αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Βάσεις Εσπερινών ΕΠΑΛ σε αλφαβητική σειρά

Κατάταξη τμημάτων αλφαβητικά

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την βάση στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:

ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 2.

Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 1.

Π είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Οι Τομείς των ΕΠΑΛ
01 Πληροφορική
02 Μηχανολογία
03 Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Αυτοματισμοί
04 Δομικών Έργων
06 Διοίκησης και Οικονομίας
07 Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
08 Υγείας και Πρόνοιας
09 Εφαρμοσμένων Τεχνών
10 Πλοιάρχων
11 Μηχανικών
12 Αισθητικής - Κομμωτικής
13 Βιομηχανικού Σχεδιασμού
14 Κοινή Ομάδα Σχολών

 

Κ.Α.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ 2018 18-17 2017
639 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   10725
614 ΑΣΤΕ 02 Ε 15435 -710 16.145
528 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 01   5980 -585 6.565
601 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02&08   10940 -440 11.380
550 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 01   12810 1695 11.115
719 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 01&09   8905 -460 9.365
747 ΤΕΙ Θεσσαλίας 01&09   15805 7185 8.620
628 ΤΕΙ Κρήτης 01&09   6365 -3210 9.575
591 ΤΕΙ Θεσσαλίας 02   3220 -2750 5.970
755 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 02 Ε 3275 -1085 4.360
766 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02   5815 1540 4.275
777 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02   15485 4520 10.965
751 ΤΕΙ Κρήτης 02   5875 -225 6.100
593 ΤΕΙ Κρήτης 02   13695 2210 11.485
593 ΤΕΙ Κρήτης 02   13695 2210 11.485
587 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 02   5455 -180 5.635
596 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 02   2680 -1665 4.345
764 ΤΕΙ Ιονίων 02   2525 -1210 3.735
595 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 02   4065 915 3.150
584 ΤΕΙ Πελ/νησου 02   7760 3760 4.000
740 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 02   3210 -2490 5.700
549 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 02   4135 615 3.520
507 ΑΣΠΑΙΤΕ 05   11035 -4780 15.815
497 ΑΣΠΑΙΤΕ 05   8900 4765 4.135
477 ΑΣΠΑΙΤΕ 06&07   8935 -3165 12.100
776 ΑΣΠΑΙΤΕ 03   13970 705 13.265
491 ΤΕΙ Κρήτης 05   12800 -30 12.830
493 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 05   2150 -3040 5.190
495 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 05   3705 -685 4.390
489 ΤΕΙ Θεσσαλίας 05   18265 12245 6.020
487 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 05   5225 1340 3.885
499 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05   6705 1200 5.505
505 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05   5165 810 4.355
705 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05   3090 445 2.645
623 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   7490
625 ΤΕΙ Θεσσαλίας 09   6995
643 ΤΕΙ Κρήτης 09   11425
641 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   5475
696 ΤΕΙ Ηπείρου 10   9840 4025 5.815
561 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02   9655 690 8.965
569 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 02   3625 1880 1.745
731 ΤΕΙ Πελ/νησου 02   3695
565 ΤΕΙ Θεσσαλίας 02   2895 -2175 5.070
575 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 02   5995 3235 2.760
577 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 02   5665 -2150 7.815
620 ΤΕΙ Ηπείρου 09   5380
663 ΤΕΙ Πελ/νησου 09   5500
618 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   4695
657 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   10465
662 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 09   8040
720 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05&07&08   8425 -2125 10.550
722 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05&07&08   7660 3595 4.065
644 ΤΕΙ Κρήτης 05   1890 -50 1.940
514 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 06&07   6245 -100 6.345
721 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 01&03&05&06&07   7155 -860 8.015
710 ΤΕΙ Ηπείρου 05&08   4240 -995 5.235
725 ΤΕΙ Κρήτης 05&08   6205 1530 4.675
712 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05&08   10415 -3805 14.220
724 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 05&08   5045 1750 3.295
735 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 05&08   4445 1630 2.815
506 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05&08   4275 1145 3.130
723 ΤΕΙ Θεσσαλίας 05&08   4585 1135 3.450
736 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 05&08   4340 -1490 5.830
727 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 05&08   4490 -9610 14.100
529 ΤΕΙ Πελ/νησου 05&08   4490 1085 3.405
471 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 06&07   9485 -20 9.505
513 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 06&07   5930 -745 6.675
737 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 06&07   6110 -1355 7.465
532 ΤΕΙ Κρήτης 01&03&05&06&07   7185 -4420 11.605
473 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 06&07   5685 -4280 9.965
592 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 04&06&07   5320 -3380 8.700
767 ΤΕΙ Κρήτης 06&07   8010 -6325 14.335
467 ΤΕΙ Θεσσαλίας 06&07   6875 -825 7.700
465 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 06&07   6940 -1560 8.500
475 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 06&07   13125 -50 13.175
479 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 06&07   7735 695 7.040
516 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05&06&07   7295 -8330 15.625
744 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 09   6180
653 ΤΕΙ Κρήτης 09   4965
647 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   11500
654 ΤΕΙ Ηπείρου 09   5800
652 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 09   5835
651 ΤΕΙ Θεσσαλίας 09   11120
649 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   4730
742 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   7510
447 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 03   7770 1035 6.735
451 ΤΕΙ Θεσσαλίας 03   5390 -1635 7.025
768 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 03   7940 1960 5.980
510 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 03   11500 3050 8.450
455 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 03   4775 855 3.920
694 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   7305
692 ΤΕΙ Ηπείρου 09   9515
522 ΤΕΙ Θεσσαλίας 04   7035
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 7040 2930 4.110
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 9990 4600 5.390
717 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 01   11610 -3245 14.855
515 ΤΕΙ Πελ/νησου 01   3930 1045 2.885
739 ΤΕΙ Θεσσαλίας 01   4170
557 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 01   2865 -5490 8.355
758 ΤΕΙ Κρήτης 01   4805 -5945 10.750
759 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 01   4610 -4075 8.685
698 ΤΕΙ Ιονίων 01&06&07   6750 790 5.960
607 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02   4770 -4745 9.515
616 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09   6015
617 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09   12665
659 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 09   7810
741 ΤΕΙ Ιονίων 04&05&08   3725 -140 3.865
730 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 04&05&08   3660 495 3.165

 

copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου