Σχολές και τμήματα του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

29/7/2022

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17970
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17710
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17890
0336 Παν. Πειραιά 02&05&06&07   1,2 8,65 14295
0240 ΟΠΑ 02&05&08   1,2 10,79 17425
0507 ΑΣΠΑΙΤΕ 05   0,8 7,19 14360
0497 ΑΣΠΑΙΤΕ 05   0,8 7,19 15170
1551 Παν. Δυτ. Μακεδ. 04&05&08 ΓΛΩ 0,86 8,4 9520
0216 Παν. Κρήτης 05&08   1,2 10,79 15992
0401 ΕΚΠΑ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 19890
0403 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 1 7,63 20016
0404 ΔΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 17614
0402 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 17744
0405 Παν. Θεσσαλίας 10 ΑΓΩ 1 7,63 18280
1211 Παν. Μακεδ. 05&08   1,2 10,79 17360
1212 Παν. Μακεδ. 05&08   1,2 10,79 17050
0387 Παν. Δυτ. Αττικής 05   1 8,99 15940
0220 Παν. Θεσσαλίας 05&08   1 8,99 17575
0223 ΔΠΘ 05&08   1,2 10,79 16818
0217 ΕΜΠ 05&08   1,2 10,79 18115
1660 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 05&08   0,8 7,19 15200
0219 ΑΠΘ 05&08   1,2 10,79 17975
1564 Παν. Δυτ. Μακεδ. 05&08   1,2 10,79 16610
1522 Παν. Πελ/νήσου 05&08   0,85 7,64 15775
0331 Πολ. Κρήτης 05&08   1,2 10,79 16440
0221 Παν. Πάτρας 05&08   1,2 10,79 16375
1662 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 05   0,8 7,19 12740
0146 ΕΚΠΑ 10   0,8 5,77 15800
0362 Παν. Πελ/νήσου 10   0,8 5,77 15400
0169 Παν. Πάτρας 10   0,89 6,42 15420
0168 ΑΠΘ 10   0,8 5,77 16350
0163 ΑΠΘ 10   1 7,21 16875
0388 Παν. Δυτ. Αττικής 05   0,8 7,19 14665
0389 Παν. Δυτ. Αττικής 03&04&05&06&08   1 7,21 14402
0340 Παν. Ιωαννίνων 05&08   1,2 10,79 16200
0215 Παν. Πάτρας 05&08   1,2 10,79 16902
1624 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&05&06&07&08   1 7,21 15940
0224 ΔΠΘ 02&05&06&08   1,1 7,93 15800
0344 Παν. Αιγαίου 05&08   0,8 7,19 14218
1625 Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&08   1,2 10,79 15960
0390 Παν. Δυτ. Αττικής 05&08   1,2 10,79 15150
1622 Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&08   1 8,99 14920
1542 Παν. Δυτ. Μακεδ. 04&05&06&07   0,8 5,77 13900
0238 Παν. Αιγαίου 03&05&06   0,9 6,49 14050
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19510
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19270
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19115
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19210
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18565
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18665
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17350
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17580
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17800
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17630
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18180
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17870
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0409 Παν. Μακεδ. 10 Μ+Μ 13210
1664 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 05&08   0,8 7,19 12050
0408 ΕΚΠΑ 10 Α+Ε 0,9 5,27 14350
1248 Παν. Ιωαννίνων 10 Μ+Μ 11490
0406 ΑΠΘ 10 Α+Ε 0,9 5,27 17720
0407 Ιόνιο Παν. 10 Μ+Μ 12500
0333 ΟΠΑ 05&08   1,2 10,79 16165
0338 ΑΠΘ 05&08   1,2 10,79 17320
1630 Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&08   1,1 9,89 14000
1554 Παν. Δυτ. Μακεδ. 05&08   0,8 7,19 13500
0366 Ιόνιο Παν. 05&08   1 8,99 13765
0339 Παν. Πειραιά 05&08   1,2 10,79 16225
0412 Χαροκόπειο 05&08   1,2 10,79 16590
0330 ΕΚΠΑ 05&08   1,2 10,79 17072
1250 Παν. Ιωαννίνων 05&08   0,8 7,19 13260
0099 Παν. Θεσσαλίας 05&08   0,8 7,19 13975
0098 Παν. Πελ/νήσου 05&08   1 8,99 13550
0369 Παν. Θεσσαλίας 05&08   0,8 7,19 13750
0354 Παν. Αιγαίου 10   0,8 5,77 15750
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,49
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,49 18490
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 7325
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 6075
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 8050
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 8675
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 5975
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 10275
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 10825
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 5875
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77 18870
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
1008 ΕΚΠΑ 05&08   0,85 7,64 12585
0367 Ιόνιο Παν. 04&05   0,8 7,19 12500
0253 ΕΚΠΑ 05&06   1,2 8,65 13560
0261 Παν. Κρήτης 05&06   1,05 7,57 12225
0255 ΑΠΘ 05&06   1,2 8,65 15160
0259 Παν. Ιωαννίνων 05&06   1,05 7,57 12740
1628 Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&06   0,8 5,77 13440
1437 Παν. Θεσσαλίας 05&06   0,8 5,77 12790
0257 Παν. Πάτρας 05&06   1 7,21 12755
1456 Ιόνιο Παν. 04&05&08   0,8 7,19 12050
1439 Παν. Θεσσαλίας 05&08   0,8 7,19 14458
0262 Παν. Πειραιά 05&08   1,2 10,79 15450
1519 Παν. Πελ/νήσου 05&08   0,8 7,19 12670
1011 ΕΚΠΑ 10   0,8 5,77 15820