αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Απόφοιτοι από το 2016 και μετά

Ο απόφοιτος ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ που επιθυμεί να εισαχθεί σε Ανώτατες σχολές έχει δύο επιλογές.

Α. Εισαγωγή με εξετάσεις

Μπορεί να εξεταστεί εκ νέου στις πανελλήνιες εξετάσεις, όσες φορές θέλει, σε όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή του στις σχολές του πεδίου που επιθυμεί, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού από την οποία αποφοίτησε. Δεν έχει δικαίωμα να κρατήσει μαθήματα και έχει την ελευθερία επιλογής οποιουδήποτες επιστημονικού πεδίου ή πεδίων. Θα διαγωνιστεί μαζί με τους υποψηφίους που τελειώνουν αυτή τη χρονιά τη Γ Λυκείου, χωρίς ξεχωριστό ποσοστό θέσεων.

Β. Εισαγωγή χωρίς νέες εξετάσεις. Κατηγορία 10%

10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων Λυκείων, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός (1) έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων Λυκείων, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου