αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Οι βάσεις για το 10% των θέσεων

Οι βάσεις για το 6% των θέσεων, είναι οι βάσεις που αφορούν στους Υποψηφίους, οι οποίοι δεν εξετάστηκαν φέτος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, αλλά πέρυσι και απλά θα καταθέσουν Μηχανογραφικό.

Οι βάσεις για το 4% των θέσεων, είναι οι βάσεις που αφορούν στους Υποψηφίους, οι οποίοι δεν εξετάστηκαν φέτος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, αλλά πρόπερσι και απλά θα καταθέσουν Μηχανογραφικό.

copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου