Σχολές και τμήματα της Κοινής Ομάδας

22/10/2021

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ:
Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

Το ποσοστό των θέσεων που δίνεται σε υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. είναι 10% στα Πανεπιστήμια εκτός από τις Πολυτεχνικές Σχολές, τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας όπου δίνεται ποσοστό 5%.
Ποσοστό 20% δίνεται στα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Κοινή είναι η ομάδα τμημάτων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο προέρχονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει όλες τις σχολές του τομέα του και της κοινής ομάδας, με όποια σειρά θέλει, ακόμη και ανακατεμένες.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ Βάση
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,83 18235
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,83 18215
0870 Αστ. Σχολές 10 Π 0,8 5,83
0401 ΕΚΠΑ 10 ΑΓΩ 0,8 5,96 18565
0403 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 1 7,45 18944
0404 ΔΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 5,96 16859
0402 ΑΠΘ 10 ΑΓΩ 0,8 5,96 17696
0405 Παν. Θεσσαλίας 10 ΑΓΩ 1 7,45 17825
0146 ΕΚΠΑ 10   0,9 6,56 16135
0362 Παν. Πελ/νήσου 10   0,8 5,83 15430
0169 Παν. Πάτρας 10   0,89 6,49 15595
0168 ΑΠΘ 10   0,8 5,83 16480
0163 ΑΠΘ 10   1 7,29 16430
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 19160
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29
0880 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 18635
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 18660
0879 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 18950
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 18410
0878 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 18465
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 17765
0864 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 17960
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 17935
0862 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 17630
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 18250
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29 18175
0863 Στρατ. Σχολές 10 Π 1 7,29
0409 Παν. Μακεδ. 10 Μ+Μ 12180
0408 ΕΚΠΑ 10 Α+Ε 0,9 7,14 13925
1248 Παν. Ιωαννίνων 10 Μ+Μ 11760
0406 ΑΠΘ 10 Α+Ε 0,9 7,14 16155
0407 Ιόνιο Παν. 10 Μ+Μ 11910
0354 Παν. Αιγαίου 10   0,8 5,83 15555
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,56
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 10 Π 0,9 6,56 18255
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 7585
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 5645
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 10125
0818 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 10650
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 6130
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 11105
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 12115
0817 Α.Ε.Ν. 10 Π 0,8 5,83 9295
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,83 18520
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,83
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,83
0876 Σ.Π.Α. 10 Π 0,8 5,83
1011 ΕΚΠΑ 10   0,8 5,83 15765