Σχολές και τμήματα του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

22/10/2021

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
0353 ΔΠΘ 01&02   0,8 6,59 7205
1001 ΕΚΠΑ 01&02   0,8 6,59 8950
1633 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   0,8 6,59 5685
0326 Γεωπονικό Παν. 01&02   1,2 9,89 12375
0327 Γεωπονικό Παν. 01&06   1,04 7,58 14395
0280 Παν. Ιωαννίνων 01&09   0,8 6,59 18585
0325 Γεωπονικό Παν. 01&09   1,01 8,32 17805
0284 Παν. Θεσσαλίας 01&09   0,8 6,59 18020
1422 Παν. Θεσσαλίας 01   0,8 6,59 12120
1242 Παν. Ιωαννίνων 01   0,8 6,59 9510
1657 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 01   0,8 6,59 11195
0273 ΑΠΘ 01   1,1 9,06 17045
1634 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   0,9 7,42 13750
1511 Παν. Πελ/νήσου 01   0,8 6,59 9375
1552 Παν. Δυτ. Μακεδ. 01   0,8 6,59 9550
0360 Παν. Θεσσαλίας 01   0,9 7,42 6455
0274 Παν. Θεσσαλίας 01   0,9 7,42 14120
0212 ΔΠΘ 01   0,8 6,59 7120
1061 Γεωπονικό Παν. 01   0,8 6,59 6905
1632 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   0,8 6,59 6240
0275 ΑΠΘ 01   1 8,24 11990
1424 Παν. Θεσσαλίας 01&03&04   0,8 6,59 9965
1426 Παν. Θεσσαλίας 01&09   0,85 7 18160
0294 Χαροκόπειο 01&09   1,2 9,89 18800
1516 Παν. Πελ/νήσου 01&09   0,8 6,59 17795
0324 Γεωπονικό Παν. 01   1 8,24 7325
1428 Παν. Θεσσαλίας 01   0,8 6,59 8290
1278 Παν. Πάτρας 01   0,82 6,76 6920
0684 Παν. Δυτ. Αττικής 01   1,1 9,06 14385
1452 Ιόνιο Παν. 01   0,8 6,59 5715
1635 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01   1 8,24 15255
1512 Παν. Πελ/νήσου 01   0,8 6,59 10250
0328 Γεωπονικό Παν. 01&09   1,2 9,89 17805
1429 Παν. Θεσσαλίας 01   0,8 6,59 12530
0372 Παν. Αιγαίου 01&09   0,8 6,59 16855
0323 Γεωπονικό Παν. 01   1 8,24 11945
1280 Παν. Πάτρας 01   0,8 6,59 6260
1613 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01&09   1,2 9,89 18535
1653 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 01&09   0,8 6,59 17455
0685 Παν. Δυτ. Αττικής 01   1 8,24 10035
1276 Παν. Πάτρας 01   0,8 6,59 6520
1287 Παν. Πάτρας 01&03&06&07   0,82 5,98 14255
0476 ΔΠΘ 01&03&06&07   0,8 5,83 15525
1453 Ιόνιο Παν. 01&03&04&06&07   0,8 5,83 11475
1434 Παν. Θεσσαλίας 01&03&06&07   0,8 5,83 12760
0276 Παν. Αιγαίου 01&03&06&07   0,8 5,83 11385
0214 Πολ. Κρήτης 01&03&06&07   1 7,29 14635
1391 Παν. Αιγαίου 01&07   0,8 6,59 10425