αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Οι βάσεις των ημερήσιων ΕΠΑΛ για την Κατηγορία του 10%

Οι βάσεις των ημερήσιων ΕΠΑΛ αφορούν στους Υποψηφίους για τα ΤΕΙ, απόφοιτους των ημερήσιων ΕΠΑΛ οι οποίοι δεν εξετάστηκαν φέτος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Οι βάσεις των σχολών παρουσιάζονται εδώ με την κατανομή σχολών στα πεδία που ίσχυαν τη στιγμή ανακοίνωσης των βάσεων. Αν θέλεις να δεις την κατανομή των σχολών στις ομάδες που ισχύουν αυτή τη στιγμή δείτε τη μηχανή αναζήτησης σχολών.

Κατηγορία 10%: Σχολές & τμήματα ΕΠΑΛ για την κατηγορία του 6% αλφαβητικά.
Κατηγορία 10%: Σχολές & τμήματα ΕΠΑΛ για την κατηγορία του 4% αλφαβητικά.
copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου