Σχολές και τμήματα του τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας.

29/7/2022

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
1610 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   0,8 7,19 16750
0673 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1 8,99 16510
1241 Παν. Ιωαννίνων 09   1 8,99 16025
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17970
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17710
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,77 17890
0678 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1 8,99 18105
1615 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1,2 10,78 18200
0282 Παν. Κρήτης 09   1 8,99 18454
0277 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,78 18940
0279 ΑΠΘ 09   1,2 10,78 18870
0281 Παν. Πάτρας 09   1,2 10,78 18315
0280 Παν. Ιωαννίνων 01&09   1,2 10,5 18490
0325 Γεωπονικό Παν. 01&09   1,2 10,5 17750
0284 Παν. Θεσσαλίας 01&09   0,8 7 17900
1425 Παν. Θεσσαλίας 09   0,8 7,19 17060
0679 Παν. Δυτ. Αττικής 09   0,9 8,09 16800
1426 Παν. Θεσσαλίας 01&09   0,85 7,44 17070
0154 ΕΚΠΑ 09   0,8 7,19 17300
0294 Χαροκόπειο 01&09   1,2 10,5 18410
1516 Παν. Πελ/νήσου 01&09   0,9 7,87 17250
0328 Γεωπονικό Παν. 01&09   1,2 10,5 17040
0372 Παν. Αιγαίου 01&09   0,8 7 16225
0401 ΕΚΠΑ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 19890
0403 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 1 7,63 20016
0404 ΔΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 17614
0402 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 6,11 17744
0405 Παν. Θεσσαλίας 10 ΑΓΩ 1 7,63 18280
1613 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01&09   1,2 10,5 18160
1653 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 01&09   0,8 7 16635
0134 ΑΠΘ 09   0,8 7,19 17450
0136 Παν. Πάτρας 09   0,8 7,19 16600
0160 ΔΠΘ 09   0,8 7,19 15890
0162 Παν. Αιγαίου 09   0,8 7,19 15750
0680 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1,2 10,78 18720
1558 Παν. Δυτ. Μακεδ. 09   0,8 7,19 18300
0146 ΕΚΠΑ 10   0,8 5,77 15800
0362 Παν. Πελ/νήσου 10   0,8 5,77 15400
0169 Παν. Πάτρας 10   0,89 6,42 15420
0168 ΑΠΘ 10   0,8 5,77 16350
0302 ΔΠΘ 09   1,2 10,78 19260
0295 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,78 19620
0304 Παν. Κρήτης 09   1,2 10,78 19240
0297 ΑΠΘ 09   1,2 10,78 19480
0301 Παν. Ιωαννίνων 09   1,2 10,78 19330
0300 Παν. Θεσσαλίας 09   1,2 10,78 19320
0299 Παν. Πάτρας 09   1,2 10,78 19310
0163 ΑΠΘ 10   1 7,21 16875
0671 Παν. Δυτ. Αττικής 09   0,8 7,19 17180
1652 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 09   1,1 9,88 16885
0307 ΑΠΘ 09   1,2 10,78 19110
0308 Παν. Θεσσαλίας 09   1,2 10,78 18900
1245 Παν. Ιωαννίνων 09   1 8,99 17210
1515 Παν. Πελ/νήσου 09   0,9 8,09 17200
1274 Παν. Πάτρας 09   1,15 10,33 17380
0681 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1 8,99 17700
1614 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1 8,99 17775
1553 Παν. Δυτ. Μακεδ. 09   0,8 7,19 17000
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19510
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19270
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19115
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 19210
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18565
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18665
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17350
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17580
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17800
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17630
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 18180
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21 17870
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,21
0290 ΔΠΘ 09   1,2 10,78 18525
0409 Παν. Μακεδ. 10 Μ+Μ 13210
0408 ΕΚΠΑ 10 Α+Ε 0,9 5,27 14350
1248 Παν. Ιωαννίνων 10 Μ+Μ 11490
0406 ΑΠΘ 10 Α+Ε 0,9 5,27 17720
0407 Ιόνιο Παν. 10 Μ+Μ 12500
0306 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,78 18255
0682 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1,1 9,88 17500
1617 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1 8,99 16530
1651 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 09   0,8 7,19 16750
1618 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1 8,99 17595
1249 Παν. Ιωαννίνων 09   0,8 7,19 16830
1433 Παν. Θεσσαλίας 09   0,8 7,19 17270
1272 Παν. Πάτρας 09   0,9 8,09 17200
0190 Παν. Πελ/νήσου 09   0,9 8,09 16990
0303 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,78 19180
0305 ΑΠΘ 09   1 8,99 19260
0156 Παν. Ιωαννίνων 09   1 8,99 16210
0341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 09   1 8,99 16075
0166 Παν. Θεσσαλίας 09   0,8 7,19 16750
0158 Παν. Κρήτης 09   1 8,99 15720
0354 Παν. Αιγαίου 10   0,8 5,77 15750
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,49
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,49 18490
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 7325
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 6075
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 8050
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 8675
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 5975
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 10275
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 10825
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,77 5875
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77 18870
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,77
0289 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,78 19070
0291 ΑΠΘ 09   1,2 10,78 18975
0293 Παν. Πάτρας 09   1,2 10,78 19080
0683 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1,2 10,78 18400
1616 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   0,8 7,19 18950
1438 Παν. Θεσσαλίας 09   1,2 10,78 18390
1273 Παν. Πάτρας 09   1,15 10,33 18370
1520 Παν. Πελ/νήσου 09   1 8,99 17710
1011 ΕΚΠΑ 10   0,8 5,77 15820