αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Οι Βάσεις των Σχολών Αλφαβητικά για Υποψηφίους από ημερήσια ΕΠΑΛ

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την βάση στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:

ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 2.

Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 2.

Π είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2018 και 2017. Ανάμεσά τους βρίσκεται η διαφορά από χρονιά σε χρονιά. Το αρνητικό πρόσημο στις διαφορές σημαίνει πτώση των βάσεων.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ 2018 2017
225 ΕΜΠ 03 11105 -4580 15685
227 ΑΠΘ 03 11205 -5200 16405
353 ΔΠΘ 01&02 12670 -5330 18000
326 Γεωπονικό Παν. 01&02 15095 -2875 17970
673 Παν. Δυτ. Αττικής 09 15160 535 14625
639 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09 14605 615 13990
614 ΑΣΤΕ 02 Ε 3700 -6825 10525
613 ΑΣΤΕ 02 Ε 6405 -6600 13005
327 Γεωπονικό Παν. 01&06 12250 -5845 18095
668 Παν. Δυτ. Αττικής 02&08 12330 -695 13025
342 Ιόνιο Παν. 02 5840 -8485 14325
528 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 01 6165 -3860 10025
231 ΕΜΠ 03&04 20500 -830 21330
236 Παν. Θεσσαλίας 03&04 13760 -5635 19395
233 ΑΠΘ 03&04 17960 -3170 21130
779 Παν. Ιωαννίνων 03&04 10115 -9495 19610
234 ΔΠΘ 03&04 9035 -10225 19260
232 Παν. Πάτρας 03&04 10310 -9195 19505
370 Πολ. Κρήτης 03&04 11730 -7635 19365
870 Αστ. Σχολές 10 Π 18125 -505 18630
870 Αστ. Σχολές 10 Π 17815 -725 18540
601 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02&08 8755 -2745 11500
678 Παν. Δυτ. Αττικής 09 15700 -1435 17135
282 Παν. Κρήτης 09 13040 -5260 18300
277 ΕΚΠΑ 09 16545 -1855 18400
279 ΑΠΘ 09 15705 -2670 18375
281 Παν. Πάτρας 09 13000 -5275 18275
280 Παν. Ιωαννίνων 01&09 12345 -5405 17750
336 Παν. Πειραιά 02&05&07 13530 -4690 18220
325 Γεωπονικό Παν. 01&09 14990 -2770 17760
284 Παν. Θεσσαλίας 01&09 16310 -2385 18695
356 Χαροκόπειο 03&07 12530 -3505 16035
310 Παν. Αιγαίου 03&07 6920 -7080 14000
283 ΕΚΠΑ 03 5600 -10035 15635
285 ΑΠΘ 03 8980 -3095 12075
273 ΑΠΘ 01 16320 -2715 19035
360 Παν. Θεσσαλίας 01 10645 -7405 18050
274 Παν. Θεσσαλίας 01 15205 -3365 18570
674 Παν. Δυτ. Αττικής 04 15620 -800 16420
212 ΔΠΘ 01 9005 -6845 15850
275 ΑΠΘ 01 12800 -5180 17980
550 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 01 5070 -5160 10230
553 ΤΕΙ Θεσσαλίας 01 4955 -5530 10485
551 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 01 4290 -5135 9425
124 Πάντειο 02 10465 -5945 16410
679 Παν. Δυτ. Αττικής 09 14515 2505 12010
147 ΑΠΘ 02 Ε 6010 -9740 15750
719 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 01&09 14450 -1780 16230
747 ΤΕΙ Θεσσαλίας 01&09 12385 -1290 13675
628 ΤΕΙ Κρήτης 01&09 11470 -905 12375
271 Παν. Πάτρας 01&03&06 9925 -6210 16135
368 Παν. Πάτρας 02 5150 -11970 17120
580 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 02 3990 -2895 6885
150 ΟΠΑ 02 10095 -7400 17495
161 Παν. Μακεδ. 02 Ε 11280 -7270 18550
355 Παν. Πειραιά 02 Ε 5270 -12110 17380
179 Πάντειο Ε 8390 -8555 16945
602 ΤΕΙ Ηπείρου 02 2520 -4675 7195
591 ΤΕΙ Θεσσαλίας 02 6490 -3305 9795
670 Παν. Δυτ. Αττικής 02 Ε 7530 -4915 12445
755 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 02 Ε 2685 -3765 6450
756 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02 Ε 2805 -3355 6160
765 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02 3190 -6435 9625
766 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02 4890 -6580 11470
777 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02 11355 -2190 13545
751 ΤΕΙ Κρήτης 02 3555 -6095 9650
669 Παν. Δυτ. Αττικής 02 11015 -2830 13845
770 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 02 Ε 5750 530 5220
734 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 02 1050 -7805 8855
593 ΤΕΙ Κρήτης 02 8620 -2970 11590
593 ΤΕΙ Κρήτης 02 13695 2105 11590
611 ΤΕΙ Κρήτης 02 Ε 5855 -2230 8085
605 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02 Ε 9705 -4080 13785
587 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 02 2385 -7355 9740
596 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 02 2445 -4930 7375
609 ΤΕΙ Θεσσαλίας 02 Ε 4270 -2930 7200
771 ΤΕΙ Ιονίων 02 Ε 5890 1800 4090
764 ΤΕΙ Ιονίων 02 2625 -6415 9040
352 Παν. Πάτρας 02 11165 -6120 17285
595 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 02 5710 -2855 8565
320 Παν. Αιγαίου 02 8780 -6830 15610
346 Παν. Πάτρας 01&02 11440 -4805 16245
594 ΤΕΙ Πελ/νησου 02 2240 -5310 7550
584 ΤΕΙ Πελ/νησου 02 3400 -3325 6725
740 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 02 2300 -4190 6490
549 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 02 2580 -7920 10500
240 ΟΠΑ 02&05&08 15820 -2375 18195
154 ΕΚΠΑ 09 16235 -2900 19135
174 Παν. Μακεδ. 02 9270 -7685 16955
507 ΑΣΠΑΙΤΕ 05 10450 -4230 14680
497 ΑΣΠΑΙΤΕ 05 12400 -3635 16035
477 ΑΣΠΑΙΤΕ 06&07 13175 -3420 16595
776 ΑΣΠΑΙΤΕ 03 2530 -9720 12250
148 ΕΚΠΑ 02 Ε 7355 -11135 18490
153 Πάντειο 02&04 Ε 8220 -4375 12595
136 Παν. Πάτρας 09 13970 -3205 17175
294 Χαροκόπειο 01&09 17320 -1590 18910
324 Γεωπονικό Παν. 01 13135 -4485 17620
684 Παν. Δυτ. Αττικής 01 14885 -2000 16885
200 Παν. Κρήτης 03&06 10160 -4330 14490
328 Γεωπονικό Παν. 01&09 16185 -2595 18780
372 Παν. Αιγαίου 01&09 13295 -5225 18520
288 Παν. Πάτρας 03&06 9945 -7335 17280
216 Παν. Κρήτης 05&08 13485 -4950 18435
401 ΕΚΠΑ 10 17611 -2419 20030
403 ΑΠΘ 10 18690 -1819 20509
404 ΔΠΘ 10 14840 -4121 18961
402 ΑΠΘ 10 16349 -3557 19906
405 Παν. Θεσσαλίας 10 16664 -3257 19921
323 Γεωπονικό Παν. 01 14780 -3280 18060
160 ΔΠΘ 09 11955 -6360 18315
685 Παν. Δυτ. Αττικής 01 13170 -1135 14305
134 ΑΠΘ 09 15690 -3150 18840
250 Παν. Αιγαίου 01&07 9675 -6775 16450
162 Παν. Αιγαίου 09 11395 -4390 15785
680 Παν. Δυτ. Αττικής 09 17590 515 17075
675 Παν. Δυτ. Αττικής 04 12615 770 11845
750 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 04 8340 -6085 14425
335 Παν. Μακεδ. 05&08 15750 -2950 18700
387 Παν. Δυτ. Αττικής 05 14315 45 14270
220 Παν. Θεσσαλίας 05&08 14180 -3940 18120
223 ΔΠΘ 05&08 13115 -4975 18090
217 ΕΜΠ 05&08 17400 -1745 19145
219 ΑΠΘ 05&08 17060 -1555 18615
331 Πολ. Κρήτης 05&08 13045 -5485 18530
221 Παν. Πάτρας 05&08 14020 -4210 18230
491 ΤΕΙ Κρήτης 05 9235 -2155 11390
493 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 05 7540 -3375 10915
495 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 05 7905 -3300 11205
489 ΤΕΙ Θεσσαλίας 05 8555 -4270 12825
487 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 05 9700 -2095 11795
499 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05 7480 -4345 11825
505 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05 9670 -4170 13840
705 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05 7145 -4415 11560
709 ΤΕΙ Κρήτης 05 6615 -4090 10705
146 ΕΚΠΑ 10 14050 -2780 16830
362 Παν. Πελ/νήσου 10 11320 -4750 16070
169 Παν. Πάτρας 10 11315 -4385 15700
168 ΑΠΘ 10 14300 -3275 17575
384 ΑΣΚΤ 04 17365 850 16515
302 ΔΠΘ 09 17400 -1135 18535
295 ΕΚΠΑ 09 18775 -195 18970
304 Παν. Κρήτης 09 17685 -1195 18880
297 ΑΠΘ 09 18730 10 18720
301 Παν. Ιωαννίνων 09 17735 -1360 19095
300 Παν. Θεσσαλίας 09 17740 -745 18485
299 Παν. Πάτρας 09 17935 -660 18595
623 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09 14055 -90 14145
625 ΤΕΙ Θεσσαλίας 09 12630 -15 12645
104 Παν. Πελ/νήσου 11255 -3395 14650
177 Παν. Θεσσαλίας 12460 -3940 16400
163 ΑΠΘ 10 15415 -1625 17040
343 ΔΠΘ 02 4530 -10280 14810
373 ΔΠΘ 02 4310 -8725 13035
671 Παν. Δυτ. Αττικής 09 15520 1750 13770
643 ΤΕΙ Κρήτης 09 11375 125 11250
641 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09 12820 610 12210
187 Παν. Πελ/νήσου 02 6770 -8790 15560
159 Πάντειο 8395
126 Πάντειο 02 10170 -5010 15180
348 Παν. Αιγαίου 02 6425 -8425 14850
149 Παν. Κρήτης 02 6715 -8500 15215
307 ΑΠΘ 09 16985 -1960 18945
308 Παν. Θεσσαλίας 09 16350 -2125 18475
696 ΤΕΙ Ηπείρου 10 10495 -255 10750
347 ΟΠΑ 02 15070 -3305 18375
672 Παν. Δυτ. Αττικής 02 12960 -1385 14345
772 ΤΕΙ Κρήτης 02 4380 -5110 9490
337 Παν. Μακεδ. 02 15165 -2885 18050
561 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 02 9870 -3790 13660
569 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 02 1350 -5545 6895
731 ΤΕΙ Πελ/νησου 02 2350 -6215 8565
773 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 02 4530 -1860 6390
565 ΤΕΙ Θεσσαλίας 02 2270 -8505 10775
774 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02 4040 -2715 6755
775 ΤΕΙ Ηπείρου 02 2015 -4215 6230
575 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 02 2425 -5175 7600
577 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 02 2530 -6770 9300
620 ΤΕΙ Ηπείρου 09 13855 -435 14290
663 ΤΕΙ Πελ/νησου 09 12620 250 12370
618 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09 13330 -855 14185
681 Παν. Δυτ. Αττικής 09 16715 430 16285
657 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09 14450 -905 15355
662 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 09 11995 -1105 13100
314 ΟΠΑ 02 14625 -3815 18440
391 Παν. Δυτ. Αττικής 03 2285 -5335 7620
720 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05&07&08 12735 -3410 16145
722 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05&07&08 10015 -3960 13975
388 Παν. Δυτ. Αττικής 05 13320 -1140 14460
389 Παν. Δυτ. Αττικής 04&05&06&08 13075 -3075 16150
272 Παν. Ιωαννίνων 03&06 10225 -6515 16740
340 Παν. Ιωαννίνων 05&08 13755 -4415 18170
215 Παν. Πάτρας 05&08 14560 -3715 18275
241 ΕΜΠ 06&07 13785 -4430 18215
644 ΤΕΙ Κρήτης 05 5390 -4225 9615
222 Παν. Αιγαίου 02&06&07&08 10925 -6345 17270
242 Πολ. Κρήτης 03&06&07 10605 -5305 15910
224 ΔΠΘ 02&05&06&08 11175 -6825 18000
230 Πολ. Κρήτης 02&06&08 11865 -5430 17295
778 Παν. Δυτ. Μακεδ. 01&03&06&07 14215 -2915 17130
476 ΔΠΘ 01&03&06&07 11855 -4945 16800
214 Πολ. Κρήτης 01&03&06&07 10810 -6845 17655
514 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 06&07 7860 -3310 11170
721 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 01&03&05&06&07 7740 -3170 10910
344 Παν. Αιγαίου 05&08 10905 -6785 17690
371 Παν. Δυτ. Μακεδ. 05&08 12900 -4915 17815
390 Παν. Δυτ. Αττικής 05&08 15130 -1790 16920
710 ΤΕΙ Ηπείρου 05&08 7925 -3710 11635
725 ΤΕΙ Κρήτης 05&08 9965 -4260 14225
712 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05&08 13315 -3615 16930
724 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 05&08 8725 -4190 12915
735 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 05&08 7665 -4305 11970
506 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 05&08 9125 -4485 13610
723 ΤΕΙ Θεσσαλίας 05&08 8865 -5165 14030
736 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 05&08 8270 -5085 13355
727 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 05&08 10245 -4555 14800
529 ΤΕΙ Πελ/νησου 05&08 7845 -4440 12285
238 Παν. Αιγαίου 04&05&06 11360 -6190 17550
471 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 06&07 9645 -3355 13000
513 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 06&07 8870 -3520 12390
737 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 06&07 10930 -2660 13590
532 ΤΕΙ Κρήτης 01&03&05&06&07 8490 -4095 12585
363 ΑΠΘ 03 7140 -9575 16715
228 Παν. Θεσσαλίας 03 3800 -13425 17225
213 Παν. Πάτρας 06&07 14830 -3120 17950
473 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 06&07 9765 -3440 13205
209 ΕΜΠ 06&07 17120 -1195 18315
392 Παν. Δυτ. Αττικής 06&07 15625 -455 16080
332 Παν. Θεσσαλίας 06&07 14640 -4150 18790
211 ΑΠΘ 06&07 16735 -1675 18410
210 Παν. Δυτ. Μακεδ. 06&07 14030 -3720 17750
592 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 04&06&07 8945 -2790 11735
767 ΤΕΙ Κρήτης 06&07 10800 -3395 14195
467 ΤΕΙ Θεσσαλίας 06&07 11125 -2940 14065
465 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 06&07 10820 -3890 14710
475 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 06&07 11260 -2980 14240
479 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 06&07 10875 -3130 14005
516 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 05&06&07 13925 -2180 16105
864 Στρατ. Σχολές 10 Π 17335 -1170 18505
864 Στρατ. Σχολές 10 Π 17510 -995 18505
862 Στρατ. Σχολές 10 Π 17745 -730 18475
862 Στρατ. Σχολές 10 Π 17240 -930 18170
863 Στρατ. Σχολές 10 Π 18130 -855 18985
863 Στρατ. Σχολές 10 Π 17610 -1145 18755
290 ΔΠΘ 09 13515 -4725 18240
408 ΕΚΠΑ 10310
406 ΑΠΘ 9260
393 Παν. Δυτ. Αττικής 06&07 14595 5 14590
229 ΕΜΠ 06&07 16415 -1900 18315
157 Παν. Πειραιά 02&07 Ε 5425 -14340 19765
180 Παν. Αιγαίου 02&07 13545 -4220 17765
306 ΕΚΠΑ 09 17685 -790 18475
682 Παν. Δυτ. Αττικής 09 16060 785 15275
744 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 09 11180 240 10940
653 ΤΕΙ Κρήτης 09 11690 15 11675
647 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09 14860 -315 15175
654 ΤΕΙ Ηπείρου 09 12060 -65 12125
652 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 09 11955 460 11495
651 ΤΕΙ Θεσσαλίας 09 13350 -145 13495
649 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09 12120 435 11685
190 Παν. Πελ/νήσου 09 15005 -3265 18270
303 ΕΚΠΑ 09 18000 -1045 19045
305 ΑΠΘ 09 18145 -1330 19475
144 Χαροκόπειο 02 10080 -5540 15620
312 ΟΠΑ 02 12280 -5340 17620
315 Παν. Πειραιά 02 13070 -5165 18235
612 Παν. Αιγαίου 02 12850 -5430 18280
152 Πάντειο 02 8330 -9070 17400
309 ΕΚΠΑ 02 10000 -7525 17525
350 Παν. Θεσσαλίας 02 12935 -4905 17840
311 ΑΠΘ 02 14700 -3615 18315
317 Παν. Μακεδ. 02 15945 -2690 18635
345 Παν. Ιωαννίνων 02 10035 -8210 18245
97 ΔΠΘ 02 9725 -7915 17640
319 Παν. Πάτρας 02 10525 -7595 18120
321 Παν. Κρήτης 02 12410 -4700 17110
361 Παν. Πελ/νήσου 02 5910 -10855 16765
752 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 01 7690 -4150 11840
742 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09 11570 235 11335
400 Παν. Πελ/νήσου 02 6555 -10950 17505
313 ΟΠΑ 02 13745 -4430 18175
322 Παν. Μακεδ. 02 15420 -2445 17865
316 Παν. Πειραιά 02 12370 -5315 17685
156 Παν. Ιωαννίνων 09 12940 -3900 16840
341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 09 12195 -4350 16545
166 Παν. Θεσσαλίας 09 13475 -4240 17715
158 Παν. Κρήτης 09 12490 -3215 15705
276 Παν. Αιγαίου 01&03 8130 -7985 16115
333 ΟΠΑ 05&08 15450 -2755 18205
338 ΑΠΘ 05&08 17775 -1620 19395
366 Ιόνιο Παν. 05&08 12115 -5555 17670
99 Παν. Θεσσαλίας 05&08 12955 -4495 17450
339 Παν. Πειραιά 05&08 15090 -3075 18165
98 Παν. Πελ/νήσου 05&08 12215 -5095 17310
412 Χαροκόπειο 05&08 15060 -3455 18515
330 ΕΚΠΑ 05&08 16390 -2335 18725
369 Παν. Θεσσαλίας 05&08 12100 -5295 17395
351 Παν. Κρήτης 02 4015 -10355 14370
123 ΕΚΠΑ 02 8655 -7460 16115
411 Παν. Πελ/νήσου 02 7540 -5115 12655
357 ΑΠΘ 02 8740 -8660 17400
201 ΕΜΠ 03 14260 -3435 17695
394 Παν. Δυτ. Αττικής 03 8435 210 8225
208 Παν. Θεσσαλίας 03 5450 -12065 17515
203 ΑΠΘ 03 12365 -6255 18620
207 ΔΠΘ 03 600 -15175 15775
205 Παν. Πάτρας 03 4135 -13245 17380
447 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 03 1550 -8200 9750
451 ΤΕΙ Θεσσαλίας 03 5795 -665 6460
769 ΤΕΙ Θεσσαλίας 03 8110 870 7240
510 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 03 1995 -8580 10575
455 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 03 6960 -475 7435
354 Παν. Αιγαίου 10 11045 -5375 16420
694 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09 13735 -175 13910
692 ΤΕΙ Ηπείρου 09 11555 -795 12350
880 Στρατ. Σχολές 10 Π 19475 95 19380
880 Στρατ. Σχολές 10 Π 18815 -495 19310
879 Στρατ. Σχολές 10 Π 18455 -320 18775
879 Στρατ. Σχολές 10 Π 18570 -680 19250
878 Στρατ. Σχολές 10 Π 18370 -200 18570
878 Στρατ. Σχολές 10 Π 17850 -720 18570
878 Στρατ. Σχολές 10 Π 18370 -450 18820
329 ΟΠΑ 02 7975 -9405 17380
318 Παν. Πειραιά 02 7350 -9520 16870
676 Παν. Δυτ. Αττικής 04 13410 1195 12215
703 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 04 6750 1400 5350
522 ΤΕΙ Θεσσαλίας 04 6410 2615 3795
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 11970 -7770 14835
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 7065 -6675 13740
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 12210 -7770 14835
818 Α.Ε.Ν. 10 Π 12775 -2265 15040
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 10210 -7185 15565
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 8380 -5820 14200
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 11490 -4075 15565
817 Α.Ε.Ν. 10 Π 12900 -3075 15975
876 Σ.Π.Α. 10 Π 18970 -325 19295
555 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 01 3630 -7230 10860
697 ΤΕΙ Ιονίων 04&05 5240 -3565 8805
546 ΤΕΙ Ιονίων 01 5210 -5180 10390
717 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 01 13150 -2905 16055
515 ΤΕΙ Πελ/νησου 01 8880 -4270 13150
739 ΤΕΙ Θεσσαλίας 01 10785 -2460 13245
557 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 01 4345 -6290 10635
757 ΤΕΙ Ηπείρου 01 4805 -6415 11220
758 ΤΕΙ Κρήτης 01 7510 -4695 12205
759 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 01 10780 -4665 15445
760 ΤΕΙ Πελ/νησου 01 4380 -7060 11440
761 ΤΕΙ Θεσσαλίας 01 8360 -5935 14295
762 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 01 4830 -6935 11765
698 ΤΕΙ Ιονίων 01&06&07 7925 -2975 10900
748 ΤΕΙ Ιονίων 8085
367 Ιόνιο Παν. 04&05 10440 -6270 16710
607 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 02 8055 -1760 9815
375 Παν. Πειραιά 02 17515 -1320 18835
289 ΕΚΠΑ 09 16890 -1565 18455
291 ΑΠΘ 09 17565 -1135 18700
293 Παν. Πάτρας 09 16205 -2270 18475
253 ΕΚΠΑ 05 9230 -8300 17530
261 Παν. Κρήτης 05 7070 -7865 14935
255 ΑΠΘ 05 8000 -8440 16440
259 Παν. Ιωαννίνων 05 5295 -11210 16505
257 Παν. Πάτρας 05 5220 -10800 16020
683 Παν. Δυτ. Αττικής 09 17695 560 17135
616 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 09 14745 -555 15300
617 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 09 16930 -105 17035
659 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 09 15235 -555 15790
677 Παν. Δυτ. Αττικής 04 11940 -750 12690
155 Παν. Πειραιά 02 14240 -3670 17910
741 ΤΕΙ Ιονίων 04&05&08 7110 -2770 9880
730 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 04&05&08 7220 -3090 10310
262 Παν. Πειραιά 05&08 15305 -3225 18530
copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου