Σχολές και τμήματα του τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

22/10/2021

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
0225 ΕΜΠ 03   1,2 12,27 13880
0227 ΑΠΘ 03   1,05 10,73 13915
0231 ΕΜΠ 03&04 Ε+Γ 1 10,14 21900
0236 Παν. Θεσσαλίας 03&04 Ε+Γ 1 10,14 19165
0233 ΑΠΘ 03&04 Ε+Γ 1 10,14 20660
0779 Παν. Ιωαννίνων 03&04 Ε+Γ 0,8 8,11 20450
0234 ΔΠΘ 03&04 Ε+Γ 1,1 11,16 16635
0232 Παν. Πάτρας 03&04 Ε+Γ 1,2 12,17 20670
0370 Πολ. Κρήτης 03&04 Ε+Γ 0,9 9,13 19595
0356 Χαροκόπειο 03&07   0,9 8,08 11815
0310 Παν. Αιγαίου 03&07   0,8 7,18 9715
0283 ΕΚΠΑ 03   0,95 9,71 10560
0285 ΑΠΘ 03   0,82 8,38 7785
0287 Παν. Πάτρας 03   0,85 8,69
1424 Παν. Θεσσαλίας 01&03&04   0,8 6,59 9965
0776 ΑΣΠΑΙΤΕ 03   0,85 8,69 9375
0200 Παν. Κρήτης 03&06   0,8 5,83 12640
0288 Παν. Πάτρας 03&06   0,8 5,83 13200
0675 Παν. Δυτ. Αττικής 03&04 Ε+Γ 0,9 9,13 19080
1626 Διεθνές Παν. Ελλάδας 03&04 Ε+Γ 0,8 8,11 15190
0389 Παν. Δυτ. Αττικής 03&04&05&06&08   1 7,29 14920
0272 Παν. Ιωαννίνων 03&06   0,85 6,2 14095
1541 Παν. Δυτ. Μακεδ. 03&06&07   0,8 5,83 13285
0242 Πολ. Κρήτης 03&06&07   0,8 5,83 14140
1287 Παν. Πάτρας 01&03&06&07   0,82 5,98 14255
1623 Διεθνές Παν. Ελλάδας 03&06   0,8 5,83 15800
0476 ΔΠΘ 01&03&06&07   0,8 5,83 15525
0238 Παν. Αιγαίου 03&05&06   1 7,29 14015
0391 Παν. Δυτ. Αττικής 03   0,8 8,18 8005
1620 Διεθνές Παν. Ελλάδας 03   0,8 8,18 8790
0363 ΑΠΘ 03   0,88 9 11020
0228 Παν. Θεσσαλίας 03   0,8 8,18 8275
1453 Ιόνιο Παν. 01&03&04&06&07   0,8 5,83 11475
1434 Παν. Θεσσαλίας 01&03&06&07   0,8 5,83 12760
0276 Παν. Αιγαίου 01&03&06&07   0,8 5,83 11385
0201 ΕΜΠ 03   1,2 12,27 17120
0394 Παν. Δυτ. Αττικής 03   0,93 9,51 11445
0208 Παν. Θεσσαλίας 03   1 10,22 15100
0203 ΑΠΘ 03   0,8 8,18 16450
0207 ΔΠΘ 03   1,1 11,24 12125
0205 Παν. Πάτρας 03   1,2 12,27 14085
1524 Παν. Πελ/νήσου 03   0,8 8,18 9570
1621 Διεθνές Παν. Ελλάδας 03   0,8 8,18 8815
0214 Πολ. Κρήτης 01&03&06&07   1 7,29 14635