αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

127 τμήματα με απόκλιση μικρότερη του 1%!

Μεγάλη επιτυχία η εκτίμησή μας για τις βάσεις

Δημοσιεύθηκε: 30-08-2019

του Στράτου Στραητηγάκη

Η εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων ήταν φέτος δυσκολότερη από κάθε άλλη χρονιά. Η αναδιάταξη του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την κατάργηση των ΤΕΙ και η δημιουργία 133 νέων τμημάτων καθιστούσε κάθε εκτίμηση παρακινδυνευμένη καθώς οι άγνωστοι της εξίσωσης ήταν πάρα πολλοί.
Πώς θα δήλωναν οι υποψήφιοι τα νέα τμήματα και την πιθανότητα να υπολειτουργήσουν, όπως τα νέα τμήματα Μαθηματικών σε Λαμία και Καστοριά και τόσα άλλα σ’ αυτή την κατηγορία;
Πώς θα δήλωναν οι υποψήφιοι τα νέα τμήματα Μηχανικών που προέρχονται από ΤΕΙ και έχουν 4 ή 5 έτη σπουδών, αλλά όχι ισότιμα πτυχία με των Πολυτεχνείων; Πόσοι υποψήφιοι έκαναν λάθος γιατί μπερδεύτηκαν από τα απολύτως ίδια ονόματα;
Πώς θα επιδρούσε στην «ουρά» των βάσεων η αύξηση του αριθμού των εισακτέων;
Αυτά και αρκετά άλλα ερωτήματα έπρεπε να απαντηθούν προκειμένου να γίνει η εκτίμηση των βάσεων. Παρόλη τη δυσκολία του εγχειρήματος, για μία ακόμη χρονιά όγδοη συνεχόμενη, παρουσιάσαμε την εκτίμησή μας για τη διαμόρφωση όλων των τμημάτων του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Προσεγγίσαμε τη βάση σε 127 τμήματα με απόκλιση μικρότερη του 1%, των 200 μορίων δηλαδή. Σε 70 τμήματα είχαμε απόκλιση μικρότερη των 100 μορίων. Αλλά ακόμη και στα τμήματα που είχαμε μεγαλύτερη απόκλιση είχαμε σημαντική προσέγγιση. Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είχαμε εκτιμήσει ότι θα έχει άνοδο 5000 μορίων και είχε 4199.
Τα Οικονομικά τμήματα λέγαμε ότι θα έχουν αύξηση μέχρι και 700 μόρια και δικαιωθήκαμε. Προβλέψαμε και την άνοδο στις σχολές της Πληροφορικής.
Δείτε στον πίνακα τη βάση του 2019 και την εκτίμησή μας.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ Ε.Μ. Βάση 2019  Εκτίμηση 2019 Β-Ε
0269
Χημείας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 2&3   16353 16350 3
0879
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές 2 Π 16304 16300 4
0282
Βιολογίας  (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης 2&3   17105 17100 5
0392
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2   12994 13000 -6
0291
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 3   17793 17800 -7
0308
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας 3   17407 17400 7
0293
Φαρμακευτικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 3   17593 17600 -7
0325
Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν. 2&3   16588 16600 -12
0878
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές 2 Π 15537 15550 -13
0340
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 2   12386 12400 -14
0267
Χημείας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2&3   16616 16600 16
0128
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1&2&3&4   15732 15750 -18
0211
Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2   17169 17150 19
0332
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 2   16120 16100 20
1659
Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   9020 9000 20
0265
Χημείας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2&3   16871 16850 21
0345
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 4   11023 11000 23
0119
Νομικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1   17824 17850 -26
0303
Οδοντιατρικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 3   18026 18000 26
0877
Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά (για πολίτες)
Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 18367 18340 27
0166
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   12773 12800 -27
1655
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   7027 7000 27
0302
Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ 3   18123 18150 -27
0681
Μαιευτικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 3   14622 14650 -28
0168
Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1&2&3&4   13635 13600 35
0257
Φυσικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2   12836 12800 36
0816
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές 2 Π 17463 17500 -37
0277
Βιολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 2&3   17688 17650 38
0121
Νομικής (Κομοτηνή)
ΔΠΘ 1   17225 17265 -40
0290
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ 2&3   17009 17050 -41
0240
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)
ΟΠΑ 4   17959 18000 -41
0846
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη  Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές 3 Π 18542 18500 42
0219
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2   17575 17620 -45
0279
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2&3   17446 17400 46
0289
Φαρμακευτικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 3   17848 17800 48
0270
Χημείας (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης 2&3   16277 16325 -48
0305
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 3   18002 17950 52
0391
Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2   9003 8950 53
0229
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ 2   17643 17590 53
0284
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 2&3   16697 16750 -53
1211
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
Παν. Μακεδ. 2&4   15755 15700 55
0297
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 3   18585 18640 -55
0304
Ιατρικής (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης 3   18194 18250 -56
1001
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ 3&4   9393 9450 -57
0836
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές 3 Π 18490 18550 -60
0169
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 1   10190 10250 -60
1657
Γεωπονίας (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   9360 9300 60
1241
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   11438 11500 -62
0130
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   13812 13750 62
0307
Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 3   17764 17700 64
0210
Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   14736 14800 -64
0671
Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 1   16066 16000 66
0275
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2&3   10870 10800 70
1601
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   7170 7100 70
0280
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 2&3   16620 16550 70
0408
Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1&2&3&4 13020 12950 70
0134
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1&2&3&4   14079 14150 -71
0172
Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1   17529 17600 -71
0281
Βιολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2&3   17174 17100 74
0684
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   14325 14400 -75
0826
Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές 2 Π 18576 18500 76
0283
Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 2   10623 10700 -77
0235
Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ 2   17479 17400 79
0239
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2   15918 16000 -82
0263
Χημείας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 2&3   17332 17250 82
1274
Λογοθεραπείας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 3   14016 14100 -84
0249
Μαθηματικών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 2   10936 10850 86
1212
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα
Παν. Μακεδ. 2&4   15606 15700 -94
0300
Ιατρικής (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 3   18249 18350 -101
1662
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   6949 7050 -101
0334
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   12647 12750 -103
0866
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές 1 Π 18735 18840 -105
0163
Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1&2&3&4   13243 13350 -107
0221
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2   16411 16300 111
0209
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ 2   18014 17900 114
0867
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές 4 Π 18586 18700 -114
0201
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ 2   16385 16500 -115
0171
Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ 1   17608 17730 -122
1251
Ψυχολογίας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 1   17120 17245 -125
0312
Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)
ΟΠΑ 4   15725 15850 -125
0295
Ιατρικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 3   18724 18850 -126
0223
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)
ΔΠΘ 2   14724 14850 -126
0142
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ 1&2&3&4   12667 12800 -133
0301
Ιατρικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 3   18265 18400 -135
0220
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 2   15664 15800 -136
1245
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 3   13788 13650 138
0806
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές 2 Π 17039 16900 139
0208
Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 2   13140 13000 140
0154
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1&2&3&4   15092 14950 142
1629
Χημείας (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   15854 16000 -146
0150
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)
ΟΠΑ 4   13804 13950 -146
0870
Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά
Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16550 16400 150
0231
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ 2 19050 19200 -150
0299
Ιατρικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 3   18398 18550 -152
0149
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης 1   12602 12450 152
0146
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1   12602 12450 152
1515
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου 3   13254 13100 154
0831
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές 3 Π 18674 18830 -156
0152
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)
Πάντειο 4   11893 12050 -157
0117
Νομικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1   18013 18170 -157
1522
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)
Παν. Πελ/νήσου 2   9762 9600 162
0313
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)
ΟΠΑ 4   16087 16250 -163
0679
Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 3   11936 12100 -164
0170
Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο
Πάντειο 1   17285 17450 -165
0178
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   15685 15850 -165
0167
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου 1   9932 10100 -168
0294
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)
Χαροκόπειο 3   16980 17150 -170
0851
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές 3 Π 17580 17750 -170
0869
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά
Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18241 18070 171
0678
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 3   14622 14450 172
1002
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ 2   8472 8300 172
0156
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   12074 12250 -176
0347
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)
ΟΠΑ 4   16371 16550 -179
0216
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης 2&4   14668 14850 -182
0215
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2   14082 13900 182
0253
Φυσικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 2   15417 15600 -183
0203
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2   14467 14650 -183
0183
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 6817 7000 -183
0123
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1   16166 16350 -184
0330
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 2&4   17015 17200 -185
0126
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο
Πάντειο 1   15163 15350 -187
1006
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ 1   14810 15000 -190
0314
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)
ΟΠΑ 4   14458 14650 -192
0207
Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)
ΔΠΘ 2   11992 11800 192
0322
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ. 4   13558 13750 -192
1452
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)
Ιόνιο Παν. 2&3   9795 9600 195
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης