Σχολές και τμήματα του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

29/7/2022

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
0353 ΔΠΘ 01&02   0,8 7 9960
1001 ΕΚΠΑ 01&02   0,8 7 10050
0326 Γεωπονικό Παν. 01&02   1 8,75 15790
0614 ΑΣΤΕ 02 ΓΛΩ 0,8 7,33 9808
0613 ΑΣΤΕ 02 ΓΛΩ 0,8 7,33 9270
0668 Παν. Δυτ. Αττικής 02&08   0,9 8,29 13150
0342 Ιόνιο Παν. 02&04   0,8 7,69 10360
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17970
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17710
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17890
1609 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&08   0,85 7,83 12475
0336 Παν. Πειραιά 02&05&06&07   1,2 8,65 14295
0124 Πάντειο 02   1,2 11,61 11200
0147 ΑΠΘ 02 ΓΛΩ 0,9 8,24 12560
1004 ΕΚΠΑ 02&07   1 8,79 12000
0150 ΟΠΑ 02   1,2 11,61 14440
1549 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,74 8525
0161 Παν. Μακεδ. 02 ΓΛΩ 1,2 10,99 13165
0355 Παν. Πειραιά 02 ΓΛΩ 1,2 10,99 13490
0179 Πάντειο 02 ΓΛΩ 1 9,16 9560
1063 Γεωπονικό Παν. 02   0,8 7,74 9215
0669 Παν. Δυτ. Αττικής 02   1,2 11,61 12710
1427 Παν. Θεσσαλίας 02   0,9 8,71 11120
0352 Παν. Πάτρας 02   1 9,68 11476
0320 Παν. Αιγαίου 02   0,8 7,74 8775
1005 ΕΚΠΑ 02   1,2 11,61 15370
1514 Παν. Πελ/νήσου 02   0,8 7,74 9180
1655 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 02   0,9 8,71 13300
1603 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,74 11500
1605 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   1,1 10,64 14880
0670 Παν. Δυτ. Αττικής 02 ΓΛΩ 1 9,16 11180
1283 Παν. Πάτρας 02 ΓΛΩ 0,9 8,24 12570
1656 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 02&08   0,8 7,37 12505
0240 ΟΠΑ 02&05&08   1,2 10,79 17425
1607 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&08   0,8 7,37 12730
1544 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02&08   0,8 7,37 12250
1282 Παν. Πάτρας 02&08   1,02 9,4 13050
1518 Παν. Πελ/νήσου 02&08   0,9 8,29 12175
0174 Παν. Μακεδ. 02   1,2 11,61 16600
0148 ΕΚΠΑ 02 ΓΛΩ 1 9,16 10270
0153 Πάντειο 02&04 ΓΛΩ 1 9,16 9770
0401 ΕΚΠΑ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 19890
0403 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 1 7,63 20016
0404 ΔΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 17614
0402 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 17744
0405 Παν. Θεσσαλίας 10 ΑΓΩ 1 7,63 18280
0146 ΕΚΠΑ 10   0,8 5,77 15800
0362 Παν. Πελ/νήσου 10   0,8 5,77 15400
0169 Παν. Πάτρας 10   0,89 6,42 15420
0168 ΑΠΘ 10   0,8 5,77 16350
0163 ΑΠΘ 10   1 7,21 16875
1301 ΔΠΘ 02   1,1 10,64 15360
0187 Παν. Πελ/νήσου 02   0,95 9,19 9700
0159 Πάντειο 02   0,8 7,74 10830
1302 ΔΠΘ 02   0,8 7,74 13025
1006 ΕΚΠΑ 02   1 9,68 11605
0126 Πάντειο 02   0,9 8,71 13700
0348 Παν. Αιγαίου 02   0,8 7,74 8000
0149 Παν. Κρήτης 02   0,8 7,74 8850
1606 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   1,1 10,64 14160
0347 ΟΠΑ 02   1,2 11,61 16170
0672 Παν. Δυτ. Αττικής 02   1,1 10,64 13525
1654 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 02   0,8 7,74 10289
0337 Παν. Μακεδ. 02   1,2 11,61 16200
1604 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,74 9810
1513 Παν. Πελ/νήσου 02   0,8 7,74 9710
1545 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,74 9325
1430 Παν. Θεσσαλίας 02   0,8 7,74 11751
1244 Παν. Ιωαννίνων 02   0,8 7,74 9050
0314 ΟΠΑ 02   1,2 11,61 16375
0222 Παν. Αιγαίου 02&06&07&08   0,8 5,77 12925
1624 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&05&06&07&08   1 7,21 15940
0224 ΔΠΘ 02&05&06&08   1,1 7,93 15800
0230 Πολ. Κρήτης 02&06&08   1,2 8,65 15470
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19510
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19270
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19115
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19210
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18565
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18665
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17350
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17580
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17800
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17630
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18180
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17870
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0409 Παν. Μακεδ. 10 Μ+Μ 13210
0408 ΕΚΠΑ 10 Α+Ε 0,9 5,27 14350
1248 Παν. Ιωαννίνων 10 Μ+Μ 11490
0406 ΑΠΘ 10 Α+Ε 0,9 5,27 17720
0407 Ιόνιο Παν. 10 Μ+Μ 12500
0157 Παν. Πειραιά 02&07 ΑΓΓ 1,2 10,9 12660
0180 Παν. Αιγαίου 02&07   1 8,79 11230
0144 Χαροκόπειο 02   1,1 10,64 14650
0312 ΟΠΑ 02   1,2 11,61 16075
0315 Παν. Πειραιά 02   1,2 11,61 14350
0612 Παν. Αιγαίου 02 ΑΓΓ 0,8 8,02 10970
0152 Πάντειο 02   1,2 11,61 11675
0309 ΕΚΠΑ 02   1,2 11,61 13210
0350 Παν. Θεσσαλίας 02   1 9,68 14953
0311 ΑΠΘ 02   1,2 11,61 15480
0317 Παν. Μακεδ. 02   1,2 11,61 16700
0345 Παν. Ιωαννίνων 02   1 9,68 13500
1548 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,74 9700
0097 ΔΠΘ 02   1 9,68 13380
0319 Παν. Πάτρας 02   1,2 11,61 12458
0321 Παν. Κρήτης 02   1,1 10,64 10755
1602 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,74 10650
0361 Παν. Πελ/νήσου 02   1 9,68 10080
0400 Παν. Πελ/νήσου 02   0,8 7,74 8800
0313 ΟΠΑ 02   1,2 11,61 17050
1546 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,74 8810
0322 Παν. Μακεδ. 02   1,2 11,61 17040
0316 Παν. Πειραιά 02   1,2 11,61 15930
1601 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,74 10000
1064 Γεωπονικό Παν. 02   0,8 7,74 9240
0373 ΔΠΘ 02   0,8 7,74 8890
0351 Παν. Κρήτης 02   0,8 7,74 7975
0123 ΕΚΠΑ 02   1,2 11,61 11750
0411 Παν. Πελ/νήσου 02   1,05 10,16 10760
0357 ΑΠΘ 02   0,8 7,74 13325
0354 Παν. Αιγαίου 10   0,8 5,77 15750
0329 ΟΠΑ 02   1,2 11,61 12332
0218 Παν. Αιγαίου 02   0,8 7,74 7750
1547 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,74 7750
0318 Παν. Πειραιά 02   1,2 11,61 11765
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,49
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,49 18490
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 7325
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 6075
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 8050
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 8675
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 5975
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 10275
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 10825
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 5875
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77 18870
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
1455 Ιόνιο Παν. 02 ΑΓΓ 0,8 8,02 9860
0375 Παν. Πειραιά 02 ΑΓΓ 1,2 12,04 15480
0155 Παν. Πειραιά 02   1,2 11,61 13980
1011 ΕΚΠΑ 10   0,8 5,77 15820