Οι Βάσεις των Σχολών Αλφαβητικά για Υποψηφίους από ημερήσια ΕΠΑΛ

22/10/2021

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
0225 ΕΜΠ 03   1,2 12,27 13880
0227 ΑΠΘ 03   1,05 10,73 13915
0353 ΔΠΘ 01&02   0,8 6,59 7205
1001 ΕΚΠΑ 01&02   0,8 6,59 8950
1633 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   0,8 6,59 5685
0326 Γεωπονικό Παν. 01&02   1,2 9,89 12375
1610 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   0,8 6,92 17515
0673 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1 8,66 17325
1241 Παν. Ιωαννίνων 09   0,8 6,92 16980
1002 ΕΚΠΑ 06&07   0,9 6,56 14790
0614 ΑΣΤΕ 02 ΓΛΩ 0,8 7,2 6900
0613 ΑΣΤΕ 02 ΓΛΩ 0,8 7,2 7420
0327 Γεωπονικό Παν. 01&06   1,04 7,58 14395
0668 Παν. Δυτ. Αττικής 02&08   0,9 7,84 12730
0342 Ιόνιο Παν. 02&04   0,8 7,15 9670
0231 ΕΜΠ 03&04 Ε+Γ 1 10,14 21900
0236 Παν. Θεσσαλίας 03&04 Ε+Γ 1 10,14 19165
0233 ΑΠΘ 03&04 Ε+Γ 1 10,14 20660
0779 Παν. Ιωαννίνων 03&04 Ε+Γ 0,8 8,11 20450
0234 ΔΠΘ 03&04 Ε+Γ 1,1 11,16 16635
0232 Παν. Πάτρας 03&04 Ε+Γ 1,2 12,17 20670
0370 Πολ. Κρήτης 03&04 Ε+Γ 0,9 9,13 19595
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,83 18235
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,83 18215
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,83
1609 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&08   0,9 7,84 12480
0678 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1 8,66 18475
1615 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1,2 10,39 18305
0282 Παν. Κρήτης 09   1 8,66 18810
0277 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,39 19045
0279 ΑΠΘ 09   1,2 10,39 19140
0281 Παν. Πάτρας 09   1,2 10,39 18935
0280 Παν. Ιωαννίνων 01&09   0,8 6,59 18585
0336 Παν. Πειραιά 02&05&06&07   1,2 8,75 15275
0325 Γεωπονικό Παν. 01&09   1,01 8,32 17805
0284 Παν. Θεσσαλίας 01&09   0,8 6,59 18020
0356 Χαροκόπειο 03&07   0,9 8,08 11815
0310 Παν. Αιγαίου 03&07   0,8 7,18 9715
0283 ΕΚΠΑ 03   0,95 9,71 10560
0285 ΑΠΘ 03   0,82 8,38 7785
0287 Παν. Πάτρας 03   0,85 8,69
1422 Παν. Θεσσαλίας 01   0,8 6,59 12120
1242 Παν. Ιωαννίνων 01   0,8 6,59 9510
1657 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 01   0,8 6,59 11195
0273 ΑΠΘ 01   1,1 9,06 17045
1634 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   0,9 7,42 13750
1511 Παν. Πελ/νήσου 01   0,8 6,59 9375
1552 Παν. Δυτ. Μακεδ. 01   0,8 6,59 9550
0360 Παν. Θεσσαλίας 01   0,9 7,42 6455
0274 Παν. Θεσσαλίας 01   0,9 7,42 14120
0674 Παν. Δυτ. Αττικής 04 Ε+Γ 1 10,14 11910
0212 ΔΠΘ 01   0,8 6,59 7120
1061 Γεωπονικό Παν. 01   0,8 6,59 6905
1632 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   0,8 6,59 6240
0275 ΑΠΘ 01   1 8,24 11990
1424 Παν. Θεσσαλίας 01&03&04   0,8 6,59 9965
1627 Διεθνές Παν. Ελλάδας 04   0,8 7,36 10165
0124 Πάντειο 02   1,2 10,72 10260
1425 Παν. Θεσσαλίας 09   0,8 6,92 17335
0679 Παν. Δυτ. Αττικής 09   0,9 7,79 17390
0147 ΑΠΘ 02 ΓΛΩ 0,9 8,1 10610
1426 Παν. Θεσσαλίας 01&09   0,85 7 18160
1004 ΕΚΠΑ 02&07   0,95 8,49 11925
0150 ΟΠΑ 02   1,2 10,72 12315
1549 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,15 6610
0161 Παν. Μακεδ. 02 ΓΛΩ 1,2 10,8 11220
0355 Παν. Πειραιά 02 ΓΛΩ 1,2 10,8 11510
0179 Πάντειο 02 ΓΛΩ 1 9 8540
0670 Παν. Δυτ. Αττικής 02 ΓΛΩ 1 9 8255
1283 Παν. Πάτρας 02 ΓΛΩ 0,9 8,1 10250
1063 Γεωπονικό Παν. 02   0,8 7,15 6585
0669 Παν. Δυτ. Αττικής 02   1,2 10,72 12190
1427 Παν. Θεσσαλίας 02   0,8 7,15 9985
0352 Παν. Πάτρας 02   1 8,93 10400
0320 Παν. Αιγαίου 02   0,8 7,15 6210
1005 ΕΚΠΑ 02   1,2 10,72 15030
1514 Παν. Πελ/νήσου 02   0,8 7,15 6230
1655 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 02   0,9 8,04 10975
1603 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,15 10455
1605 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   1,1 9,83 15290
1656 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 02&08   0,8 6,96 11325
0240 ΟΠΑ 02&05&08   1,2 10,45 18430
1607 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&08   0,8 6,96 11830
1544 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02&08   0,8 6,96 11420
1282 Παν. Πάτρας 02&08   1,02 8,88 12115
1518 Παν. Πελ/νήσου 02&08   0,8 6,96 11840
0154 ΕΚΠΑ 09   0,8 6,92 17710
0174 Παν. Μακεδ. 02   1,2 10,72 17765
0507 ΑΣΠΑΙΤΕ 05   0,8 6,99 13635
0497 ΑΣΠΑΙΤΕ 05   0,8 6,99 14745
0477 ΑΣΠΑΙΤΕ 06&07   0,85 6,2 15920
0776 ΑΣΠΑΙΤΕ 03   0,85 8,69 9375
0148 ΕΚΠΑ 02 ΓΛΩ 1 9 9125
1551 Παν. Δυτ. Μακεδ. 04&05&08 ΓΛΩ 0,96 8,29 8260
0153 Πάντειο 02&04 ΓΛΩ 1 9 10645
0294 Χαροκόπειο 01&09   1,2 9,89 18800
1516 Παν. Πελ/νήσου 01&09   0,8 6,59 17795
0324 Γεωπονικό Παν. 01   1 8,24 7325
1428 Παν. Θεσσαλίας 01   0,8 6,59 8290
1278 Παν. Πάτρας 01   0,82 6,76 6920
0684 Παν. Δυτ. Αττικής 01   1,1 9,06 14385
1452 Ιόνιο Παν. 01   0,8 6,59 5715
1635 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   1 8,24 15255
1512 Παν. Πελ/νήσου 01   0,8 6,59 10250
0200 Παν. Κρήτης 03&06   0,8 5,83 12640
0328 Γεωπονικό Παν. 01&09   1,2 9,89 17805
1429 Παν. Θεσσαλίας 01   0,8 6,59 12530
0372 Παν. Αιγαίου 01&09   0,8 6,59 16855
0288 Παν. Πάτρας 03&06   0,8 5,83 13200
0216 Παν. Κρήτης 05&08   1,2 10,45 15605
0401 ΕΚΠΑ 10 ΑΓΩ 0,8 5,96 18565
0403 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 1 7,45 18944
0404 ΔΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 5,96 16859
0402 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 5,96 17696
0405 Παν. Θεσσαλίας 10 ΑΓΩ 1 7,45 17825
0323 Γεωπονικό Παν. 01   1 8,24 11945
1280 Παν. Πάτρας 01   0,8 6,59 6260
1613 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01&09   1,2 9,89 18535
1653 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 01&09   0,8 6,59 17455
0685 Παν. Δυτ. Αττικής 01   1 8,24 10035
0134 ΑΠΘ 09   0,8 6,92 18235
0136 Παν. Πάτρας 09   0,8 6,92 17315
0160 ΔΠΘ 09   1 8,66 16850
0162 Παν. Αιγαίου 09   0,8 6,92 16675
0680 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1,2 10,39 19005
1558 Παν. Δυτ. Μακεδ. 09   0,8 6,92 18965
0675 Παν. Δυτ. Αττικής 03&04 Ε+Γ 0,9 9,13 19080
1626 Διεθνές Παν. Ελλάδας 03&04 Ε+Γ 0,8 8,11 15190
1211 Παν. Μακεδ. 05&08   1,2 10,45 17520
1212 Παν. Μακεδ. 05&08   1,2 10,45 16835
1276 Παν. Πάτρας 01   0,8 6,59 6520
0387 Παν. Δυτ. Αττικής 05   1 8,73 16745
0220 Παν. Θεσσαλίας 05&08   1 8,71 17510
0223 ΔΠΘ 05&08   1,2 10,45 17270
0217 ΕΜΠ 05&08   1,2 10,45 18260
1660 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 05&08   0,8 6,96 15465
0219 ΑΠΘ 05&08   1,2 10,45 18815
1564 Παν. Δυτ. Μακεδ. 05&08   1,2 10,45 17510
1522 Παν. Πελ/νήσου 05&08   0,85 7,4 15735
0331 Πολ. Κρήτης 05&08   1,2 10,45 16480
0221 Παν. Πάτρας 05&08   1,2 10,45 16580
1662 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 05   0,8 6,99 12930
0146 ΕΚΠΑ 10   0,9 6,56 16135
0362 Παν. Πελ/νήσου 10   0,8 5,83 15430
0169 Παν. Πάτρας 10   0,89 6,49 15595
0168 ΑΠΘ 10   0,8 5,83 16480
0384 ΑΣΚΤ 04   0,85 7,82 15130
0302 ΔΠΘ 09   1,2 10,39 19425
0295 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,39 19535
0304 Παν. Κρήτης 09   1,2 10,39 19445
0297 ΑΠΘ 09   1,2 10,39 19610
0301 Παν. Ιωαννίνων 09   0,8 6,92 19495
0300 Παν. Θεσσαλίας 09   1,2 10,39 19460
0299 Παν. Πάτρας 09   1,2 10,39 19460
0163 ΑΠΘ 10   1 7,29 16430
0671 Παν. Δυτ. Αττικής 09   0,8 6,92 18260
1652 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 09   1,1 9,52 17810
1301 ΔΠΘ 02   1,1 9,83 15815
0187 Παν. Πελ/νήσου 02   1 8,93 10010
0159 Πάντειο 02   0,8 7,15 10445
1302 ΔΠΘ 02   0,8 7,15 9415
1006 ΕΚΠΑ 02   1 8,93 12000
0126 Πάντειο 02   0,9 8,04 13115
0348 Παν. Αιγαίου 02   0,8 7,15 6880
0149 Παν. Κρήτης 02   0,8 7,15 7350
0307 ΑΠΘ 09   1,2 10,39 19305
0308 Παν. Θεσσαλίας 09   1,2 10,39 19225
1606 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   1,1 9,83 14585
0347 ΟΠΑ 02   1,2 10,72 17120
0672 Παν. Δυτ. Αττικής 02   1,2 10,72 12620
1654 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 02   0,8 7,15 9625
0337 Παν. Μακεδ. 02   1,2 10,72 17590
1604 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,15 8485
1513 Παν. Πελ/νήσου 02   0,8 7,15 8225
1545 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,15 6565
1430 Παν. Θεσσαλίας 02   0,8 7,15 11300
1244 Παν. Ιωαννίνων 02   0,8 7,15 6340
1245 Παν. Ιωαννίνων 09   0,8 6,92 18275
1515 Παν. Πελ/νήσου 09   0,9 7,79 17960
1274 Παν. Πάτρας 09   1,15 9,95 18375
0681 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1 8,66 18335
1614 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1 8,66 18285
1553 Παν. Δυτ. Μακεδ. 09   0,8 6,92 17920
0314 ΟΠΑ 02   1,2 10,72 14615
0388 Παν. Δυτ. Αττικής 05   0,8 6,99 14505
0389 Παν. Δυτ. Αττικής 03&04&05&06&08   1 7,29 14920
0272 Παν. Ιωαννίνων 03&06   0,85 6,2 14095
0340 Παν. Ιωαννίνων 05&08   0,8 6,96 16380
0215 Παν. Πάτρας 05&08   1,2 10,45 16490
0241 ΕΜΠ 06&07   0,8 5,83 15725
0222 Παν. Αιγαίου 02&06&07&08   0,8 5,83 13325
1541 Παν. Δυτ. Μακεδ. 03&06&07   0,8 5,83 13285
0242 Πολ. Κρήτης 03&06&07   0,8 5,83 14140
1624 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&05&06&07&08   1,1 8,02 16555
0224 ΔΠΘ 02&05&06&08   1,1 8,02 16845
0230 Πολ. Κρήτης 02&06&08   1,2 8,75 16215
1287 Παν. Πάτρας 01&03&06&07   0,82 5,98 14255
1623 Διεθνές Παν. Ελλάδας 03&06   0,8 5,83 15800
0476 ΔΠΘ 01&03&06&07   0,8 5,83 15525
0344 Παν. Αιγαίου 05&08   0,8 6,96 12695
1625 Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&08   1,2 10,45 16515
0390 Παν. Δυτ. Αττικής 05&08   1,2 10,45 15905
1622 Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&08   1 8,71 15510
1542 Παν. Δυτ. Μακεδ. 04&05&06&07   0,8 5,83 15130
0238 Παν. Αιγαίου 03&05&06   1 7,29 14015
0391 Παν. Δυτ. Αττικής 03   0,8 8,18 8005
1620 Διεθνές Παν. Ελλάδας 03   0,8 8,18 8790
0363 ΑΠΘ 03   0,88 9 11020
0228 Παν. Θεσσαλίας 03   0,8 8,18 8275
0213 Παν. Πάτρας 06&07   1,2 8,75 18005
0209 ΕΜΠ 06&07   1,2 8,75 18630
0392 Παν. Δυτ. Αττικής 06&07   1,11 8,09 17475
0332 Παν. Θεσσαλίας 06&07   1,2 8,75 17885
1659 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 06&07   0,8 5,83 16485
0211 ΑΠΘ 06&07   1,2 8,75 18085
0210 Παν. Δυτ. Μακεδ. 06&07   1,2 8,75 17590
1523 Παν. Πελ/νήσου 06&07   0,9 6,56 16880
1619 Διεθνές Παν. Ελλάδας 06&07   0,8 5,83 16630
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 19160
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 18635
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 18660
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 18950
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 18410
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 18465
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 17765
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 17960
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 17935
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 17630
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 18250
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 18175
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29
0290 ΔΠΘ 09   1,2 10,39 19075
0409 Παν. Μακεδ. 10 Μ+Μ 12180
1664 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 05&08   0,8 6,96 11485
0408 ΕΚΠΑ 10 Α+Ε 0,9 7,14 13925
1248 Παν. Ιωαννίνων 10 Μ+Μ 11760
0406 ΑΠΘ 10 Α+Ε 0,9 7,14 16155
0407 Ιόνιο Παν. 10 Μ+Μ 11910
0393 Παν. Δυτ. Αττικής 06&07   0,9 6,56 16845
0229 ΕΜΠ 06&07   1,2 8,75 18365
0157 Παν. Πειραιά 02&07 ΑΓΓ 1,2 10,73 12435
0180 Παν. Αιγαίου 02&07   1 8,93 11385
0306 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,39 18795
0682 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1 8,66 18040
1617 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1 8,66 17475
1651 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 09   0,8 6,92 17515
1618 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1 8,66 18395
1249 Παν. Ιωαννίνων 09   0,8 6,92 17735
1433 Παν. Θεσσαλίας 09   0,8 6,92 17825
1272 Παν. Πάτρας 09   0,9 7,79 17590
0190 Παν. Πελ/νήσου 09   0,86 7,44 17440
0303 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,39 19395
0305 ΑΠΘ 09   1 8,66 19415
0144 Χαροκόπειο 02   1,1 9,83 12575
0312 ΟΠΑ 02   1,2 10,72 16515
0315 Παν. Πειραιά 02   1,2 10,72 13375
0612 Παν. Αιγαίου 02 ΑΓΓ 0,8 7,2 8115
0152 Πάντειο 02   1,2 10,72 10360
0309 ΕΚΠΑ 02   1,2 10,72 12420
0350 Παν. Θεσσαλίας 02   1 8,93 15615
0311 ΑΠΘ 02   1,2 10,72 16870
0317 Παν. Μακεδ. 02   1,2 10,72 17400
0345 Παν. Ιωαννίνων 02   0,8 7,15 12695
1548 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,15 7910
0097 ΔΠΘ 02   1 8,93 11310
0319 Παν. Πάτρας 02   1,2 10,72 10730
0321 Παν. Κρήτης 02   1,08 9,65 8640
1602 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,15 9955
0361 Παν. Πελ/νήσου 02   1 8,93 8410
0400 Παν. Πελ/νήσου 02   0,8 7,15 7125
0313 ΟΠΑ 02   1,2 10,72 17235
1546 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,15 5885
0322 Παν. Μακεδ. 02   1,2 10,72 17545
0316 Παν. Πειραιά 02   1,2 10,72 15845
1601 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,15 9600
0156 Παν. Ιωαννίνων 09   0,8 6,92 17275
0341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 09   1 8,66 17010
0166 Παν. Θεσσαλίας 09   0,8 6,92 17450
0158 Παν. Κρήτης 09   1 8,66 16915
1517 Παν. Πελ/νήσου 04   0,8 7,36 11515
1453 Ιόνιο Παν. 01&03&04&06&07   0,8 5,83 11475
1434 Παν. Θεσσαλίας 01&03&06&07   0,8 5,83 12760
0276 Παν. Αιγαίου 01&03&06&07   0,8 5,83 11385
1543 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,15 7800
1064 Γεωπονικό Παν. 02   0,8 7,15 7155
0333 ΟΠΑ 05&08   1,2 10,45 16400
0338 ΑΠΘ 05&08   1,2 10,45 18295
1630 Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&08   1,1 9,58 14820
1554 Παν. Δυτ. Μακεδ. 05&08   0,8 6,96 13940
0366 Ιόνιο Παν. 05&08   1 8,71 13580
0339 Παν. Πειραιά 05&08   1,2 10,45 16815
0412 Χαροκόπειο 05&08   1,2 10,45 16140
0330 ΕΚΠΑ 05&08   1,2 10,45 17120
1250 Παν. Ιωαννίνων 05&08   0,8 6,96 13050
0099 Παν. Θεσσαλίας 05&08   0,8 6,96 14025
0098 Παν. Πελ/νήσου 05&08   0,9 7,84 13185
0369 Παν. Θεσσαλίας 05&08   0,8 6,96 13350
0373 ΔΠΘ 02   0,8 7,15 7915
0351 Παν. Κρήτης 02   0,8 7,15 5875
0123 ΕΚΠΑ 02   1,2 10,72 10690
0411 Παν. Πελ/νήσου 02   1,05 9,38 8475
0357 ΑΠΘ 02   0,8 7,15 12575
0201 ΕΜΠ 03   1,2 12,27 17120
0394 Παν. Δυτ. Αττικής 03   0,93 9,51 11445
0208 Παν. Θεσσαλίας 03   1 10,22 15100
0203 ΑΠΘ 03   0,8 8,18 16450
0207 ΔΠΘ 03   1,1 11,24 12125
0205 Παν. Πάτρας 03   1,2 12,27 14085
1524 Παν. Πελ/νήσου 03   0,8 8,18 9570
1621 Διεθνές Παν. Ελλάδας 03   0,8 8,18 8815
0354 Παν. Αιγαίου 10   0,8 5,83 15555
1435 Παν. Θεσσαλίας 04   0,8 7,36 11255
0329 ΟΠΑ 02   1,2 10,72 9340
0218 Παν. Αιγαίου 02   0,8 7,15 6625
1547 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,15 5815
0318 Παν. Πειραιά 02   1,2 10,72 10790
0676 Παν. Δυτ. Αττικής 04 Ε 0,8 8,11 15950
1436 Παν. Θεσσαλίας 06&07   0,8 5,83 14130
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,56
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,56 18255
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 7585
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 5645
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 10125
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 10650
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 6130
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 11105
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 12115
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 9295
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,83 18520
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,83
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,83
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,83
1008 ΕΚΠΑ 05&08   0,85 7,4 12390
0367 Ιόνιο Παν. 04&05   0,8 6,99 12275
1455 Ιόνιο Παν. 02 ΑΓΓ 0,8 7,2 8915
0375 Παν. Πειραιά 02 ΑΓΓ 1,2 10,8 15985
0289 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,39 19290
0291 ΑΠΘ 09   1,2 10,39 19285
0293 Παν. Πάτρας 09   1,2 10,39 19225
0253 ΕΚΠΑ 05&06   1,2 8,75 13900
0261 Παν. Κρήτης 05&06   1,2 8,75 12045
0255 ΑΠΘ 05&06   1,2 8,75 13990
0259 Παν. Ιωαννίνων 05&06   0,8 5,83 12440
1628 Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&06   0,8 5,83 12710
1437 Παν. Θεσσαλίας 05&06   0,8 5,83 12215
0257 Παν. Πάτρας 05&06   1 7,29 12345
0683 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1,2 10,39 18955
1273 Παν. Πάτρας 09   1,15 9,95 18700
1616 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   0,8 6,92 19025
1438 Παν. Θεσσαλίας 09   1,2 10,39 18740
1520 Παν. Πελ/νήσου 09   1 8,66 18565
0677 Παν. Δυτ. Αττικής 04   1 9,2 14360
0214 Πολ. Κρήτης 01&03&06&07   1 7,29 14635
0155 Παν. Πειραιά 02   1,2 10,72 13595
1456 Ιόνιο Παν. 04&05&08   0,8 6,96 11745
1439 Παν. Θεσσαλίας 05&08   0,8 6,96 14400
0262 Παν. Πειραιά 05&08   1,2 10,45 15535
1519 Παν. Πελ/νήσου 05&08   0,8 6,96 12460
1011 ΕΚΠΑ 10   0,8 5,83 15765
1391 Παν. Αιγαίου 01&07   0,8 6,59 10425