αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Οι Βάσεις των Σχολών σε αλφαβητική σειρά για Υποψηφίους από ημερήσια ΕΠΑΛ

Κατηγορία 4%. Απόφοιτοι προηγούμενου έτους χωρίς νέα εξέταση.

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την βάση στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:

ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 2.

Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 2.

Π είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2018 για αποφοίτους του 2016 (κατηγορία 4%) και οι βάσεις του 2016 που έδωσες εξετάσεις, για να συγκρίνεις και να δείς τις πιθανότητές σου. Αυτή και μόνο αυτή πρέπει να είναι η σύγκριση που μπορεί να γίνει. Δεν έχει νόημα η σύγκριση των βάσεων του 4% της μιας χρονιάς με την προηγούμενη.

Οι Τομείς των ΕΠΑΛ
01 Πληροφορική
02 Μηχανολογία
03 Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Αυτοματισμοί
04 Δομικών Έργων
06 Διοίκησης και Οικονομίας
07 Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
08 Υγείας και Πρόνοιας
09 Εφαρμοσμένων Τεχνών
10 Πλοιάρχων
11 Μηχανικών
12 Αισθητικής - Κομμωτικής
13 Βιομηχανικού Σχεδιασμού
14 Κοινή Ομάδα Σχολών

 

Κ.Α.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ 4% 2018 18-16 2016
639 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   1437
528 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 01   1374
601 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02&08   1507 519 988
550 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 01   1069 -81 1150
553 ΤΕΙ Θεσσαλίας 01   980
551 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 01   856 -280 1136
719 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 01&09   1486 -190 1676
747 ΤΕΙ Θεσσαλίας 01&09   1477 -45 1522
628 ΤΕΙ Κρήτης 01&09   1398 149 1249
580 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 02   794
602 ΤΕΙ Ηπείρου 02   743 -205 948
591 ΤΕΙ Θεσσαλίας 02   820 -480 1300
766 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02   571 -851 1422
777 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02   929 -653 1582
751 ΤΕΙ Κρήτης 02   846 -413 1259
734 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 02   235 -982 1217
593 ΤΕΙ Κρήτης 02   1051 -340 1391
593 ΤΕΙ Κρήτης 02   1051 -340 1391
605 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02 Ε 1325 -377 1702
587 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 02   602 -710 1312
596 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 02   397 -594 991
764 ΤΕΙ Ιονίων 02   622 -621 1243
595 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 02   769 -409 1178
594 ΤΕΙ Πελ/νησου 02   669 -324 993
740 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 02   716 -211 927
549 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 02   1218 -8 1226
507 ΑΣΠΑΙΤΕ 05   1643 93 1550
497 ΑΣΠΑΙΤΕ 05   1706 -68 1774
477 ΑΣΠΑΙΤΕ 06&07   1557 -198 1755
491 ΤΕΙ Κρήτης 05   1219 -77 1296
493 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 05   1107 -131 1238
495 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 05   1111 -192 1303
489 ΤΕΙ Θεσσαλίας 05   1443 84 1359
487 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 05   1436 72 1364
499 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05   1179 -187 1366
505 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05   1513 -8 1521
705 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05   1224 -83 1307
709 ΤΕΙ Κρήτης 05   1109 -148 1257
623 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   1449
625 ΤΕΙ Θεσσαλίας 09   1447
643 ΤΕΙ Κρήτης 09   1367
641 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   1459
696 ΤΕΙ Ηπείρου 10   1293 59 1234
772 ΤΕΙ Κρήτης 02   1518 232 1286
561 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02   732 -902 1634
569 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 02   312 -770 1082
731 ΤΕΙ Πελ/νησου 02   493 -695 1188
565 ΤΕΙ Θεσσαλίας 02   612 -675 1287
774 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02   451 -663 1114
775 ΤΕΙ Ηπείρου 02   868 -96 964
575 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 02   534 -634 1168
577 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 02   916 -355 1271
620 ΤΕΙ Ηπείρου 09   1464
663 ΤΕΙ Πελ/νησου 09   1443
618 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   1445
657 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   1432
662 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 09   1464
720 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05&07&08   1927 228 1699
722 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05&07&08   1432 -76 1508
644 ΤΕΙ Κρήτης 05   1072 -49 1121
514 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 06&07   1146 -49 1195
721 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 01&03&05&06&07   1103 -91 1194
710 ΤΕΙ Ηπείρου 05&08   1277 -144 1421
725 ΤΕΙ Κρήτης 05&08   1478 -85 1563
712 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05&08   1543 -187 1730
724 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 05&08   1438 -93 1531
735 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 05&08   1331 -116 1447
506 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05&08   1325 -192 1517
723 ΤΕΙ Θεσσαλίας 05&08   1375 -198 1573
736 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 05&08   1274 -230 1504
727 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 05&08   1378 -264 1642
529 ΤΕΙ Πελ/νησου 05&08   1301 -155 1456
471 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 06&07   1151 -260 1411
513 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 06&07   1126 -191 1317
737 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 06&07   1498 38 1460
532 ΤΕΙ Κρήτης 01&03&05&06&07   1389 149 1240
473 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 06&07   1227 -202 1429
592 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 04&06&07   1164 -125 1289
767 ΤΕΙ Κρήτης 06&07   1378 -117 1495
467 ΤΕΙ Θεσσαλίας 06&07   1213 -329 1542
465 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 06&07   1413 -208 1621
475 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 06&07   1763 259 1504
479 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 06&07   1363 -137 1500
516 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05&06&07   1549 -129 1678
744 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 09   1469
653 ΤΕΙ Κρήτης 09   1480
647 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   1500
654 ΤΕΙ Ηπείρου 09   1531
652 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 09   1498
651 ΤΕΙ Θεσσαλίας 09   1580
649 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   1793
752 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 01   1636 415 1221
742 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   1405
447 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 03   939 -378 1317
451 ΤΕΙ Θεσσαλίας 03   1070 26 1044
768 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 03   938 -172 1110
769 ΤΕΙ Θεσσαλίας 03   706 -283 989
455 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 03   619 -454 1073
694 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   1432
692 ΤΕΙ Ηπείρου 09   1467
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 1081
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 1081
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 1081
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 1081 -471 1552
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 507
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 507
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 507
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 507 -1106 1613
555 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 01   466 -675 1141
697 ΤΕΙ Ιονίων 04&05   1054 0 1054
546 ΤΕΙ Ιονίων 01   1137 -36 1173
717 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 01   1650 -53 1703
515 ΤΕΙ Πελ/νησου 01   1138 -244 1382
739 ΤΕΙ Θεσσαλίας 01   1292 -208 1500
557 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 01   891 -306 1197
757 ΤΕΙ Ηπείρου 01   611 -620 1231
758 ΤΕΙ Κρήτης 01   726 -572 1298
759 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 01   1382 -218 1600
760 ΤΕΙ Πελ/νησου 01   1007 -244 1251
761 ΤΕΙ Θεσσαλίας 01   958 -512 1470
762 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 01   1022 -276 1298
698 ΤΕΙ Ιονίων 01&06&07   1409 245 1164
748 ΤΕΙ Ιονίων   701
607 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02   894
616 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   1548
617 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   1446
659 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 09   1449
741 ΤΕΙ Ιονίων 04&05&08   1207
730 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 04&05&08   1208 337 871

 

copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου