Σχολές και τμήματα του τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

29/7/2022

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
0225 ΕΜΠ 03   1,2 14,32 14940
0227 ΑΠΘ 03   1,05 12,53 14680
0231 ΕΜΠ 03&04 Ε+Γ 1 10,1 21915
0236 Παν. Θεσσαλίας 03&04 Ε+Γ 0,8 8,08 20455
0233 ΑΠΘ 03&04 Ε+Γ 1 10,1 20770
0779 Παν. Ιωαννίνων 03&04 Ε+Γ 0,8 8,08 20590
0234 ΔΠΘ 03&04 Ε+Γ 0,8 8,08 20010
0232 Παν. Πάτρας 03&04 Ε+Γ 1,2 12,12 20366
0370 Πολ. Κρήτης 03&04 Ε+Γ 0,9 9,09 20505
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17970
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17710
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17890
0356 Χαροκόπειο 03&07   0,9 7,91 11600
0310 Παν. Αιγαίου 03&07   0,8 7,03 9425
0283 ΕΚΠΑ 03   0,95 11,34 12770
0285 ΑΠΘ 03   0,82 9,78 10230
0287 Παν. Πάτρας 03   0,85 10,14
1424 Παν. Θεσσαλίας 01&03&04   0,8 7 10710
0776 ΑΣΠΑΙΤΕ 03   0,85 10,14 9920
0200 Παν. Κρήτης 03&06   0,8 5,77 13200
0288 Παν. Πάτρας 03&06   0,8 5,77 13625
0401 ΕΚΠΑ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 19890
0403 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 1 7,63 20016
0404 ΔΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 17614
0402 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 17744
0405 Παν. Θεσσαλίας 10 ΑΓΩ 1 7,63 18280
0675 Παν. Δυτ. Αττικής 03&04 Ε+Γ 0,95 9,59 18325
1626 Διεθνές Παν. Ελλάδας 03&04 Ε+Γ 0,8 8,08 16950
0146 ΕΚΠΑ 10   0,8 5,77 15800
0362 Παν. Πελ/νήσου 10   0,8 5,77 15400
0169 Παν. Πάτρας 10   0,89 6,42 15420
0168 ΑΠΘ 10   0,8 5,77 16350
0163 ΑΠΘ 10   1 7,21 16875
0389 Παν. Δυτ. Αττικής 03&04&05&06&08   1 7,21 14402
0272 Παν. Ιωαννίνων 03&06   0,85 6,13 14540
1541 Παν. Δυτ. Μακεδ. 03&06&07   0,8 5,77 13575
0242 Πολ. Κρήτης 03&06&07   0,8 5,77 14340
1623 Διεθνές Παν. Ελλάδας 03&06   0,8 5,77 14190
0476 ΔΠΘ 01&03&06&07   0,8 5,77 14000
0238 Παν. Αιγαίου 03&05&06   0,9 6,49 14050
0391 Παν. Δυτ. Αττικής 03   0,8 9,55 9135
1620 Διεθνές Παν. Ελλάδας 03   0,8 9,55 10830
0363 ΑΠΘ 03   0,88 10,5 12425
0228 Παν. Θεσσαλίας 03   0,8 9,55 11340
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19510
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19270
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19115
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19210
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18565
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18665
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17350
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17580
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17800
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17630
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18180
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17870
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0409 Παν. Μακεδ. 10 Μ+Μ 13210
0408 ΕΚΠΑ 10 Α+Ε 0,9 5,27 14350
1248 Παν. Ιωαννίνων 10 Μ+Μ 11490
0406 ΑΠΘ 10 Α+Ε 0,9 5,27 17720
0407 Ιόνιο Παν. 10 Μ+Μ 12500
1453 Ιόνιο Παν. 01&03&04&06&07   0,8 5,77 12070
1434 Παν. Θεσσαλίας 01&03&06&07   0,8 5,77 12730
0276 Παν. Αιγαίου 01&03&06&07   0,8 5,77 11900
0201 ΕΜΠ 03   1,2 14,32 17400
0394 Παν. Δυτ. Αττικής 03   0,93 11,1 12900
0208 Παν. Θεσσαλίας 03   1 11,93 16310
0203 ΑΠΘ 03   0,8 9,55 17420
0207 ΔΠΘ 03   0,9 10,74 14850
0205 Παν. Πάτρας 03   1,2 14,32 16020
1524 Παν. Πελ/νήσου 03   0,8 9,55 10685
1621 Διεθνές Παν. Ελλάδας 03   0,8 9,55 11450
0354 Παν. Αιγαίου 10   0,8 5,77 15750
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,49
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,49 18490
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 7325
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 6075
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 8050
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 8675
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 5975
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 10275
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 10825
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 5875
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77 18870
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0214 Πολ. Κρήτης 01&03&06&07   1 7,21 15075
1011 ΕΚΠΑ 10   0,8 5,77 15820