αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Οι βάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ

Οι βάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ αφορούν στους Υποψηφίους για τα ΤΕΙ, τελειόφοιτους ή απόφοιτους των εσπερινών ΕΠΑΛ οι οποίοι εξετάστηκαν φέτος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις σε δύο μαθήματα.

Οι βάσεις των σχολών παρουσιάζονται εδώ με την κατανομή σχολών στα πεδία που ίσχυαν τη στιγμή ανακοίνωσης των βάσεων. Αν θέλεις να δεις την κατανομή των σχολών στις ομάδες που ισχύουν αυτή τη στιγμή δείτε τη μηχανή αναζήτησης σχολών.

Οι Σχολές και τα Τμήματα Αφαβητικά.
Οι Σχολές και τα Τμήματα σε φθίνουσα σειρά των βάσεων.
copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου