Οι Σχολές του 1ου Πεδίου σε αλφαβητική σειρά.

Οι βάσεις για την κατηγορία του 90% των θέσεων.

Η κατανομή των σχολών στα Επιστημονικά Πεδία είναι όπως θα ισχύσει το 2022.

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΠ: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα, αν είναι κοινό Τμήμα περισσότερων Πεδίων.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

 

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ ΒΑΣΗ
0127 ΕΚΠΑ 1 ΑΓΓ 0,9 10,41 17832
0129 ΑΠΘ 1 ΑΓΓ 1,1 12,73 18427
1610 Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0,8 8,27 11492
0673 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   1 10,34 12521
1241 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 8,27 10475
0614 ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 8,48 9955
0613 ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 8,48 9721
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 18378
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 17855
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 18246
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 18099
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 18133
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 18529
0871 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 18199
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 13599
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 18461
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27
0668 Παν. Δυτ. Αττικής 1   0,9 10,06 10294
0342 Ιόνιο Παν. 1   0,8 8,94 8573
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 16385
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 15203
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 16107
0176 Παν. Μακεδ. 1&4   1,2 12,41 12267
1609 Διεθνές Παν. Ελλάδας 1   0,9 10,06 9468
0131 ΕΚΠΑ 1 ΓΑΛ 0,8 9,38 10615
0133 ΑΠΘ 1 ΓΑΛ 0,8 9,38 11133
0135 ΕΚΠΑ 1 ΓΕΡ 0,8 9,51 10989
0137 ΑΠΘ 1 ΓΕΡ 0,8 9,51 10769
0186 ΔΠΘ 1   0,8 8,94 8660
1423 Παν. Θεσσαλίας 1   0,8 8,94 10878
0124 Πάντειο 1&4   1,2 12,41 13386
0147 ΑΠΘ 1 ΓΛΩ 0,9 10,41 14983
0161 Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 1,2 12,71 17217
0355 Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 1,2 12,71 17689
0179 Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 1 10,59 16906
0154 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,27 15006
0174 Παν. Μακεδ. 1   1,2 13,41 15614
0106 ΔΠΘ 1   0,8 8,94 8484
0148 ΕΚΠΑ 1 ΓΛΩ 1 11,57 16305
1551 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 0,96 10,17 9718
0153 Πάντειο 1 ΓΛΩ 1 11,57 14493
0401 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,09 17416
0403 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,11 17180
0404 ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,09 13171
0402 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,09 14056
0405 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,11 15054
0134 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 14311
0136 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0,8 8,27 12487
1286 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1,15 11,89 15103
0160 ΔΠΘ 1&2&3&4   1 10,34 10339
0162 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,27 9785
0146 ΕΚΠΑ 1   0,9 10,06 11128
0362 Παν. Πελ/νήσου 1   0,8 8,94 8225
0169 Παν. Πάτρας 1   0,89 9,95 9509
0168 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 12259
0101 ΕΚΠΑ 1   0,8 8,94 8293
0103 ΑΠΘ 1   0,8 8,94 8680
0780 ΑΠΘ 1   0,8 8,94 9771
0384 ΑΣΚΤ 1   0,85 9,5 11544
0183 ΕΚΠΑ 1 ΙΣΠ 0,8 9,81 10830
0145 Ιόνιο Παν. 1   0,9 10,06 9813
0104 Παν. Πελ/νήσου 1   0,9 10,06 9495
0177 Παν. Θεσσαλίας 1   0,8 8,94 11216
1284 Παν. Πάτρας 1   0,8 8,94 8470
0110 ΕΚΠΑ 1   1 11,17 14161
0112 ΑΠΘ 1   1,2 13,41 13574
0114 Παν. Ιωαννίνων 1   0,9 10,06 9300
0116 Παν. Κρήτης 1   1 11,17 10528
0108 ΔΠΘ 1   0,8 8,94 8510
0173 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,05 10,86 11126
0182 ΕΚΠΑ 1 ΙΤΑ 0,8 9,36 10665
0139 ΑΠΘ 1 ΙΤΑ 0,8 9,36 10783
0163 ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10,34 12978
0165 Πάντειο 1   0,8 8,94 13060
0167 Παν. Αιγαίου 1   0,8 8,94 8303
0671 Παν. Δυτ. Αττικής 1   0,8 8,94 16584
1652 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1   1,1 12,29 14592
1301 ΔΠΘ 1   1,1 12,29 15764
0105 ΕΚΠΑ 1   0,8 8,94 8636
0107 ΑΠΘ 1   0,8 8,94 8257
0187 Παν. Πελ/νήσου 1   1 11,17 10553
0159 Πάντειο 1   0,8 8,94 12410
1302 ΔΠΘ 1   0,8 8,94 11492
1006 ΕΚΠΑ 1   1 11,17 14884
0126 Πάντειο 1   0,9 10,06 15532
0348 Παν. Αιγαίου 1   0,8 8,94 8865
0149 Παν. Κρήτης 1   0,8 8,94 11093
0181 Παν. Αιγαίου 1   0,8 8,94 8538
0409 Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ 14450
0408 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 9,89 10263
1248 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ 11830
0406 ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 9,89 11377
0407 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ 12820
0117 ΕΚΠΑ 1   1,2 13,41 18157
0119 ΑΠΘ 1   1,2 13,41 17814
0121 ΔΠΘ 1   1,2 13,41 17048
0866 Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 13,41
0866 Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 13,41 18287
0866 Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 13,41 18730
0385 Ιόνιο Παν. 1 1,2 14,36 16778
1007 ΕΚΠΑ 1   0,8 8,94 12220
0128 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,2 12,41 16161
0142 ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 12635
0164 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,27 14816
0140 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 15821
0130 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 8,27 14268
0132 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,34 13402
0143 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,27 11529
0334 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0,8 8,27 12636
0178 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10,34 15188
0156 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 8,27 11566
0341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10,34 10719
0166 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,27 12176
0158 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,34 10803
1517 Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0,8 8,27 9228
0373 ΔΠΘ 1   0,8 8,94 11021
0351 Παν. Κρήτης 1   0,8 8,94 9546
0123 ΕΚΠΑ 1   1,2 13,41 15427
0411 Παν. Πελ/νήσου 1   1,05 11,73 11237
0125 Πάντειο 1   1 11,17 13240
0357 ΑΠΘ 1   0,8 8,94 15210
0354 Παν. Αιγαίου 1&4   0,8 8,27 8526
1435 Παν. Θεσσαλίας 1&4   0,8 8,27 9513
0417 ΑΕΑ Ιωαννίνων 1   0,8 8,94
0418 ΑΕΑ Κρήτης 1   0,8 8,94 8832
0413 ΑΕΑ Αθήνας 1   0,8 8,94 8753
0415 ΑΕΑ Ιωαννίνων 1   0,8 8,94
0416 ΑΕΑ Κρήτης 1   0,8 8,94 10475
0414 ΑΕΑ Θεσ/νίκης 1   0,8 8,94
0192 ΕΚΠΑ 1   0,9 10,06 11309
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 16049
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 16371
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 18001
0883 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 14110
0883 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 10415
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 18120
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 17204
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 9952
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 15723
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 14016
0367 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0,8 8,27 9464
0188 ΕΚΠΑ 1   1 11,17 10734
0189 Παν. Πελ/νήσου 1   0,9 10,06 9526
0109 ΕΚΠΑ 1   1 11,17 12847
0111 ΑΠΘ 1   1,2 13,41 12495
0113 Παν. Ιωαννίνων 1   0,85 9,5 9582
0175 Παν. Πάτρας 1   1 11,17 10552
0115 Παν. Κρήτης 1   0,8 8,94 8696
0122 Παν. Ιωαννίνων 1   0,8 8,94 8807
0120 ΑΠΘ 1   1,2 13,41 12909
1010 ΕΚΠΑ 1   1,1 12,29 11781
0102 Παν. Πάτρας 1   0,8 8,94 9517
0138 Παν. Κρήτης 1   0,8 8,94 8168
0677 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   1 10,34 11451
1456 Ιόνιο Παν. 1&4   0,8 8,27 8473
1011 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,27 9971
0171 ΕΚΠΑ 1   0,96 10,73 18007
0170 Πάντειο 1   1 11,17 17584
0172 ΑΠΘ 1   1,2 13,41 17767
1251 Παν. Ιωαννίνων 1   0,8 8,94 17431
0151 Παν. Κρήτης 1   1,1 12,29 17135
1550 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1   1 11,17 16776
0875 Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 13,41 18911
0875 Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 13,41 17198
0875 Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 13,41 4819039