αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Οι Σχολές όλων των Πεδίων σε αλφαβητική σειρά για το 4% των θέσεων

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος, ο αριθμός δηλαδή με τον οποίo θα το δηλώσεις στο Μηχανογραφικό σου.

ΕΠ: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα, αν είναι κοινό Τμήμα περισσότερων Πεδίων.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την βάση στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:

ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.

Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.

Π είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2018 για αποφοίτους του 2016 (κατηγορία 4%), οι βάσεις των ετών 2017 για αποφοίτους του 2016 (κατηγορία 6%) και οι βάσεις του 2016 για την κατηγορία 90%, για να συγκρίνεις και να δείς τις πιθανότητές σου. Αυτή και μόνο αυτή πρέπει να είναι η σύγκριση που μπορεί να γίνει. Δεν έχει νόημα η σύγκριση των βάσεων του 4% της μιας χρονιάς με την προηγούμενη.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ Ε Π ΕΙΔ 2018
αποφ 16
2017
αποφ 16
ΒΑΣΗ 2016 90%
127 ΕΚΠΑ 1 15762 19388 19326
129 ΑΠΘ 1 17546 19630 19874
225 ΕΜΠ 2 13614 15717 14942
227 ΑΠΘ 2 12864 15341 13935
353 ΔΠΘ 3&4 10479 12179 11953
326 Γεωπονικό Παν. 3&4 13992 16257 15295
673 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 9217 11686 10149
639 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 13494 15560 13780
614 ΑΣΤΕ 1&4 Ε 11848 13502 12378
613 ΑΣΤΕ 1&4 Ε 10848 14442 12465
327 Γεωπονικό Παν. 2&3 13325 16318 15194
872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16559 16635 16650
872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 15837
872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16565
869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18450 18572 17896
869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 17679
869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 17805
851 Στρατ. Σχολές 3 Π 18264 18264 18282
851 Στρατ. Σχολές 3 Π 18264
851 Στρατ. Σχολές 3 Π 18264 18572 18355
668 Παν. Δυτ. Αττικής 1 10525 13372 12403
342 Ιόνιο Παν. 1 10070 11275 11352
528 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 2907 5942
231 ΕΜΠ 2 19217 19649 19999
236 Παν. Θεσσαλίας 2 11217 15226
233 ΑΠΘ 2 13929 17946 18483
779 Παν. Ιωαννίνων 2 10402 13802
234 ΔΠΘ 2 9931 11965
232 Παν. Πάτρας 2 8969 13488 16836
370 Πολ. Κρήτης 2 7909 13142
870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16753 17352 16388
870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 15765 17070 15439
870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16191
176 Παν. Μακεδ. 1&4 13674 15068 14924
601 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 1 8170 12498 11832
678 Παν. Δυτ. Αττικής 3 13869 17828
282 Παν. Κρήτης 2&3 17932 18043 18063
277 ΕΚΠΑ 2&3 18090 18402 18335
279 ΑΠΘ 2&3 18099 18328 18246
281 Παν. Πάτρας 2&3 17887 18228 18107
280 Παν. Ιωαννίνων 2&3 17287 17768 17788
336 Παν. Πειραιά 2&4 12782 14903 13662
325 Γεωπονικό Παν. 2&3 16918 17725 17765
284 Παν. Θεσσαλίας 2&3 17570 17749 17840
131 ΕΚΠΑ 1 8626 11196 13331
133 ΑΠΘ 1 11087 9103 11700
135 ΕΚΠΑ 1 9618 10163 11559
137 ΑΠΘ 1 8529 10732 12615
356 Χαροκόπειο 2 15638 14717 11324
310 Παν. Αιγαίου 2&4 1560 6618 5941
283 ΕΚΠΑ 2 11644 15133 13468
285 ΑΠΘ 2 13957 13937 12991
287 Παν. Πάτρας 2 8744 11748 10887
273 ΑΠΘ 2&3 15667 17400 17120
360 Παν. Θεσσαλίας 2&3 12007 14599 13317
274 Παν. Θεσσαλίας 2&3 13909 16476 15485
186 ΔΠΘ 1 10018 12211 12130
674 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 10245 11697
212 ΔΠΘ 2&3 10135 11504 6582
275 ΑΠΘ 2&3 13105 16048 11187
550 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2&3 9459 11681 5190
553 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 9517 13948
551 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&3 9494 11284 4382
124 Πάντειο 1&4 11955 14806 12334
679 Παν. Δυτ. Αττικής 3 13049 14467 13667
147 ΑΠΘ 1 Ε 13024 17084 16569
719 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 16522 17275 16524
747 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 12757 15451 14551
628 ΤΕΙ Κρήτης 3 12263 14826 13522
271 Παν. Πάτρας 2&3 10188 12056 11719
368 Παν. Πάτρας 1&4 8632 11423 11066
580 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 5141 6841
150 ΟΠΑ 4 12051 14221 14247
161 Παν. Μακεδ. 4 Ε 11063 14179 14066
355 Παν. Πειραιά 1&4 Ε 12699 17382 17987
179 Πάντειο 1&4 Ε 12294 17024 17587
602 ΤΕΙ Ηπείρου 4 5095 7530 7125
591 ΤΕΙ Θεσσαλίας 4 3709 9700 9568
670 Παν. Δυτ. Αττικής 4 Ε 6506 13244 12530
755 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 4 Ε 7672 6584
756 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 Ε 2512 6801 6364
765 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 7199 8028
766 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 5424 10545 10567
777 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 10092 12548 11541
751 ΤΕΙ Κρήτης 4 2208 8284 8172
669 Παν. Δυτ. Αττικής 4 10728 13041 12068
770 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 Ε 9094 4466 4794
734 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 6340 6848 6976
610 ΤΕΙ Ηπείρου 4 Ε 4612 4327
593 ΤΕΙ Κρήτης 4 6766 10531 9871
611 ΤΕΙ Κρήτης 4 Ε 8509 8525
605 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 Ε 5334 11148 11535
587 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 4 3182 7230 7688
596 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 5636 7210 7246
609 ΤΕΙ Θεσσαλίας 4 Ε 9233 8703
771 ΤΕΙ Ιονίων 4 Ε 6506 3442
764 ΤΕΙ Ιονίων 4 3012 7112 7359
352 Παν. Πάτρας 4 8272 12263 12307
595 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 3296 9731 8578
320 Παν. Αιγαίου 4 5070 11234 11367
346 Παν. Πάτρας 4 3346 9615 9951
594 ΤΕΙ Πελ/νησου 4 3198 8065 7663
584 ΤΕΙ Πελ/νησου 4 5591 7184 7108
740 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 4 5520 8669 8673
549 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 6205 7801 7291
240 ΟΠΑ 4 16883 16894 17041
ΑΣΚΤ
Παν. Ιωαννίνων 8617
ΑΠΘ
Παν. Δυτ. Μακεδ.
154 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 9969 13034 13320
174 Παν. Μακεδ. 1 15372 16240 16340
507 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 6456 9585 6450
497 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 4918 10021 7648
477 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 8270 13314 8712
776 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 3954 9096 7160
106 ΔΠΘ 1 9163 13174 13593
148 ΕΚΠΑ 1 Ε 12355 16485 17349
153 Πάντειο 1 Ε 12297 16056 16570
136 Παν. Πάτρας 1&2&3&4 8283 9861 10396
294 Χαροκόπειο 3 18073 18304 18098
324 Γεωπονικό Παν. 2&3 13913 16420 15272
684 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 15625 16198 13194
200 Παν. Κρήτης 2 7161 12925 10066
328 Γεωπονικό Παν. 2&3 17048 17681 17445
372 Παν. Αιγαίου 2&3 10579 16167 13156
288 Παν. Πάτρας 2 2934 10566 10388
216 Παν. Κρήτης 2&4 9454 14119 12590
401 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 16758 17721 17793
403 ΑΠΘ 1&2&3&4 15656 17171 17098
404 ΔΠΘ 1&2&3&4 14647 15208 15033
402 ΑΠΘ 1&2&3&4 15003 15756 15411
405 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 14761 16277 15834
323 Γεωπονικό Παν. 2&3 16048 17078 16400
160 ΔΠΘ 1&2&3&4 6060 8663 8667
685 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 14655 14668 10925
134 ΑΠΘ 1&2&3&4 10356 12135 12151
250 Παν. Αιγαίου 2&3 9548 11443 6674
162 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 2306 8347 8368
680 Παν. Δυτ. Αττικής 3 16956 17466 16990
675 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 14188 9764 8056
750 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2&4 11114
801 Στρατ. Σχολές 2 Π 15285 16356 15012
801 Στρατ. Σχολές 2 Π
801 Στρατ. Σχολές 2 Π 15942 17340 16095
806 Στρατ. Σχολές 2 Π 17668
806 Στρατ. Σχολές 2 Π 17668 17821 17231
806 Στρατ. Σχολές 2 Π 17668 18361 17642
335 Παν. Μακεδ. 2&4 14830 15596 15091
246 ΕΜΠ 2 14745 16383 16024
387 Παν. Δυτ. Αττικής 2 9086 12930
220 Παν. Θεσσαλίας 2 14976 15878 16540
223 ΔΠΘ 2 13212 15762 15971
217 ΕΜΠ 2 18168 18526 18628
219 ΑΠΘ 2 17695 18072 18100
331 Πολ. Κρήτης 2 12746 15763 15632
221 Παν. Πάτρας 2 14298 16789 17137
491 ΤΕΙ Κρήτης 2 4109 7040 5192
493 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 5190 6023 3815
495 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 3878 6749 4026
489 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 3386 7928 5593
487 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 5468 8381 6229
499 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2 6808 5318
505 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 9817 12051 8770
705 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&4 10233 8552 4585
709 ΤΕΙ Κρήτης 2&4 4783 8242 3756
146 ΕΚΠΑ 1 13474 13913 13333
362 Παν. Πελ/νήσου 1 10619 11606 11338
169 Παν. Πάτρας 1 10494 12307 11752
168 ΑΠΘ 1&2&3&4 16068 17714 13609
101 ΕΚΠΑ 1 8896 11900 11515
103 ΑΠΘ 1 8604 12108 11275
780 ΑΠΘ 1 9136 12861 10962
384 ΑΣΚΤ 1 10855 14064 13417
302 ΔΠΘ 3 18605 18642 18648
295 ΕΚΠΑ 3 18996 19055 19063
304 Παν. Κρήτης 3 18624 18646 18709
297 ΑΠΘ 3 18855 18953 18964
301 Παν. Ιωαννίνων 3 18621 18703 18760
300 Παν. Θεσσαλίας 3 18618 18706 18745
299 Παν. Πάτρας 3 18643 18765 18870
831 Στρατ. Σχολές 3 Π 18853 15941
831 Στρατ. Σχολές 3 Π 18853 19015 18944
831 Στρατ. Σχολές 3 Π 18853 19082 19088
623 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 14826 16494 15707
625 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 13194 15336 14380
821 Στρατ. Σχολές 2 Π 18361 7976
821 Στρατ. Σχολές 2 Π 18361 17900 16354
821 Στρατ. Σχολές 2 Π 18361 18039 17786
826 Στρατ. Σχολές 2 Π 9014
826 Στρατ. Σχολές 2 Π 18235
826 Στρατ. Σχολές 2 Π 18745 18625
183 ΕΚΠΑ 1 7584 8835
145 Ιόνιο Παν. 1 7771 12213 12381
104 Παν. Πελ/νήσου 1 9474 12437 12934
177 Παν. Θεσσαλίας 1 10667 14243 14252
110 ΕΚΠΑ 1 12180 15372 16000
112 ΑΠΘ 1 13580 15384 15851
114 Παν. Ιωαννίνων 1 10247 13580 13851
116 Παν. Κρήτης 1 10011 12518 13501
108 ΔΠΘ 1 7913 12604 12787
173 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 15725 15185 13982
182 ΕΚΠΑ 1 5200
139 ΑΠΘ 1 7187 7187 5652
163 ΑΠΘ 1&2&3&4 15854 16854 14890
165 Πάντειο 1 11785 14509 14805
167 Παν. Αιγαίου 1 8057 11655 11682
343 ΔΠΘ 1 9999 13464 13005
373 ΔΠΘ 1 9409 12719 13108
671 Παν. Δυτ. Αττικής 1 15198 15608 14543
643 ΤΕΙ Κρήτης 1 11598 14210 12544
641 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 1 15201 15490
105 ΕΚΠΑ 1 8297 11519 11131
187 Παν. Πελ/νήσου 1 10471 13614 13207
159 Πάντειο 1 11534 14462 14538
126 Πάντειο 1 14057 15198 15408
348 Παν. Αιγαίου 1 9376 11855 12010
149 Παν. Κρήτης 1 10387 12549 12742
307 ΑΠΘ 3 18313 18532 18388
308 Παν. Θεσσαλίας 3 18276 18389 18198
841 Στρατ. Σχολές 3 Π
841 Στρατ. Σχολές 3 Π
841 Στρατ. Σχολές 3 Π 18827
696 ΤΕΙ Ηπείρου 1&2&3&4 10578 11291 10735
347 ΟΠΑ 4 13046 15933 16863
672 Παν. Δυτ. Αττικής 4 10172 12714 12085
772 ΤΕΙ Κρήτης 4 6082 9448 9829
337 Παν. Μακεδ. 4 12158 14899 16059
561 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 10945 13071 11918
569 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 4 2922 6997 8489
731 ΤΕΙ Πελ/νησου 4 8059 9437 9619
773 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 3785 7748 7633
565 ΤΕΙ Θεσσαλίας 4 5565 10319 10361
774 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 7226 8714
775 ΤΕΙ Ηπείρου 4 5616 6942 7726
575 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 2924 9889 9556
577 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 4 4695 10172 10588
620 ΤΕΙ Ηπείρου 3 15170 16385 15598
663 ΤΕΙ Πελ/νησου 3 14861 15527
618 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 15204 16503 15777
243 ΕΚΠΑ 2 15714 16805 16060
245 ΑΠΘ 2 14867 16679 15750
249 Παν. Ιωαννίνων 2 8832 13672 13633
247 Παν. Πάτρας 2 7665 13695 13880
252 Παν. Αιγαίου 2 3776 12159 12239
248 Παν. Κρήτης 2 4690 12733 12676
251 Παν. Κρήτης 2 7290 13142 13388
681 Παν. Δυτ. Αττικής 3 15590 16949 16039
657 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 12948 16025 14892
662 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 3 12218 13597 13236
314 ΟΠΑ 4 13807 14589 14442
181 Παν. Αιγαίου 1 7713 11612 11433
391 Παν. Δυτ. Αττικής 2 7696 9919 8066
720 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 10523 12777 10603
722 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&4 2720 9176 5802
388 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 15603 14876 11154
389 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 8196 13344
272 Παν. Ιωαννίνων 2 7601 13586 10492
340 Παν. Ιωαννίνων 2 7947 14721 13827
215 Παν. Πάτρας 2 11179 15097 15111
241 ΕΜΠ 2 14459 16949 15253
644 ΤΕΙ Κρήτης 2&4 5060 4969 3021
222 Παν. Αιγαίου 2&4 4342 10821 9194
242 Πολ. Κρήτης 2 6722 10901 10758
224 ΔΠΘ 2&4 11427 14142 13375
230 Πολ. Κρήτης 2&4 14121 13438 13727
778 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 10148 11538 11008
476 ΔΠΘ 2 8956 11767 11417
214 Πολ. Κρήτης 2 6077 12082 12233
514 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 6280 4766 1566
721 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 4553 2168
344 Παν. Αιγαίου 2 1582 9801 9823
371 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 6776 13415 12306
390 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 12741 14551 13642
710 ΤΕΙ Ηπείρου 2&4 4830 7508 7966
725 ΤΕΙ Κρήτης 2&4 5593 9409 10210
712 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 10846 13044 12776
724 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2&4 5281 8801 9417
735 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2&4 4189 7686 8076
506 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&4 10014 10233
723 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&4 3418 10711 9823
736 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2&4 5517 9177 9227
727 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2&4 4975 11290 10810
529 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&4 6882 7959 8829
238 Παν. Αιγαίου 2&4 8084 9343 9117
471 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 7404 6759 3531
513 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 3382 5988 3087
737 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2 5343 8232 8018
532 ΤΕΙ Κρήτης 2 10319 5597 3862
363 ΑΠΘ 2 12861 13952 12794
228 Παν. Θεσσαλίας 2 10788 12811 11625
213 Παν. Πάτρας 2 16431 17517 17394
473 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 4256 6034 3476
209 ΕΜΠ 2 18017 18363 18467
392 Παν. Δυτ. Αττικής 2 15253 14329 13081
332 Παν. Θεσσαλίας 2 15932 16936 16986
211 ΑΠΘ 2 17475 17636 17856
210 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 14825 16434 15792
592 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2 5701 1560
767 ΤΕΙ Κρήτης 2 2910 8758 7131
467 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 5863 10058 7053
465 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 7397 9877 8691
475 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2 5398 9408 6508
479 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2 4017 6944 6759
516 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2 6808 11323 8426
864 Στρατ. Σχολές 2 Π
864 Στρατ. Σχολές 2 Π 13767 15661 12152
864 Στρατ. Σχολές 2 Π 13880 16550 14790
862 Στρατ. Σχολές 2 Π 11647
862 Στρατ. Σχολές 2 Π 11647 16516 14532
862 Στρατ. Σχολές 2 Π 11647 15252 11356
863 Στρατ. Σχολές 2 Π 15362 17163 15678
863 Στρατ. Σχολές 2 Π 15362 16156 14660
863 Στρατ. Σχολές 2 Π 15362
290 ΔΠΘ 2&3 17612 18043 18003
409 Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 10613 15174 15750
408 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 10298 12540 13352
406 ΑΠΘ 1&2&3&4 10766 12957 13608
407 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 11250 11605
393 Παν. Δυτ. Αττικής 2 14015 13744 11965
229 ΕΜΠ 2 17365 18166 18076
811 Στρατ. Σχολές 2 Π 6581
811 Στρατ. Σχολές 2 Π 17720 16712
811 Στρατ. Σχολές 2 Π 18617 17662
816 Στρατ. Σχολές 2 Π
816 Στρατ. Σχολές 2 Π 16883
816 Στρατ. Σχολές 2 Π 18262 17838
157 Παν. Πειραιά 4 Ε 10362 15774 16086
180 Παν. Αιγαίου 4 8553 12057 12150
117 ΕΚΠΑ 1 17510 18072 18229
119 ΑΠΘ 1 17235 17788 17938
121 ΔΠΘ 1 16587 17352 17409
306 ΕΚΠΑ 3 17320 17984 17669
682 Παν. Δυτ. Αττικής 3 14408 15941 14780
744 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 3 10944 12374 11987
653 ΤΕΙ Κρήτης 3 11247 13521 12469
647 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 12655 15469 14642
654 ΤΕΙ Ηπείρου 3 11223 13603 12690
652 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 3 11437 13049 12578
651 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 11832 14049 12773
649 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 11907 13714 13343
190 Παν. Πελ/νήσου 3 13387 17017 16762
385 Ιόνιο Παν. 1 11874 9450 16124
303 ΕΚΠΑ 3 18558 18568 18580
305 ΑΠΘ 3 18557 18593 18570
836 Στρατ. Σχολές 3 Π 15354
836 Στρατ. Σχολές 3 Π
836 Στρατ. Σχολές 3 Π 18992
144 Χαροκόπειο 4 10568 12445 11737
312 ΟΠΑ 4 12994 15023 15697
315 Παν. Πειραιά 4 11179 14005 14505
612 Παν. Αιγαίου 4 3795 11678
152 Πάντειο 4 9658 13304 13157
867 Στρατ. Σχολές 4 Π 13835
867 Στρατ. Σχολές 4 Π 17966 17906
867 Στρατ. Σχολές 4 Π 18978 18326
309 ΕΚΠΑ 4 10401 13881 14090
350 Παν. Θεσσαλίας 4 9075 12909 13165
311 ΑΠΘ 4 11997 13812 13987
317 Παν. Μακεδ. 4 11348 13937 14958
345 Παν. Ιωαννίνων 4 8800 12432 12759
97 ΔΠΘ 4 6354 12165 12491
319 Παν. Πάτρας 4 10358 12994 13198
321 Παν. Κρήτης 4 5524 12306 12423
361 Παν. Πελ/νήσου 4 2758 11781 12043
752 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2&3 10728 12991 7649
742 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 15864 15036
400 Παν. Πελ/νήσου 4 7783 10758 10287
313 ΟΠΑ 4 13685 15379 15738
322 Παν. Μακεδ. 4 11328 13827 14147
316 Παν. Πειραιά 4 11335 14166 14520
128 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 11851 14230 14670
142 ΔΠΘ 1&2&3&4 7537 10569 10327
164 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 8778 11566 11966
140 ΑΠΘ 1&2&3&4 10590 13463 13595
130 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 7834 10574 11425
141 Παν. Πάτρας 1&2&3&4 8323 11809 12434
132 Παν. Κρήτης 1&2&3&4 7606 10347 10985
143 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 6678 9407 9887
334 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 7216 9688 10228
178 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 10151 13537 13203
156 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 4581 9371 9331
341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 4392 8502 8782
166 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 6065 9543 9994
158 Παν. Κρήτης 1&2&3&4 4060 8784 9179
276 Παν. Αιγαίου 2&3 9370 12557 8082
333 ΟΠΑ 2&4 16415 16578 15520
338 ΑΠΘ 2&4 15625 17235 16039
366 Ιόνιο Παν. 2&4 7356 12061 11846
99 Παν. Θεσσαλίας 2&4 7626 12094 12206
339 Παν. Πειραιά 2&4 15667 16295 15114
98 Παν. Πελ/νήσου 2&4 5921 13166 12375
412 Χαροκόπειο 2&4 15250 15712 14557
330 ΕΚΠΑ 2&4 16453 17627 16919
369 Παν. Θεσσαλίας 2&3 12900 16762 16087
107 ΑΠΘ 1 7553 11035 10726
351 Παν. Κρήτης 1 9583 12514 12517
123 ΕΚΠΑ 1 12492 16154 16357
411 Παν. Πελ/νήσου 1 10757 13879 14039
125 Πάντειο 1 11512 15156 15579
357 ΑΠΘ 1 12219 16052 16215
201 ΕΜΠ 2 16828 17629 17130
394 Παν. Δυτ. Αττικής 2 11349 10074 8665
208 Παν. Θεσσαλίας 2 12983 15399 14742
203 ΑΠΘ 2 14846 16750 16053
207 ΔΠΘ 2 12162 14662 13892
205 Παν. Πάτρας 2 13754 16433 15139
447 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2 6804 11870 9107
451 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 6283 8041 5799
768 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 7147 8065 7477
769 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 5558 7054 4669
510 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2 6496 4263
455 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2 5851 6804 4610
354 Παν. Αιγαίου 1&4 7553 11320 11060
419 ΑΕΑ Αθήνας 2 Π 6756 6235
420 ΑΕΑ Θεσ/νίκης 2 Π 10117 6526
417 ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 10723 10708
418 ΑΕΑ Κρήτης 1 5655 10624
413 ΑΕΑ Αθήνας 1 7390 10748 10309
415 ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 7008 10289 9945
416 ΑΕΑ Κρήτης 1 6581 9942 9800
414 ΑΕΑ Θεσ/νίκης 1 8945 10462 10048
694 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 1&2&3&4 9726 10556 9358
692 ΤΕΙ Ηπείρου 1&2&3&4 5719 8769 8404
192 ΕΚΠΑ 1 11585 14840 14221
880 Στρατ. Σχολές 2 Π 18625 18365
880 Στρατ. Σχολές 2 Π
880 Στρατ. Σχολές 2 Π 16955
879 Στρατ. Σχολές 2 Π 17040
879 Στρατ. Σχολές 2 Π
879 Στρατ. Σχολές 2 Π 16302 17838
878 Στρατ. Σχολές 2 Π 15245 16553
878 Στρατ. Σχολές 2 Π 16135 17266
878 Στρατ. Σχολές 2 Π
329 ΟΠΑ 2&4 16221 15347 13158
218 Παν. Αιγαίου 2 8108 10692 10471
318 Παν. Πειραιά 2&4 12948 13917 12703
866 Στρατ. Σχολές 1 Π
866 Στρατ. Σχολές 1 Π
866 Στρατ. Σχολές 1 Π 19006 19146
676 Παν. Δυτ. Αττικής 2 12237 5863
703 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2&4 2065 6591 6017
522 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&4 5328 6556 5998
877 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 17437 18132 17929
871 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 12845 14852
871 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π
877 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 17437 12046
877 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 17437 16265
877 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 17437 1227
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 8148 6837 7135
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 8148 8514 9352
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 8148 8876 9524
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 8187 7559 8241
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 8187 9724 10645
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 8187 10629 11036
876 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 16946 17152 16689
876 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 16946
876 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 16946 9514
876 Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 16946 2706
555 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2&3&4 9526 11278 6070
697 ΤΕΙ Ιονίων 2&4 3475 6496 5859
546 ΤΕΙ Ιονίων 2&3 10193 11971 7006
717 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&3 13350 15220 11904
515 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&3 11244 12982 9049
739 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 10802 13441 8849
557 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2&3 9646 11498 10825
757 ΤΕΙ Ηπείρου 2&3 9673 11472 10908
758 ΤΕΙ Κρήτης 2&3 10438 12213 11460
759 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&3 10847 13851 12496
760 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&3 10194 12006 11308
761 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 10458 12297 11675
762 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2&3 9723 11703 10946
698 ΤΕΙ Ιονίων 2&4 4528 6733 6393
748 ΤΕΙ Ιονίων 1&2 8467
367 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 11491 13330 12056
607 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 6320 10867
375 Παν. Πειραιά 4 14068 14458
188 ΕΚΠΑ 1 10931 13616 13287
289 ΕΚΠΑ 3 18436 18520 18460
291 ΑΠΘ 3 18370 18544 18477
293 Παν. Πάτρας 3 18302 18347 18351
846 Στρατ. Σχολές 3 Π 11388
846 Στρατ. Σχολές 3 Π
846 Στρατ. Σχολές 3 Π 18913
189 Παν. Πελ/νήσου 1 9144 12745 13666
109 ΕΚΠΑ 1 12731 15439 16372
111 ΑΠΘ 1 11176 16068 16380
113 Παν. Ιωαννίνων 1 9902 14468 14895
175 Παν. Πάτρας 1 10086 14247 15197
115 Παν. Κρήτης 1 8839 12669 14166
120 ΑΠΘ 1 12888 15372 15380
118 ΕΚΠΑ 1 12903 15280 15671
102 Παν. Πάτρας 1 9436 12661 13092
122 Παν. Ιωαννίνων 1 10861 13522 14059
138 Παν. Κρήτης 1 8844 12379 12612
253 ΕΚΠΑ 2 15542 17076 16608
261 Παν. Κρήτης 2 11280 14188 14261
255 ΑΠΘ 2 14079 16921 15883
259 Παν. Ιωαννίνων 2 9351 14557 14158
257 Παν. Πάτρας 2 12303 15384 14731
683 Παν. Δυτ. Αττικής 3 17810 17828 17425
616 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 15398 16705 16094
617 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 16982 17487 17322
659 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 3 16026 17171 16526
677 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4 11845 14631 12412
263 ΕΚΠΑ 2&3 17699 18214 17011
270 Παν. Κρήτης 2&3 16822 17955 15121
265 ΑΠΘ 2&3 17529 18116 16195
269 Παν. Ιωαννίνων 2&3 16763 17832 15241
267 Παν. Πάτρας 2&3 17498 17895 15790
235 ΕΜΠ 2 17347 18017 18047
237 ΑΠΘ 2 17068 17819 17596
239 Παν. Πάτρας 2 16444 17426 17062
155 Παν. Πειραιά 4 11590 14178 15458
741 ΤΕΙ Ιονίων 1&4 8781 11019 5904
730 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 1&4 8246 11715 6056
262 Παν. Πειραιά 2&4 12285 15121 13977
171 ΕΚΠΑ 1 17174 17730 17725
170 Πάντειο 1 17057 17319 17381
172 ΑΠΘ 1 17085 17394 17517
151 Παν. Κρήτης 1 16802 17103 17121
875 Στρατ. Σχολές 1 Π
875 Στρατ. Σχολές 1 Π 18895
875 Στρατ. Σχολές 1 Π 19043
copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου