αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Ποιοι μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Οι υποψήφιοι για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 1. Τελειόφοιτοι ημερήσιου Γενικού Λυκείου και απόφοιτοι προηγούμενων ετών που θα συμμετάσχουν στις προσεχείς πανελλήνιες εξετάσεις (εξεταζόμενοι σε 4 ή 5 μαθήματα) και είναι υποψήφιοι για το 90% των θέεσεων των εισακτέων.
 2. Απόφοιτοι Εσπερινού Λυκείου μετά από τη συμμετοχή τους στις προσεχείς πανελλήνιες εξετάσεις, για ποσοστό θέσεων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων. Το ποσοστό αυτό είναι περίπου 1%.
 3. Οι απόφοιτοι των ημερήσιων ΕΠΑΛ που θα συμμετάσχουν στις προσεχείς πανελλήνιες εξετάσεις, για τα ΤΕΙ που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους και θα εξετστούν σε 4 μαθηματα.
 4. Οι απόφοιτοι των εσπερινών ΕΠΑΛ.
 5. Οι υποψήφιοι που δεν εξετάζονται στις προσεχείς Πανελλήνιες Εξετάσεις απόφοιτοι Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. και καταθέτουν μόνο Μηχανογραφικό Δελτίο. Διεκδικούν το 10% των θέσεων των εισακτέων. Το δικαίωμα του 10%:
  • ισχύει για 2 έτη μετά την τελευταία εξέταση με ποσοστά 60%-40% (για το 1ο έτος και το 2ο έτος αντίστοιχα),
  •ασκείται μόνο από όσους έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ ή των Ημερήσιων ΕΠΑΛ
  •και δεν αφορά τους υποψηφίους που με τις εξετάσεις τους διεκδίκησαν θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων (πχ. δεν δίνεται 10% για τις θέσεις των Πανεπιστημίων που διεκδικούν οι υποψήφιοι με τα Ημερήσια ΕΠΑΛ).

Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017, έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών και τελικά δεν θα προσέλθουν σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα:
α) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης-δήλωσης και
β) μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων,
θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10% των θέσεων
χωρίς νέα εξέταση.

copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου