Σχολές και τμήματα του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

22/10/2021

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
1002 ΕΚΠΑ 06&07   0,9 6,56 14790
0336 Παν. Πειραιά 02&05&06&07   1,2 8,75 15275
0356 Χαροκόπειο 03&07   0,9 8,08 11815
0310 Παν. Αιγαίου 03&07   0,8 7,18 9715
1004 ΕΚΠΑ 02&07   0,95 8,49 11925
0477 ΑΣΠΑΙΤΕ 06&07   0,85 6,2 15920
0241 ΕΜΠ 06&07   0,8 5,83 15725
0222 Παν. Αιγαίου 02&06&07&08   0,8 5,83 13325
1541 Παν. Δυτ. Μακεδ. 03&06&07   0,8 5,83 13285
0242 Πολ. Κρήτης 03&06&07   0,8 5,83 14140
1624 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&05&06&07&08   1,1 8,02 16555
1287 Παν. Πάτρας 01&03&06&07   0,82 5,98 14255
0476 ΔΠΘ 01&03&06&07   0,8 5,83 15525
1542 Παν. Δυτ. Μακεδ. 04&05&06&07   0,8 5,83 15130
0213 Παν. Πάτρας 06&07   1,2 8,75 18005
0209 ΕΜΠ 06&07   1,2 8,75 18630
0392 Παν. Δυτ. Αττικής 06&07   1,11 8,09 17475
0332 Παν. Θεσσαλίας 06&07   1,2 8,75 17885
1659 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 06&07   0,8 5,83 16485
0211 ΑΠΘ 06&07   1,2 8,75 18085
0210 Παν. Δυτ. Μακεδ. 06&07   1,2 8,75 17590
1523 Παν. Πελ/νήσου 06&07   0,9 6,56 16880
1619 Διεθνές Παν. Ελλάδας 06&07   0,8 5,83 16630
0393 Παν. Δυτ. Αττικής 06&07   0,9 6,56 16845
0229 ΕΜΠ 06&07   1,2 8,75 18365
0157 Παν. Πειραιά 02&07 ΑΓΓ 1,2 10,73 12435
0180 Παν. Αιγαίου 02&07   1 8,93 11385
1453 Ιόνιο Παν. 01&03&04&06&07   0,8 5,83 11475
1434 Παν. Θεσσαλίας 01&03&06&07   0,8 5,83 12760
0276 Παν. Αιγαίου 01&03&06&07   0,8 5,83 11385
1436 Παν. Θεσσαλίας 06&07   0,8 5,83 14130
0214 Πολ. Κρήτης 01&03&06&07   1 7,29 14635
1391 Παν. Αιγαίου 01&07   0,8 6,59 10425