Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Στρατ. Σχολές 16550 16833 -283
Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Στρατ. Σχολές 18300 18576 -276
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 6200 6817 -617
Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 9000 9447 -447
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 9700 10182 -482
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 12450 12956 -506
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 9300 9747 -447
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 15175 15306 -131
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 14550 14747 -197
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 10875 11706 -831
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 9750 10737 -987
Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 9400 9851 -451
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 11275 12036 -761
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 6000 6980 -980
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3500 4016 -516
Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 12750 13243 -493
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 13500 13937 -437
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 9500 9932 -432
Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 16025 16066 -41
Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 13500 13920 -420
Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 14000 14506 -506
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 8600 9019 -419
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 11150 11975 -825
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 12775 13261 -486
Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 11025 11854 -829
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 14625 14810 -185
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 15050 15163 -113
Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 10300 11187 -887
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 11950 12602 -652
Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 16700 17764 -1064
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 16150 17407 -1257
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 17300 18032 -732
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 10600 10244 356
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 16350 16371 -21
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 12000 11505 495
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 6350 6257 93
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 15100 14917 183
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 5800 5725 75
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 6550 6473 77
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 5125 5050 75
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 7200 7142 58
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 5100 5004 96
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 11000 13788 -2788
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 10400 13254 -2854
Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 11500 14016 -2516
Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 14150 14617 -467
Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 13550 14019 -469
Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 9700 10936 -1236
Μαθηματικών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 7400 9206 -1806
Μαθηματικών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 7550 9433 -1883
Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 9800 11395 -1595
Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 6600 7501 -901
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 6600 7478 -878
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών Παν. Κρήτης 7400 9285 -1885
Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 12400 14622 -2222
Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 11200 13890 -2690
Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 9000 12101 -3101
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 14675 14458 217
Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 8600 9087 -487
Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 13650 14193 -543
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 10125 9668 457
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 7800 9693 -1893
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 11600 12386 -786
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 13600 14082 -482
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα) ΕΜΠ 13825 14311 -486
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 5800 5738 62
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4050 5339 -1289
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολ. Κρήτης 4775 6063 -1288
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 10400 9905 495
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 11700 11217 483
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 12450 11986 464
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 4200 5449 -1249
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 6950 7854 -904
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 6350 7270 -920
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 7275 8080 -805
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 4875 6160 -1285
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 13200 12806 394
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 14000 13678 322
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 10400 10002 398
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 6000 5921 79
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 7450 7342 108
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 7800 9003 -1203
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 5300 6593 -1293
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 7400 9265 -1865
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 6575 7468 -893
Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 16525 16811 -286
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 17725 18014 -289
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 12200 12994 -794
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 15900 16120 -220
Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 7200 9020 -1820
Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 16850 17169 -319
Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 14275 14736 -461
Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 8900 10405 -1505
Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 7200 9005 -1805
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 16850 16881 -31
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 16050 16304 -254
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 15150 15537 -387
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Στρατ. Σχολές 14750 14557 193
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα Στρατ. Σχολές 13600 14073 -473
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 15200 15086 114
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 16500 17009 -509
Μουσειολογίας (Πύργος) Παν. Πάτρας 8125 8547 -422
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 11000 14430 -3430
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 5250 5182 68
Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 12550 13020 -470
Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 7500 10660 -3160
Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 12000 13578 -1578
Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 10000 13120 -3120
Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 12025 12818 -793
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 17300 17643 -343
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Στρατ. Σχολές 16600 16895 -295
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Στρατ. Σχολές 17100 17463 -363
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 16075 15971 104
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 10225 9753 472
Νομικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 18050 18013 37
Νομικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 17850 17824 26
Νομικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 17300 17225 75
Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 14300 16075 -1775
Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 11600 14118 -2518
Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) Διεθνές Παν. Ελλάδας 7500 10622 -3122
Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 8500 11398 -2898
Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 10900 13679 -2779
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 8800 11645 -2845
Νοσηλευτικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 8700 11524 -2824
Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 9700 12461 -2761
Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 8600 11495 -2895
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 15950 16019 -69
Οδοντιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 17300 18026 -726
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 17250 18002 -752
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 17900 18490 -590
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 10750 10379 371
Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 15800 15725 75
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 14175 13843 332
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 6000 5925 75
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 12350 11893 457
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 18425 18586 -161
Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 13400 13087 313
Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 12150 11703 447
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 14400 14146 254
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 13400 12987 413
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 11550 11023 527
Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 8000 7870 130
Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 9750 9305 445
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 11750 11270 480
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 9400 8910 490
Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 8150 8010 140
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 7650 7566 84
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 6000 5918 82
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 16050 16087 -37
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 5600 5534 66
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 13875 13558 317
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 14450 14186 264
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 7200 7170 30
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 12850 13339 -489
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 15650 15732 -82
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 12000 12667 -667
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 13750 14361 -611
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 15150 15262 -112
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 13375 13812 -437
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 12550 13024 -474
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 11050 11872 -822
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 12000 12647 -647
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 15600 15685 -85
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 11350 12074 -724
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 10500 11408 -908
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 12100 12773 -673
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 10700 11553 -853
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 8650 9132 -482
Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 5800 6738 -938
Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 6600 7570 -970
Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 6400 7353 -953
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4175 4092 83
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) Γεωπονικό Παν. 4400 4308 92
Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 16400 16433 -33
Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 16625 16653 -28
Πληροφορικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 10050 9597 453
Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 8600 8233 367
Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 11350 10745 605
Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 16100 15998 102
Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 15250 15139 111
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 10750 10373 377
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 16925 17015 -90
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 7850 7739 111
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 11900 11405 495
Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 11850 12650 -800
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 8050 8468 -418
Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 11600 12372 -772
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 10175 11061 -886
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 16150 16166 -16
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 12550 13046 -496
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 14500 14682 -182
Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 15475 15581 -106
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 16150 16385 -235
Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 8525 10014 -1489
Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 12425 13140 -715
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 14000 14467 -467
Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 10500 11992 -1492
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 12900 13460 -560
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 7450 8242 -792
Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 6750 7665 -915
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 8500 8898 -398
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 9500 9972 -472
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 5250 6551 -1301
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης ΑΕΑ Θεσ/νίκης 6475 7376 -901
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Βελλάς Ιωαννίνων ΑΕΑ Ιωαννίνων 8150 8575 -425
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηρακλείου Κρήτης ΑΕΑ Κρήτης 8150 8567 -417
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 7775 8197 -422
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Βελλάς Ιωαννίνων ΑΕΑ Ιωαννίνων 7450 7887 -437
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης ΑΕΑ Κρήτης 7225 7657 -432
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Θεσ/νίκης ΑΕΑ Θεσ/νίκης 7825 8244 -419
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 13250 13691 -441
Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 13700 13337 363
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 5225 5148 77
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4950 4846 104
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 12150 11710 440
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 18750 18735 15
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4000 5196 -1196
Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4550 5861 -1311
Σχολή Ανθυποπυραγών (για πολίτες) Σ.Π.Α. 18400 18367 33
Σχολή Ανθυποπυραγών (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 18350 18315 35
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 16225 16253 -28
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 17750 17723 27
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 8900 8468 432
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 10275 9827 448
Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) Σ.Π.Α. 17350 17312 38
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 6850 6753 97
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 9700 10137 -437
Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 6150 6086 64
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 14900 14694 206
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 10750 11577 -827
Φαρμακευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 16800 17848 -1048
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 16750 17793 -1043
Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 16500 17593 -1093
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 18000 18542 -542
Φιλολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 9875 10375 -500
Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 14475 14677 -202
Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 13875 14431 -556
Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 10975 11817 -842
Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 11950 12599 -649
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 9575 10572 -997
Φιλοσοφίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 9350 9798 -448
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 12850 13333 -483
Φιλοσοφίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 12150 12831 -681
Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 9500 10504 -1004
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 9250 9688 -438
Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 15025 15417 -392
Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 9800 11375 -1575
Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 13900 14339 -439
Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 9800 11379 -1579
Φυσικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 8100 8969 -869
Φυσικής (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 8200 9876 -1676
Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 12050 12836 -786
Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 14450 16222 -1772
Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) Παν. Πάτρας 11900 14410 -2510
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 14200 15970 -1770
Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 12500 14657 -2157
Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 11300 13932 -2632
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 10900 11724 -824
Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 16950 17332 -382
Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 15900 16277 -377
Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 16450 16871 -421
Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 16000 16353 -353
Χημείας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 14900 15854 -954
Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 16250 16616 -366
Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 17150 17479 -329
Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 16175 16474 -299
Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 13800 14283 -483
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 15650 15918 -268
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 14750 14494 256
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 8225 8645 -420
Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 7600 7508 92
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 14725 14492 233
Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 6650 6572 78
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 9800 10225 -425
Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 17650 17608 42
Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 17350 17285 65
Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 17550 17529 21
Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 17175 17120 55
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 16875 16846 29
Ψυχολογίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 16600 16641 -41
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 19100 19097 3
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 7400 8230 -830