Σχολές και τμήματα του τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας.

22/10/2021

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
1610 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   0,8 6,92 17515
0673 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1 8,66 17325
1241 Παν. Ιωαννίνων 09   0,8 6,92 16980
0678 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1 8,66 18475
1615 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1,2 10,39 18305
0282 Παν. Κρήτης 09   1 8,66 18810
0277 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,39 19045
0279 ΑΠΘ 09   1,2 10,39 19140
0281 Παν. Πάτρας 09   1,2 10,39 18935
0280 Παν. Ιωαννίνων 01&09   0,8 6,59 18585
0325 Γεωπονικό Παν. 01&09   1,01 8,32 17805
0284 Παν. Θεσσαλίας 01&09   0,8 6,59 18020
1425 Παν. Θεσσαλίας 09   0,8 6,92 17335
0679 Παν. Δυτ. Αττικής 09   0,9 7,79 17390
1426 Παν. Θεσσαλίας 01&09   0,85 7 18160
0154 ΕΚΠΑ 09   0,8 6,92 17710
0294 Χαροκόπειο 01&09   1,2 9,89 18800
1516 Παν. Πελ/νήσου 01&09   0,8 6,59 17795
0328 Γεωπονικό Παν. 01&09   1,2 9,89 17805
0372 Παν. Αιγαίου 01&09   0,8 6,59 16855
1613 Διεθνές Παν. Ελλάδας 01&09   1,2 9,89 18535
1653 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 01&09   0,8 6,59 17455
0134 ΑΠΘ 09   0,8 6,92 18235
0136 Παν. Πάτρας 09   0,8 6,92 17315
0160 ΔΠΘ 09   1 8,66 16850
0162 Παν. Αιγαίου 09   0,8 6,92 16675
0680 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1,2 10,39 19005
1558 Παν. Δυτ. Μακεδ. 09   0,8 6,92 18965
0302 ΔΠΘ 09   1,2 10,39 19425
0295 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,39 19535
0304 Παν. Κρήτης 09   1,2 10,39 19445
0297 ΑΠΘ 09   1,2 10,39 19610
0301 Παν. Ιωαννίνων 09   0,8 6,92 19495
0300 Παν. Θεσσαλίας 09   1,2 10,39 19460
0299 Παν. Πάτρας 09   1,2 10,39 19460
0671 Παν. Δυτ. Αττικής 09   0,8 6,92 18260
1652 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 09   1,1 9,52 17810
0307 ΑΠΘ 09   1,2 10,39 19305
0308 Παν. Θεσσαλίας 09   1,2 10,39 19225
1245 Παν. Ιωαννίνων 09   0,8 6,92 18275
1515 Παν. Πελ/νήσου 09   0,9 7,79 17960
1274 Παν. Πάτρας 09   1,15 9,95 18375
0681 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1 8,66 18335
1614 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1 8,66 18285
1553 Παν. Δυτ. Μακεδ. 09   0,8 6,92 17920
0290 ΔΠΘ 09   1,2 10,39 19075
0306 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,39 18795
0682 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1 8,66 18040
1617 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1 8,66 17475
1651 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 09   0,8 6,92 17515
1618 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   1 8,66 18395
1249 Παν. Ιωαννίνων 09   0,8 6,92 17735
1433 Παν. Θεσσαλίας 09   0,8 6,92 17825
1272 Παν. Πάτρας 09   0,9 7,79 17590
0190 Παν. Πελ/νήσου 09   0,86 7,44 17440
0303 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,39 19395
0305 ΑΠΘ 09   1 8,66 19415
0156 Παν. Ιωαννίνων 09   0,8 6,92 17275
0341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 09   1 8,66 17010
0166 Παν. Θεσσαλίας 09   0,8 6,92 17450
0158 Παν. Κρήτης 09   1 8,66 16915
0289 ΕΚΠΑ 09   1,2 10,39 19290
0291 ΑΠΘ 09   1,2 10,39 19285
0293 Παν. Πάτρας 09   1,2 10,39 19225
0683 Παν. Δυτ. Αττικής 09   1,2 10,39 18955
1273 Παν. Πάτρας 09   1,15 9,95 18700
1616 Διεθνές Παν. Ελλάδας 09   0,8 6,92 19025
1438 Παν. Θεσσαλίας 09   1,2 10,39 18740
1520 Παν. Πελ/νήσου 09   1 8,66 18565