Σχολές και τμήματα του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

22/10/2021

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
0353 ΔΠΘ 01&02   0,8 6,59 7205
1001 ΕΚΠΑ 01&02   0,8 6,59 8950
0326 Γεωπονικό Παν. 01&02   1,2 9,89 12375
0614 ΑΣΤΕ 02 ΓΛΩ 0,8 7,2 6900
0613 ΑΣΤΕ 02 ΓΛΩ 0,8 7,2 7420
0668 Παν. Δυτ. Αττικής 02&08   0,9 7,84 12730
0342 Ιόνιο Παν. 02&04   0,8 7,15 9670
1609 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&08   0,9 7,84 12480
0336 Παν. Πειραιά 02&05&06&07   1,2 8,75 15275
0124 Πάντειο 02   1,2 10,72 10260
0147 ΑΠΘ 02 ΓΛΩ 0,9 8,1 10610
1004 ΕΚΠΑ 02&07   0,95 8,49 11925
0150 ΟΠΑ 02   1,2 10,72 12315
1549 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,15 6610
0161 Παν. Μακεδ. 02 ΓΛΩ 1,2 10,8 11220
0355 Παν. Πειραιά 02 ΓΛΩ 1,2 10,8 11510
0179 Πάντειο 02 ΓΛΩ 1 9 8540
0670 Παν. Δυτ. Αττικής 02 ΓΛΩ 1 9 8255
1283 Παν. Πάτρας 02 ΓΛΩ 0,9 8,1 10250
1063 Γεωπονικό Παν. 02   0,8 7,15 6585
0669 Παν. Δυτ. Αττικής 02   1,2 10,72 12190
1427 Παν. Θεσσαλίας 02   0,8 7,15 9985
0352 Παν. Πάτρας 02   1 8,93 10400
0320 Παν. Αιγαίου 02   0,8 7,15 6210
1005 ΕΚΠΑ 02   1,2 10,72 15030
1514 Παν. Πελ/νήσου 02   0,8 7,15 6230
1655 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 02   0,9 8,04 10975
1603 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,15 10455
1605 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   1,1 9,83 15290
1656 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 02&08   0,8 6,96 11325
0240 ΟΠΑ 02&05&08   1,2 10,45 18430
1607 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&08   0,8 6,96 11830
1544 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02&08   0,8 6,96 11420
1282 Παν. Πάτρας 02&08   1,02 8,88 12115
1518 Παν. Πελ/νήσου 02&08   0,8 6,96 11840
0174 Παν. Μακεδ. 02   1,2 10,72 17765
0148 ΕΚΠΑ 02 ΓΛΩ 1 9 9125
0153 Πάντειο 02&04 ΓΛΩ 1 9 10645
1301 ΔΠΘ 02   1,1 9,83 15815
0187 Παν. Πελ/νήσου 02   1 8,93 10010
0159 Πάντειο 02   0,8 7,15 10445
1302 ΔΠΘ 02   0,8 7,15 9415
1006 ΕΚΠΑ 02   1 8,93 12000
0126 Πάντειο 02   0,9 8,04 13115
0348 Παν. Αιγαίου 02   0,8 7,15 6880
0149 Παν. Κρήτης 02   0,8 7,15 7350
1606 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   1,1 9,83 14585
0347 ΟΠΑ 02   1,2 10,72 17120
0672 Παν. Δυτ. Αττικής 02   1,2 10,72 12620
1654 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 02   0,8 7,15 9625
0337 Παν. Μακεδ. 02   1,2 10,72 17590
1604 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,15 8485
1513 Παν. Πελ/νήσου 02   0,8 7,15 8225
1545 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,15 6565
1430 Παν. Θεσσαλίας 02   0,8 7,15 11300
1244 Παν. Ιωαννίνων 02   0,8 7,15 6340
0314 ΟΠΑ 02   1,2 10,72 14615
0222 Παν. Αιγαίου 02&06&07&08   0,8 5,83 13325
1624 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&05&06&07&08   1,1 8,02 16555
0224 ΔΠΘ 02&05&06&08   1,1 8,02 16845
0230 Πολ. Κρήτης 02&06&08   1,2 8,75 16215
0157 Παν. Πειραιά 02&07 ΑΓΓ 1,2 10,73 12435
0180 Παν. Αιγαίου 02&07   1 8,93 11385
0144 Χαροκόπειο 02   1,1 9,83 12575
0312 ΟΠΑ 02   1,2 10,72 16515
0315 Παν. Πειραιά 02   1,2 10,72 13375
0612 Παν. Αιγαίου 02 ΑΓΓ 0,8 7,2 8115
0152 Πάντειο 02   1,2 10,72 10360
0309 ΕΚΠΑ 02   1,2 10,72 12420
0350 Παν. Θεσσαλίας 02   1 8,93 15615
0311 ΑΠΘ 02   1,2 10,72 16870
0317 Παν. Μακεδ. 02   1,2 10,72 17400
0345 Παν. Ιωαννίνων 02   0,8 7,15 12695
1548 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,15 7910
0097 ΔΠΘ 02   1 8,93 11310
0319 Παν. Πάτρας 02   1,2 10,72 10730
0321 Παν. Κρήτης 02   1,08 9,65 8640
1602 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,15 9955
0361 Παν. Πελ/νήσου 02   1 8,93 8410
0400 Παν. Πελ/νήσου 02   0,8 7,15 7125
0313 ΟΠΑ 02   1,2 10,72 17235
1546 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,15 5885
0322 Παν. Μακεδ. 02   1,2 10,72 17545
0316 Παν. Πειραιά 02   1,2 10,72 15845
1601 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02   0,8 7,15 9600
1543 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,15 7800
1064 Γεωπονικό Παν. 02   0,8 7,15 7155
0373 ΔΠΘ 02   0,8 7,15 7915
0351 Παν. Κρήτης 02   0,8 7,15 5875
0123 ΕΚΠΑ 02   1,2 10,72 10690
0411 Παν. Πελ/νήσου 02   1,05 9,38 8475
0357 ΑΠΘ 02   0,8 7,15 12575
0329 ΟΠΑ 02   1,2 10,72 9340
0218 Παν. Αιγαίου 02   0,8 7,15 6625
1547 Παν. Δυτ. Μακεδ. 02   0,8 7,15 5815
0318 Παν. Πειραιά 02   1,2 10,72 10790
1455 Ιόνιο Παν. 02 ΑΓΓ 0,8 7,2 8915
0375 Παν. Πειραιά 02 ΑΓΓ 1,2 10,8 15985
0155 Παν. Πειραιά 02   1,2 10,72 13595