Σχολές και τμήματα του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

29/7/2022

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
1002 ΕΚΠΑ 06&07   0,9 6,49 14350
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17970
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17710
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17890
0336 Παν. Πειραιά 02&05&06&07   1,2 8,65 14295
0356 Χαροκόπειο 03&07   0,9 7,91 11600
0310 Παν. Αιγαίου 03&07   0,8 7,03 9425
1004 ΕΚΠΑ 02&07   1 8,79 12000
0477 ΑΣΠΑΙΤΕ 06&07   0,85 6,13 15990
0401 ΕΚΠΑ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 19890
0403 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 1 7,63 20016
0404 ΔΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 17614
0402 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 17744
0405 Παν. Θεσσαλίας 10 ΑΓΩ 1 7,63 18280
0146 ΕΚΠΑ 10   0,8 5,77 15800
0362 Παν. Πελ/νήσου 10   0,8 5,77 15400
0169 Παν. Πάτρας 10   0,89 6,42 15420
0168 ΑΠΘ 10   0,8 5,77 16350
0163 ΑΠΘ 10   1 7,21 16875
0241 ΕΜΠ 06&07   0,8 5,77 15325
0222 Παν. Αιγαίου 02&06&07&08   0,8 5,77 12925
1541 Παν. Δυτ. Μακεδ. 03&06&07   0,8 5,77 13575
0242 Πολ. Κρήτης 03&06&07   0,8 5,77 14340
1624 Διεθνές Παν. Ελλάδας 02&05&06&07&08   1 7,21 15940
0476 ΔΠΘ 01&03&06&07   0,8 5,77 14000
1542 Παν. Δυτ. Μακεδ. 04&05&06&07   0,8 5,77 13900
0213 Παν. Πάτρας 06&07   1,2 8,65 17175
0209 ΕΜΠ 06&07   1,2 8,65 17680
0392 Παν. Δυτ. Αττικής 06&07   1,11 8 16375
0332 Παν. Θεσσαλίας 06&07   1,2 8,65 17520
1659 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 06&07   0,8 5,77 15760
0211 ΑΠΘ 06&07   1,2 8,65 18375
0210 Παν. Δυτ. Μακεδ. 06&07   1,2 8,65 16500
1523 Παν. Πελ/νήσου 06&07   0,85 6,13 16060
1619 Διεθνές Παν. Ελλάδας 06&07   0,8 5,77 16470
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19510
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19270
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19115
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19210
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18565
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18665
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17350
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17580
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17800
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17630
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18180
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17870
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0409 Παν. Μακεδ. 10 Μ+Μ 13210
0408 ΕΚΠΑ 10 Α+Ε 0,9 5,27 14350
1248 Παν. Ιωαννίνων 10 Μ+Μ 11490
0406 ΑΠΘ 10 Α+Ε 0,9 5,27 17720
0407 Ιόνιο Παν. 10 Μ+Μ 12500
0393 Παν. Δυτ. Αττικής 06&07   0,9 6,49 15470
0229 ΕΜΠ 06&07   1,2 8,65 16900
0157 Παν. Πειραιά 02&07 ΑΓΓ 1,2 10,9 12660
0180 Παν. Αιγαίου 02&07   1 8,79 11230
1453 Ιόνιο Παν. 01&03&04&06&07   0,8 5,77 12070
1434 Παν. Θεσσαλίας 01&03&06&07   0,8 5,77 12730
0276 Παν. Αιγαίου 01&03&06&07   0,8 5,77 11900
0354 Παν. Αιγαίου 10   0,8 5,77 15750
1436 Παν. Θεσσαλίας 06&07   0,8 5,77 14360
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,49
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,49 18490
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 7325
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 6075
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 8050
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 8675
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 5975
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 10275
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 10825
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 5875
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77 18870
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0214 Πολ. Κρήτης 01&03&06&07   1 7,21 15075
1011 ΕΚΠΑ 10   0,8 5,77 15820
1391 Παν. Αιγαίου 01&07   0,8 7 9940