Σχολές και τμήματα του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

29/7/2022

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
0353 ΔΠΘ 01&02   0,8 7 9960
1001 ΕΚΠΑ 01&02   0,8 7 10050
1633 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   0,8 7 9080
0326 Γεωπονικό Παν. 01&02   1 8,75 15790
1276 Παν. Πάτρας 01   0,8 7 8450
0327 Γεωπονικό Παν. 01&06   1 7,21 14025
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17970
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17710
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17890
0280 Παν. Ιωαννίνων 01&09   1,2 10,5 18490
0325 Γεωπονικό Παν. 01&09   1,2 10,5 17750
0284 Παν. Θεσσαλίας 01&09   0,8 7 17900
1422 Παν. Θεσσαλίας 01   0,8 7 14300
1242 Παν. Ιωαννίνων 01   0,8 7 11340
1657 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 01   0,8 7 12950
0273 ΑΠΘ 01   1,1 9,62 16095
1634 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   0,9 7,87 13810
1511 Παν. Πελ/νήσου 01   0,8 7 11700
1552 Παν. Δυτ. Μακεδ. 01   0,8 7 11770
0360 Παν. Θεσσαλίας 01   0,8 7 10450
0274 Παν. Θεσσαλίας 01   0,9 7,87 15120
0212 ΔΠΘ 01   0,8 7 8920
1061 Γεωπονικό Παν. 01   0,8 7 8525
1632 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   0,8 7 8660
0275 ΑΠΘ 01   1 8,75 13895
1424 Παν. Θεσσαλίας 01&03&04   0,8 7 10710
1426 Παν. Θεσσαλίας 01&09   0,85 7,44 17070
0294 Χαροκόπειο 01&09   1,2 10,5 18410
1516 Παν. Πελ/νήσου 01&09   0,9 7,87 17250
0324 Γεωπονικό Παν. 01   1 8,75 10140
1428 Παν. Θεσσαλίας 01   0,8 7 9810
1278 Παν. Πάτρας 01   0,82 7,17 11230
0684 Παν. Δυτ. Αττικής 01   1,1 9,62 14240
1452 Ιόνιο Παν. 01   0,8 7 9225
1635 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   1 8,75 14430
1512 Παν. Πελ/νήσου 01   0,8 7 11230
0328 Γεωπονικό Παν. 01&09   1,2 10,5 17040
1429 Παν. Θεσσαλίας 01   0,8 7 13560
0372 Παν. Αιγαίου 01&09   0,8 7 16225
0401 ΕΚΠΑ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 19890
0403 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 1 7,63 20016
0404 ΔΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 17614
0402 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 17744
0405 Παν. Θεσσαλίας 10 ΑΓΩ 1 7,63 18280
0323 Γεωπονικό Παν. 01   1 8,75 13225
1280 Παν. Πάτρας 01   0,8 7 9675
1613 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01&09   1,2 10,5 18160
1653 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 01&09   0,8 7 16635
0685 Παν. Δυτ. Αττικής 01   0,9 7,87 11145
0146 ΕΚΠΑ 10   0,8 5,77 15800
0362 Παν. Πελ/νήσου 10   0,8 5,77 15400
0169 Παν. Πάτρας 10   0,89 6,42 15420
0168 ΑΠΘ 10   0,8 5,77 16350
0163 ΑΠΘ 10   1 7,21 16875
0476 ΔΠΘ 01&03&06&07   0,8 5,77 14000
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19510
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19270
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19115
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19210
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18565
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18665
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17350
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17580
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17800
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17630
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18180
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17870
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0409 Παν. Μακεδ. 10 Μ+Μ 13210
0408 ΕΚΠΑ 10 Α+Ε 0,9 5,27 14350
1248 Παν. Ιωαννίνων 10 Μ+Μ 11490
0406 ΑΠΘ 10 Α+Ε 0,9 5,27 17720
0407 Ιόνιο Παν. 10 Μ+Μ 12500
1453 Ιόνιο Παν. 01&03&04&06&07   0,8 5,77 12070
1434 Παν. Θεσσαλίας 01&03&06&07   0,8 5,77 12730
0276 Παν. Αιγαίου 01&03&06&07   0,8 5,77 11900
0354 Παν. Αιγαίου 10   0,8 5,77 15750
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,49
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,49 18490
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 7325
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 6075
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 8050
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 8675
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 5975
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 10275
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 10825
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 5875
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77 18870
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0214 Πολ. Κρήτης 01&03&06&07   1 7,21 15075
1011 ΕΚΠΑ 10   0,8 5,77 15820
1391 Παν. Αιγαίου 01&07   0,8 7 9940