Σχολές και τμήματα του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

22/10/2021

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
0342 Ιόνιο Παν. 02&04   0,8 7,15 9670
0231 ΕΜΠ 03&04 Ε+Γ 1 10,14 21900
0236 Παν. Θεσσαλίας 03&04 Ε+Γ 1 10,14 19165
0233 ΑΠΘ 03&04 Ε+Γ 1 10,14 20660
0779 Παν. Ιωαννίνων 03&04 Ε+Γ 0,8 8,11 20450
0234 ΔΠΘ 03&04 Ε+Γ 1,1 11,16 16635
0232 Παν. Πάτρας 03&04 Ε+Γ 1,2 12,17 20670
0370 Πολ. Κρήτης 03&04 Ε+Γ 0,9 9,13 19595
0674 Παν. Δυτ. Αττικής 04 Ε+Γ 1 10,14 11910
1424 Παν. Θεσσαλίας 01&03&04   0,8 6,59 9965
1627 Διεθνές Παν. Ελλάδας 04   0,8 7,36 10165
1551 Παν. Δυτ. Μακεδ. 04&05&08 ΓΛΩ 0,96 8,29 8260
0153 Πάντειο 02&04 ΓΛΩ 1 9 10645
0675 Παν. Δυτ. Αττικής 03&04 Ε+Γ 0,9 9,13 19080
1626 Διεθνές Παν. Ελλάδας 03&04 Ε+Γ 0,8 8,11 15190
0384 ΑΣΚΤ 04   0,85 7,82 15130
0389 Παν. Δυτ. Αττικής 03&04&05&06&08   1 7,29 14920
1542 Παν. Δυτ. Μακεδ. 04&05&06&07   0,8 5,83 15130
1517 Παν. Πελ/νήσου 04   0,8 7,36 11515
1453 Ιόνιο Παν. 01&03&04&06&07   0,8 5,83 11475
1435 Παν. Θεσσαλίας 04   0,8 7,36 11255
0676 Παν. Δυτ. Αττικής 04 Ε 0,8 8,11 15950
0367 Ιόνιο Παν. 04&05   0,8 6,99 12275
0677 Παν. Δυτ. Αττικής 04   1 9,2 14360
1456 Ιόνιο Παν. 04&05&08   0,8 6,96 11745