Σχολές και τμήματα του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

22/10/2021

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
0336 Παν. Πειραιά 02&05&06&07   1,2 8,75 15275
0240 ΟΠΑ 02&05&08   1,2 10,45 18430
0507 ΑΣΠΑΙΤΕ 05   0,8 6,99 13635
0497 ΑΣΠΑΙΤΕ 05   0,8 6,99 14745
1551 Παν. Δυτ. Μακεδ. 04&05&08 ΓΛΩ 0,96 8,29 8260
0216 Παν. Κρήτης 05&08   1,2 10,45 15605
1211 Παν. Μακεδ. 05&08   1,2 10,45 17520
1212 Παν. Μακεδ. 05&08   1,2 10,45 16835
0387 Παν. Δυτ. Αττικής 05   1 8,73 16745
0220 Παν. Θεσσαλίας 05&08   1 8,71 17510
0223 ΔΠΘ 05&08   1,2 10,45 17270
0217 ΕΜΠ 05&08   1,2 10,45 18260
1660 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 05&08   0,8 6,96 15465
0219 ΑΠΘ 05&08   1,2 10,45 18815
1564 Παν. Δυτ. Μακεδ. 05&08   1,2 10,45 17510
1522 Παν. Πελ/νήσου 05&08   0,85 7,4 15735
0331 Πολ. Κρήτης 05&08   1,2 10,45 16480
0221 Παν. Πάτρας 05&08   1,2 10,45 16580
1662 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 05   0,8 6,99 12930
0388 Παν. Δυτ. Αττικής 05   0,8 6,99 14505
0389 Παν. Δυτ. Αττικής 03&04&05&06&08   1 7,29 14920
0340 Παν. Ιωαννίνων 05&08   0,8 6,96 16380
0215 Παν. Πάτρας 05&08   1,2 10,45 16490
1624 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&05&06&07&08   1,1 8,02 16555
0224 ΔΠΘ 02&05&06&08   1,1 8,02 16845
0344 Παν. Αιγαίου 05&08   0,8 6,96 12695
1625 Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&08   1,2 10,45 16515
0390 Παν. Δυτ. Αττικής 05&08   1,2 10,45 15905
1622 Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&08   1 8,71 15510
1542 Παν. Δυτ. Μακεδ. 04&05&06&07   0,8 5,83 15130
0238 Παν. Αιγαίου 03&05&06   1 7,29 14015
1664 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 05&08   0,8 6,96 11485
0333 ΟΠΑ 05&08   1,2 10,45 16400
0338 ΑΠΘ 05&08   1,2 10,45 18295
1630 Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&08   1,1 9,58 14820
1554 Παν. Δυτ. Μακεδ. 05&08   0,8 6,96 13940
0366 Ιόνιο Παν. 05&08   1 8,71 13580
0339 Παν. Πειραιά 05&08   1,2 10,45 16815
0412 Χαροκόπειο 05&08   1,2 10,45 16140
0330 ΕΚΠΑ 05&08   1,2 10,45 17120
1250 Παν. Ιωαννίνων 05&08   0,8 6,96 13050
0099 Παν. Θεσσαλίας 05&08   0,8 6,96 14025
0098 Παν. Πελ/νήσου 05&08   0,9 7,84 13185
0369 Παν. Θεσσαλίας 05&08   0,8 6,96 13350
1008 ΕΚΠΑ 05&08   0,85 7,4 12390
0367 Ιόνιο Παν. 04&05   0,8 6,99 12275
0253 ΕΚΠΑ 05&06   1,2 8,75 13900
0261 Παν. Κρήτης 05&06   1,2 8,75 12045
0255 ΑΠΘ 05&06   1,2 8,75 13990
0259 Παν. Ιωαννίνων 05&06   0,8 5,83 12440
1628 Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&06   0,8 5,83 12710
1437 Παν. Θεσσαλίας 05&06   0,8 5,83 12215
0257 Παν. Πάτρας 05&06   1 7,29 12345
1456 Ιόνιο Παν. 04&05&08   0,8 6,96 11745
1439 Παν. Θεσσαλίας 05&08   0,8 6,96 14400
0262 Παν. Πειραιά 05&08   1,2 10,45 15535
1519 Παν. Πελ/νήσου 05&08   0,8 6,96 12460