Οι Βάσεις των Σχολών Αλφαβητικά για Υποψηφίους από ημερήσια ΕΠΑΛ

29/7/2022

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 03   1,2 14,32 14940
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 03   1,05 12,53 14680
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 01&02   0,8 7 9960
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 01&02   0,8 7 10050
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   0,8 7 9080
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 01&02   1 8,75 15790
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   0,8 7,19 16750
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 09   1 8,99 16510
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 09   1 8,99 16025
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 06&07   0,9 6,49 14350
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 01   0,8 7 8450
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 02 ΓΛΩ 0,8 7,33 9808
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 02 ΓΛΩ 0,8 7,33 9270
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 01&06   1 7,21 14025
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 02&08   0,9 8,29 13150
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 02&04   0,8 7,69 10360
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 03&04 Ε+Γ 1 10,1 21915
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 03&04 Ε+Γ 0,8 8,08 20455
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 03&04 Ε+Γ 1 10,1 20770
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 03&04 Ε+Γ 0,8 8,08 20590
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 03&04 Ε+Γ 0,8 8,08 20010
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 03&04 Ε+Γ 1,2 12,12 20366
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 03&04 Ε+Γ 0,9 9,09 20505
0870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17970
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17710
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17890
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&08   0,85 7,83 12475
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 09   1 8,99 18105
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1,2 10,78 18200
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 09   1 8,99 18454
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 09   1,2 10,78 18940
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 09   1,2 10,78 18870
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 09   1,2 10,78 18315
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 01&09   1,2 10,5 18490
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 02&05&06&07   1,2 8,65 14295
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 01&09   1,2 10,5 17750
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 01&09   0,8 7 17900
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 03&07   0,9 7,91 11600
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 03&07   0,8 7,03 9425
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 03   0,95 11,34 12770
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 03   0,82 9,78 10230
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 03   0,85 10,14
1422 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 01   0,8 7 14300
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 01   0,8 7 11340
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 01   0,8 7 12950
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 01   1,1 9,62 16095
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   0,9 7,87 13810
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 01   0,8 7 11700
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 01   0,8 7 11770
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 01   0,8 7 10450
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 01   0,9 7,87 15120
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 04 Ε+Γ 1 10,1 16180
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 01   0,8 7 8920
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 01   0,8 7 8525
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   0,8 7 8660
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 01   1 8,75 13895
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 01&03&04   0,8 7 10710
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 04   0,8 7,69 12125
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 02   1,2 11,61 11200
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 09   0,8 7,19 17060
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 09   0,9 8,09 16800
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 02 ΓΛΩ 0,9 8,24 12560
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 01&09   0,85 7,44 17070
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 02&07   1 8,79 12000
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 02   1,2 11,61 14440
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,74 8525
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 02 ΓΛΩ 1,2 10,99 13165
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 02 ΓΛΩ 1,2 10,99 13490
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 02 ΓΛΩ 1 9,16 9560
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 02   0,8 7,74 9215
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 02   1,2 11,61 12710
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 02   0,9 8,71 11120
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 02   1 9,68 11476
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 02   0,8 7,74 8775
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 02   1,2 11,61 15370
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 02   0,8 7,74 9180
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 02   0,9 8,71 13300
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,74 11500
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   1,1 10,64 14880
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 02 ΓΛΩ 1 9,16 11180
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πάτρας 02 ΓΛΩ 0,9 8,24 12570
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 02&08   0,8 7,37 12505
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 02&05&08   1,2 10,79 17425
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&08   0,8 7,37 12730
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 02&08   0,8 7,37 12250
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 02&08   1,02 9,4 13050
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 02&08   0,9 8,29 12175
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 09   0,8 7,19 17300
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 02   1,2 11,61 16600
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 05   0,8 7,19 14360
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 05   0,8 7,19 15170
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 06&07   0,85 6,13 15990
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 03   0,85 10,14 9920
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 02 ΓΛΩ 1 9,16 10270
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 04&05&08 ΓΛΩ 0,86 8,4 9520
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 02&04 ΓΛΩ 1 9,16 9770
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 01&09   1,2 10,5 18410
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 01&09   0,9 7,87 17250
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 01   1 8,75 10140
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 01   0,8 7 9810
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 01   0,82 7,17 11230
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 01   1,1 9,62 14240
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 01   0,8 7 9225
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   1 8,75 14430
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 01   0,8 7 11230
0200 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 03&06   0,8 5,77 13200
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 01&09   1,2 10,5 17040
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 01   0,8 7 13560
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 01&09   0,8 7 16225
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 03&06   0,8 5,77 13625
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 05&08   1,2 10,79 15992
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 19890
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 1 7,63 20016
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 17614
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 17744
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 10 ΑΓΩ 1 7,63 18280
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 01   1 8,75 13225
1280 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 01   0,8 7 9675
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 01&09   1,2 10,5 18160
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 01&09   0,8 7 16635
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 01   0,9 7,87 11145
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 09   0,8 7,19 17450
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 09   0,8 7,19 16600
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 09   0,8 7,19 15890
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 09   0,8 7,19 15750
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 09   1,2 10,78 18720
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 09   0,8 7,19 18300
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 03&04 Ε+Γ 0,95 9,59 18325
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 03&04 Ε+Γ 0,8 8,08 16950
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 05&08   1,2 10,79 17360
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 05&08   1,2 10,79 17050
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 05   1 8,99 15940
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 05&08   1 8,99 17575
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 05&08   1,2 10,79 16818
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 05&08   1,2 10,79 18115
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 05&08   0,8 7,19 15200
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 05&08   1,2 10,79 17975
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 05&08   1,2 10,79 16610
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 05&08   0,85 7,64 15775
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 05&08   1,2 10,79 16440
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 05&08   1,2 10,79 16375
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 05   0,8 7,19 12740
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 10   0,8 5,77 15800
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 10   0,8 5,77 15400
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 10   0,89 6,42 15420
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 10   0,8 5,77 16350
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 04   0,85 8,17 13490
0302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 09   1,2 10,78 19260
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 09   1,2 10,78 19620
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 09   1,2 10,78 19240
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 09   1,2 10,78 19480
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 09   1,2 10,78 19330
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 09   1,2 10,78 19320
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 09   1,2 10,78 19310
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 10   1 7,21 16875
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 09   0,8 7,19 17180
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 09   1,1 9,88 16885
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 02   1,1 10,64 15360
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 02   0,95 9,19 9700
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 02   0,8 7,74 10830
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 02   0,8 7,74 13025
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 02   1 9,68 11605
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 02   0,9 8,71 13700
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 02   0,8 7,74 8000
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 02   0,8 7,74 8850
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 09   1,2 10,78 19110
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 09   1,2 10,78 18900
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   1,1 10,64 14160
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 02   1,2 11,61 16170
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 02   1,1 10,64 13525
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 02   0,8 7,74 10289
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 02   1,2 11,61 16200
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,74 9810
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 02   0,8 7,74 9710
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,74 9325
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 02   0,8 7,74 11751
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 02   0,8 7,74 9050
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 09   1 8,99 17210
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 09   0,9 8,09 17200
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 09   1,15 10,33 17380
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 09   1 8,99 17700
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1 8,99 17775
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 09   0,8 7,19 17000
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 02   1,2 11,61 16375
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 05   0,8 7,19 14665
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 03&04&05&06&08   1 7,21 14402
0272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 03&06   0,85 6,13 14540
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 05&08   1,2 10,79 16200
0215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 05&08   1,2 10,79 16902
0241 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα) ΕΜΠ 06&07   0,8 5,77 15325
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 02&06&07&08   0,8 5,77 12925
1541 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 03&06&07   0,8 5,77 13575
0242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολ. Κρήτης 03&06&07   0,8 5,77 14340
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&05&06&07&08   1 7,21 15940
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 02&05&06&08   1,1 7,93 15800
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 02&06&08   1,2 8,65 15470
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 03&06   0,8 5,77 14190
0476 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 01&03&06&07   0,8 5,77 14000
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 05&08   0,8 7,19 14218
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&08   1,2 10,79 15960
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 05&08   1,2 10,79 15150
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&08   1 8,99 14920
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 04&05&06&07   0,8 5,77 13900
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 03&05&06   0,9 6,49 14050
0391 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 03   0,8 9,55 9135
1620 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 03   0,8 9,55 10830
0363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 03   0,88 10,5 12425
0228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 03   0,8 9,55 11340
0213 Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 06&07   1,2 8,65 17175
0209 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 06&07   1,2 8,65 17680
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 06&07   1,11 8 16375
0332 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 06&07   1,2 8,65 17520
1659 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 06&07   0,8 5,77 15760
0211 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 06&07   1,2 8,65 18375
0210 Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 06&07   1,2 8,65 16500
1523 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 06&07   0,85 6,13 16060
1619 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 06&07   0,8 5,77 16470
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19510
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19270
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19115
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19210
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18565
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18665
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17350
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17580
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα  (Ειδ. Κατ.Β) Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17800
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17630
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18180
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17870
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 09   1,2 10,78 18525
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 10 Μ+Μ 13210
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 05&08   0,8 7,19 12050
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 10 Α+Ε 0,9 5,27 14350
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 10 Μ+Μ 11490
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 10 Α+Ε 0,9 5,27 17720
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 10 Μ+Μ 12500
0393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 06&07   0,9 6,49 15470
0229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 06&07   1,2 8,65 16900
0157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 02&07 ΑΓΓ 1,2 10,9 12660
0180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 02&07   1 8,79 11230
0306 Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 09   1,2 10,78 18255
0682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 09   1,1 9,88 17500
1617 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1 8,99 16530
1651 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 09   0,8 7,19 16750
1618 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1 8,99 17595
1249 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 09   0,8 7,19 16830
1433 Νοσηλευτικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 09   0,8 7,19 17270
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 09   0,9 8,09 17200
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 09   0,9 8,09 16990
0303 Οδοντιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 09   1,2 10,78 19180
0305 Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 09   1 8,99 19260
0144 Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο 02   1,1 10,64 14650
0312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 02   1,2 11,61 16075
0315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 02   1,2 11,61 14350
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 02 ΑΓΓ 0,8 8,02 10970
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 02   1,2 11,61 11675
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 02   1,2 11,61 13210
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 02   1 9,68 14953
0311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 02   1,2 11,61 15480
0317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 02   1,2 11,61 16700
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 02   1 9,68 13500
1548 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,74 9700
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 02   1 9,68 13380
0319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 02   1,2 11,61 12458
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 02   1,1 10,64 10755
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,74 10650
0361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 02   1 9,68 10080
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 02   0,8 7,74 8800
0313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 02   1,2 11,61 17050
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,74 8810
0322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 02   1,2 11,61 17040
0316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 02   1,2 11,61 15930
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,74 10000
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 09   1 8,99 16210
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 09   1 8,99 16075
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 09   0,8 7,19 16750
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 09   1 8,99 15720
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 04   0,8 7,69 11370
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 01&03&04&06&07   0,8 5,77 12070
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 01&03&06&07   0,8 5,77 12730
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 01&03&06&07   0,8 5,77 11900
1064 Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα) Γεωπονικό Παν. 02   0,8 7,74 9240
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 05&08   1,2 10,79 16165
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 05&08   1,2 10,79 17320
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&08   1,1 9,89 14000
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 05&08   0,8 7,19 13500
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 05&08   1 8,99 13765
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 05&08   1,2 10,79 16225
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 05&08   1,2 10,79 16590
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 05&08   1,2 10,79 17072
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 05&08   0,8 7,19 13260
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 05&08   0,8 7,19 13975
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 05&08   1 8,99 13550
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 05&08   0,8 7,19 13750
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 02   0,8 7,74 8890
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 02   0,8 7,74 7975
0123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 02   1,2 11,61 11750
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 02   1,05 10,16 10760
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 02   0,8 7,74 13325
0201 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 03   1,2 14,32 17400
0394 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 03   0,93 11,1 12900
0208 Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 03   1 11,93 16310
0203 Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 03   0,8 9,55 17420
0207 Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 03   0,9 10,74 14850
0205 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 03   1,2 14,32 16020
1524 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 03   0,8 9,55 10685
1621 Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 03   0,8 9,55 11450
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 10   0,8 5,77 15750
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 04   0,8 7,69 11790
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 02   1,2 11,61 12332
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 02   0,8 7,74 7750
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,74 7750
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 02   1,2 11,61 11765
0676 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 04 Ε 0,8 8,14 15450
1436 Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 06&07   0,8 5,77 14360
0882 Σχολη Δοκιμων Λιμενοφυλακων (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,49
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,49 18490
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού  Ειδ. Κατ  Κοιν. Κριτήρια Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 7325
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού  Ειδ. Κατ  Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 6075
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού  Ειδ. Κατ  Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 8050
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 8675
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού  Ειδ. Κατ  Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 5975
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού  Ειδ. Κατ  Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 10275
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 10825
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Κοιν. Κριτήρια Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 5875
0876 Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77 18870
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 05&08   0,85 7,64 12585
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 04&05   0,8 7,19 12500
1455 Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 02 ΑΓΓ 0,8 8,02 9860
0375 Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 02 ΑΓΓ 1,2 12,04 15480
0289 Φαρμακευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 09   1,2 10,78 19070
0291 Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 09   1,2 10,78 18975
0293 Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 09   1,2 10,78 19080
0253 Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 05&06   1,2 8,65 13560
0261 Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 05&06   1,05 7,57 12225
0255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 05&06   1,2 8,65 15160
0259 Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 05&06   1,05 7,57 12740
1628 Φυσικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&06   0,8 5,77 13440
1437 Φυσικής (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 05&06   0,8 5,77 12790
0257 Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 05&06   1 7,21 12755
0683 Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 09   1,2 10,78 18400
1616 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   0,8 7,19 18950
1438 Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 09   1,2 10,78 18390
1273 Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 09   1,15 10,33 18370
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 09   1 8,99 17710
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 04   1 9,61 13230
0214 Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 01&03&06&07   1 7,21 15075
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 02   1,2 11,61 13980
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 04&05&08   0,8 7,19 12050
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 05&08   0,8 7,19 14458
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 05&08   1,2 10,79 15450
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 05&08   0,8 7,19 12670
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 10   0,8 5,77 15820
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 01&07   0,8 7 9940