Σχολές και τμήματα του τομέα Μηχανολογίας

22/10/2021

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
1002 ΕΚΠΑ 06&07   0,9 6,56 14790
0327 Γεωπονικό Παν. 01&06   1,04 7,58 14395
0336 Παν. Πειραιά 02&05&06&07   1,2 8,75 15275
0477 ΑΣΠΑΙΤΕ 06&07   0,85 6,2 15920
0200 Παν. Κρήτης 03&06   0,8 5,83 12640
0288 Παν. Πάτρας 03&06   0,8 5,83 13200
0389 Παν. Δυτ. Αττικής 03&04&05&06&08   1 7,29 14920
0272 Παν. Ιωαννίνων 03&06   0,85 6,2 14095
0241 ΕΜΠ 06&07   0,8 5,83 15725
0222 Παν. Αιγαίου 02&06&07&08   0,8 5,83 13325
1541 Παν. Δυτ. Μακεδ. 03&06&07   0,8 5,83 13285
0242 Πολ. Κρήτης 03&06&07   0,8 5,83 14140
1624 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&05&06&07&08   1,1 8,02 16555
0224 ΔΠΘ 02&05&06&08   1,1 8,02 16845
0230 Πολ. Κρήτης 02&06&08   1,2 8,75 16215
1287 Παν. Πάτρας 01&03&06&07   0,82 5,98 14255
1623 Διεθνές Παν. Ελλάδας 03&06   0,8 5,83 15800
0476 ΔΠΘ 01&03&06&07   0,8 5,83 15525
1542 Παν. Δυτ. Μακεδ. 04&05&06&07   0,8 5,83 15130
0238 Παν. Αιγαίου 03&05&06   1 7,29 14015
0213 Παν. Πάτρας 06&07   1,2 8,75 18005
0209 ΕΜΠ 06&07   1,2 8,75 18630
0392 Παν. Δυτ. Αττικής 06&07   1,11 8,09 17475
0332 Παν. Θεσσαλίας 06&07   1,2 8,75 17885
1659 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 06&07   0,8 5,83 16485
0211 ΑΠΘ 06&07   1,2 8,75 18085
0210 Παν. Δυτ. Μακεδ. 06&07   1,2 8,75 17590
1523 Παν. Πελ/νήσου 06&07   0,9 6,56 16880
1619 Διεθνές Παν. Ελλάδας 06&07   0,8 5,83 16630
0393 Παν. Δυτ. Αττικής 06&07   0,9 6,56 16845
0229 ΕΜΠ 06&07   1,2 8,75 18365
1453 Ιόνιο Παν. 01&03&04&06&07   0,8 5,83 11475
1434 Παν. Θεσσαλίας 01&03&06&07   0,8 5,83 12760
0276 Παν. Αιγαίου 01&03&06&07   0,8 5,83 11385
1436 Παν. Θεσσαλίας 06&07   0,8 5,83 14130
0253 ΕΚΠΑ 05&06   1,2 8,75 13900
0261 Παν. Κρήτης 05&06   1,2 8,75 12045
0255 ΑΠΘ 05&06   1,2 8,75 13990
0259 Παν. Ιωαννίνων 05&06   0,8 5,83 12440
1628 Διεθνές Παν. Ελλάδας 05&06   0,8 5,83 12710
1437 Παν. Θεσσαλίας 05&06   0,8 5,83 12215
0257 Παν. Πάτρας 05&06   1 7,29 12345
0214 Πολ. Κρήτης 01&03&06&07   1 7,29 14635