αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Οι Βάσεις των Σχολών σε αλφαβητική σειρά για Υποψηφίους από ημερήσια ΕΠΑΛ

Κατηγορία 6%. Απόφοιτοι προηγούμενου έτους χωρίς νέα εξέταση.

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την βάση στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:

ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 2.

Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 2.

Π είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2018 για αποφοίτους του 2017 (κατηγορία 6%) και οι βάσεις του 2017, που έδωσες εξετάσεις, για να συγκρίνεις και να δείς τις πιθανότητές σου. Αυτή και μόνο αυτή πρέπει να είναι η σύγκριση που μπορεί να γίνει. Δεν έχει νόημα η σύγκριση των βάσεων του 6% της μιας χρονιάς με την προηγούμενη.

Οι Τομείς των ΕΠΑΛ
01 Πληροφορική
02 Μηχανολογία
03 Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Αυτοματισμοί
04 Δομικών Έργων
06 Διοίκησης και Οικονομίας
07 Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
08 Υγείας και Πρόνοιας
09 Εφαρμοσμένων Τεχνών
10 Πλοιάρχων
11 Μηχανικών
12 Αισθητικής - Κομμωτικής
13 Βιομηχανικού Σχεδιασμού
14 Κοινή Ομάδα Σχολών
Κ.Α.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ 6% 2018 18-17 2017
639 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   16810 2820 13990
614 ΑΣΤΕ 02 Ε 17340 6815 10525
613 ΑΣΤΕ 02 Ε 12485 -520 13005
528 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 01   12495 2470 10025
870 Αστ. Σχολές 10 Π 18290 -340 18630
870 Αστ. Σχολές 10 Π 18290 -250 18540
601 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02&08   13475 1975 11500
550 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 01   12305 2075 10230
553 ΤΕΙ Θεσσαλίας 01   14375 3890 10485
551 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 01   10840 1415 9425
719 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 01&09   16895 665 16230
747 ΤΕΙ Θεσσαλίας 01&09   15555 1880 13675
628 ΤΕΙ Κρήτης 01&09   15325 2950 12375
580 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 02   10265 3380 6885
602 ΤΕΙ Ηπείρου 02   4530 -2665 7195
591 ΤΕΙ Θεσσαλίας 02   11670 1875 9795
755 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 02 Ε 4715 -1735 6450
756 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02 Ε 8305 2145 6160
765 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02   5830 -3795 9625
766 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02   9955 -1515 11470
777 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02   13630 85 13545
751 ΤΕΙ Κρήτης 02   7965 -1685 9650
734 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 02   4275 -4580 8855
593 ΤΕΙ Κρήτης 02   10390 -1200 11590
593 ΤΕΙ Κρήτης 02   10390 -1200 11590
611 ΤΕΙ Κρήτης 02 Ε 7310 -775 8085
605 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02 Ε 11650 -2135 13785
587 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 02   6375 -3365 9740
596 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 02   4785 -2590 7375
609 ΤΕΙ Θεσσαλίας 02 Ε 10000 2800 7200
771 ΤΕΙ Ιονίων 02 Ε 5495 1405 4090
764 ΤΕΙ Ιονίων 02   6190 -2850 9040
595 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 02   6450 -2115 8565
594 ΤΕΙ Πελ/νησου 02   9320 1770 7550
584 ΤΕΙ Πελ/νησου 02   6880 155 6725
740 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 02   8210 1720 6490
549 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 02   8740 -1760 10500
507 ΑΣΠΑΙΤΕ 05   18530 3850 14680
497 ΑΣΠΑΙΤΕ 05   18935 2900 16035
477 ΑΣΠΑΙΤΕ 06&07   18170 1575 16595
776 ΑΣΠΑΙΤΕ 03   15685 3435 12250
491 ΤΕΙ Κρήτης 05   18475 7085 11390
493 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 05   13790 2875 10915
495 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 05   13670 2465 11205
489 ΤΕΙ Θεσσαλίας 05   18040 5215 12825
487 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 05   16930 5135 11795
499 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05   11735 -90 11825
505 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05   16440 2600 13840
705 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05   12225 665 11560
709 ΤΕΙ Κρήτης 05   11450 745 10705
623 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   16560 2415 14145
625 ΤΕΙ Θεσσαλίας 09   15470 2825 12645
643 ΤΕΙ Κρήτης 09   14895 3645 11250
641 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   16035 3825 12210
696 ΤΕΙ Ηπείρου 10   11685 935 10750
772 ΤΕΙ Κρήτης 02   7965 -1525 9490
561 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02   14130 470 13660
569 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 02   6095 -800 6895
731 ΤΕΙ Πελ/νησου 02   13425 4860 8565
773 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 02   4340 -2050 6390
565 ΤΕΙ Θεσσαλίας 02   9690 -1085 10775
774 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02   7380 625 6755
775 ΤΕΙ Ηπείρου 02   5745 -485 6230
575 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 02   7595 -5 7600
577 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 02   9140 -160 9300
620 ΤΕΙ Ηπείρου 09   14710 420 14290
663 ΤΕΙ Πελ/νησου 09   16005 3635 12370
618 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   19205 5020 14185
657 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   18455 3100 15355
662 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 09   14845 1745 13100
720 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05&07&08   16915 770 16145
722 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05&07&08   13840 -135 13975
644 ΤΕΙ Κρήτης 05   12905 3290 9615
514 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 06&07   11935 765 11170
721 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 01&03&05&06&07   12830 1920 10910
710 ΤΕΙ Ηπείρου 05&08   12545 910 11635
725 ΤΕΙ Κρήτης 05&08   13420 -805 14225
712 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05&08   18810 1880 16930
724 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 05&08   15330 2415 12915
735 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 05&08   12840 870 11970
506 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05&08   17255 3645 13610
723 ΤΕΙ Θεσσαλίας 05&08   15775 1745 14030
736 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 05&08   12340 -1015 13355
727 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 05&08   14470 -330 14800
529 ΤΕΙ Πελ/νησου 05&08   12850 565 12285
471 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 06&07   12855 -145 13000
513 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 06&07   13200 810 12390
737 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 06&07   15545 1955 13590
532 ΤΕΙ Κρήτης 01&03&05&06&07   13070 485 12585
473 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 06&07   16095 2890 13205
592 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 04&06&07   14435 2700 11735
767 ΤΕΙ Κρήτης 06&07   13885 -310 14195
467 ΤΕΙ Θεσσαλίας 06&07   16525 2460 14065
465 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 06&07   16645 1935 14710
475 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 06&07   16055 1815 14240
479 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 06&07   13880 -125 14005
516 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05&06&07   17765 1660 16105
862 Στρατ. Σχολές 10 Π 18505 30 18475
862 Στρατ. Σχολές 10 Π 18505 335 18170
744 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 09   11875 935 10940
653 ΤΕΙ Κρήτης 09   13650 1975 11675
647 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   15930 755 15175
654 ΤΕΙ Ηπείρου 09   13020 895 12125
652 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 09   14905 3410 11495
651 ΤΕΙ Θεσσαλίας 09   13325 -170 13495
649 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   15100 3415 11685
752 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 01   13375 1535 11840
742 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   16995 5660 11335
447 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 03   15275 5525 9750
451 ΤΕΙ Θεσσαλίας 03   9615 3155 6460
768 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 03   6725 -1425 8150
769 ΤΕΙ Θεσσαλίας 03   7140 -100 7240
510 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 03   9200 -1375 10575
455 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 03   8180 745 7435
694 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   18315 4405 13910
692 ΤΕΙ Ηπείρου 09   15500 3150 12350
878 Στρατ. Σχολές 10 Π 18950 380 18570
878 Στρατ. Σχολές 10 Π 18950 380 18570
878 Στρατ. Σχολές 10 Π 18950 130 18820
703 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 04   11310 5960 5350
522 ΤΕΙ Θεσσαλίας 04   10390 6595 3795
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 14835 0 14835
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 13100 -1735 14835
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 14835 1095 13740
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 13100 -640 13740
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 14835 0 14835
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 13100 -1735 14835
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 14835 -205 15040
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 13100 -1940 15040
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 13630 -1935 15565
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 15630 65 15565
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 13630 -570 14200
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 15630 1430 14200
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 13630 -1935 15565
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 15630 65 15565
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 13630 -2345 15975
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 15630 -345 15975
876 Σ.Π.Α. 10 Π 18820 -475 19295
555 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 01   9690 -1170 10860
697 ΤΕΙ Ιονίων 04&05   11680 2875 8805
546 ΤΕΙ Ιονίων 01   10435 45 10390
717 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 01   15990 -65 16055
515 ΤΕΙ Πελ/νησου 01   12695 -455 13150
739 ΤΕΙ Θεσσαλίας 01   15280 2035 13245
557 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 01   11430 795 10635
757 ΤΕΙ Ηπείρου 01   12145 925 11220
758 ΤΕΙ Κρήτης 01   12585 380 12205
759 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 01   15730 285 15445
760 ΤΕΙ Πελ/νησου 01   10965 -475 11440
761 ΤΕΙ Θεσσαλίας 01   15820 1525 14295
762 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 01   12060 295 11765
698 ΤΕΙ Ιονίων 01&06&07   13685 2785 10900
607 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02   9525 -290 9815
616 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   16905 1605 15300
617 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   18485 1450 17035
659 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 09   17755 1965 15790
741 ΤΕΙ Ιονίων 04&05&08   11835 1955 9880
730 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 04&05&08   12200 1890 10310
copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου