Οι βάσεις των ημερήσιων ΕΠΑΛ

Οι βάσεις των ημερήσιων ΕΠΑΛ αφορούν στους Υποψηφίους για τα ΤΕΙ, τελειόφοιτους ή απόφοιτους των ημερήσιων ΕΠΑΛ οι οποίοι εξετάστηκαν φέτος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα.

Οι βάσεις των σχολών παρουσιάζονται εδώ με την κατανομή σχολών στα πεδία που ίσχυαν τη στιγμή ανακοίνωσης των βάσεων. Αν θέλεις να δεις την κατανομή των σχολών στις ομάδες που ισχύουν αυτή τη στιγμή δείτε τη μηχανή αναζήτησης σχολών.

Κατηγορία Ημερήσια: Οι Σχολές και τα Τμήματα Αφαβητικά
Κατηγορία Ημερήσια: Οι Σχολές και τα Τμήματα σε φθίνουσα σειρά των βάσεων.
Κατηγορία Ημερήσια: Οι Βάσεις σε αλφαβητική σειρά.
Κατηγορία Ημερήσια: Οι Βάσεις σε φθίνουσα σειρά.