Οι Σχολές του 1ου Πεδίου σε αλφαβητική σειρά.

29/7/2022

Οι βάσεις για την κατηγορία του 90% των θέσεων.

Η κατανομή των σχολών στα Επιστημονικά Πεδία είναι όπως θα ισχύσει το 2023.

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΠ: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα, αν είναι κοινό Τμήμα περισσότερων Πεδίων.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ ΒΑΣΗ
0127 ΕΚΠΑ 1 ΑΓΓ 0,9 10,79 17635
0129 ΑΠΘ 1 ΑΓΓ 1,1 13,19 16805
1610 Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0,8 8,36 11375
0673 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   1 10,45 12640
1241 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,45 10650
0614 ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 8,83 11472
0613 ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 8,83 11256
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 17240
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 16060
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 17760
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 17160
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 17720
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 18350
0871 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 17860
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 18300
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 17730
0668 Παν. Δυτ. Αττικής 1   0,9 10,22 10070
0342 Ιόνιο Παν. 1   0,8 9,08 9260
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 14830
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 12460
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 14520
0176 Παν. Μακεδ. 1&4   1,2 12,54 12430
1609 Διεθνές Παν. Ελλάδας 1   0,85 9,65 9725
0131 ΕΚΠΑ 1 ΓΑΛ 0,8 9,66 11430
0133 ΑΠΘ 1 ΓΑΛ 0,8 9,66 11985
0135 ΕΚΠΑ 1 ΓΕΡ 0,8 9,52 11035
0137 ΑΠΘ 1 ΓΕΡ 0,8 9,52 11200
0186 ΔΠΘ 1   0,8 9,08 9020
1423 Παν. Θεσσαλίας 1   0,8 9,08 9940
0124 Πάντειο 1&4   1,2 12,54 13150
0147 ΑΠΘ 1 ΓΛΩ 0,9 10,71 15950
0161 Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 1,2 13,24 18275
0355 Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 1,2 13,24 16960
0179 Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 1 11,04 16560
0154 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,36 14675
0174 Παν. Μακεδ. 1   1,2 13,62 14075
0106 ΔΠΘ 1   0,8 9,08 9144
0148 ΕΚΠΑ 1 ΓΛΩ 1 11,9 15950
1551 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 0,86 9,49 10420
0153 Πάντειο 1 ΓΛΩ 1 11,9 14480
0401 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,19 16816
0403 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,24 16289
0404 ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,19 12479
0402 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,19 13479
0405 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,24 14511
0134 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 13625
0136 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0,8 8,36 12420
1286 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1,15 12,02 13868
0160 ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 10325
0162 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,36 9850
0146 ΕΚΠΑ 1   0,8 9,08 10780
0362 Παν. Πελ/νήσου 1   0,8 9,08 9125
0169 Παν. Πάτρας 1   0,89 10,1 10070
0168 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 12400
0101 ΕΚΠΑ 1   0,8 9,08 9290
0103 ΑΠΘ 1   0,8 9,08 9100
0780 ΑΠΘ 1   0,8 9,08 9775
0384 ΑΣΚΤ 1   0,85 9,65 10570
0183 ΕΚΠΑ 1 ΙΣΠ 0,8 9,81 11510
0145 Ιόνιο Παν. 1   0,8 9,08 8420
0104 Παν. Πελ/νήσου 1   0,85 9,65 9450
0177 Παν. Θεσσαλίας 1   0,8 9,08 10150
0110 ΕΚΠΑ 1   1 11,35 12422
0112 ΑΠΘ 1   1,2 13,62 13625
0114 Παν. Ιωαννίνων 1   0,9 10,22 10276
1284 Παν. Πάτρας 1   0,8 9,08 8820
0116 Παν. Κρήτης 1   0,8 9,08 9125
0108 ΔΠΘ 1   0,8 9,08 8620
0173 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1 10,45 11372
0182 ΕΚΠΑ 1 ΙΤΑ 0,8 9,64 11310
0139 ΑΠΘ 1 ΙΤΑ 0,8 9,64 11460
0163 ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10,45 13350
0165 Πάντειο 1   0,8 9,08 12460
0167 Παν. Αιγαίου 1   0,8 9,08 8650
0671 Παν. Δυτ. Αττικής 1   0,8 9,08 15440
1652 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1   1,1 12,49 12900
1301 ΔΠΘ 1   1,1 12,49 14100
0105 ΕΚΠΑ 1   0,8 9,08 8930
0107 ΑΠΘ 1   0,8 9,08 9055
0187 Παν. Πελ/νήσου 1   0,95 10,78 10370
0159 Πάντειο 1&4   0,8 9,08 12060
1302 ΔΠΘ 1&4   0,8 9,08 9975
1006 ΕΚΠΑ 1   1 11,35 13710
0126 Πάντειο 1   0,9 10,22 14320
0348 Παν. Αιγαίου 1   0,8 9,08 8940
0149 Παν. Κρήτης 1   0,8 9,08 10110
0181 Παν. Αιγαίου 1   0,8 9,08 9105
0409 Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ 14860
0408 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 10,59 11360
1248 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ 12150
0406 ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 10,59 11215
0407 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ 13350
0117 ΕΚΠΑ 1   1,2 13,62 17950
0119 ΑΠΘ 1   1,2 13,62 17150
0121 ΔΠΘ 1   1,2 13,62 16500
0866 Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 13,62
0866 Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 13,62 17570
0866 Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 13,62 17940
0385 Ιόνιο Παν. 1 0,8 9,87 16880
1007 ΕΚΠΑ 1   0,8 9,08 12175
0128 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,2 12,54 15750
0142 ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 12325
0164 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,36 14325
0140 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 15450
0130 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,45 13800
0132 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,45 12675
0143 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,36 11125
0334 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0,8 8,36 12270
0178 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10,45 14375
0156 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,45 11645
0341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10,45 10450
0166 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,36 12050
0158 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,45 11360
1517 Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0,8 8,36 9275
0373 ΔΠΘ 1   0,8 9,08 9685
0351 Παν. Κρήτης 1   0,8 9,08 9075
0123 ΕΚΠΑ 1   1,2 13,62 14520
0411 Παν. Πελ/νήσου 1   1,05 11,92 11480
0125 Πάντειο 1   1 11,35 12620
0357 ΑΠΘ 1   0,8 9,08 13780
0354 Παν. Αιγαίου 1&4   0,8 8,36 8650
1435 Παν. Θεσσαλίας 1&4   0,8 8,36 9430
0413 ΑΕΑ Αθήνας 1   0,8 9,08 15425
0416 ΑΕΑ Κρήτης 1   0,8 9,08 10335
0192 ΕΚΠΑ 1   0,9 10,22 11095
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 15300
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 15520
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 17230
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 17330
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 16600
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 16400
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 16560
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 11120
0367 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0,8 8,36 9725
0188 ΕΚΠΑ 1   1 11,35 11240
0189 Παν. Πελ/νήσου 1   0,9 10,22 10210
0109 ΕΚΠΑ 1   1,2 13,62 13526
0111 ΑΠΘ 1   1,2 13,62 13620
0113 Παν. Ιωαννίνων 1   0,9 10,22 10096
0175 Παν. Πάτρας 1   1 11,35 11230
0115 Παν. Κρήτης 1   0,8 9,08 9118
0122 Παν. Ιωαννίνων 1   0,85 9,65 9619
0120 ΑΠΘ 1   1,2 13,62 13420
1010 ΕΚΠΑ 1   1,1 12,49 12445
0102 Παν. Πάτρας 1   0,8 9,08 10220
0138 Παν. Κρήτης 1   0,8 9,08 9135
0677 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   1 10,45 11745
1456 Ιόνιο Παν. 1&4   0,8 8,36 8675
1011 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,36 10510
0171 ΕΚΠΑ 1   1 11,35 17420
0170 Πάντειο 1   1 11,35 17170
0172 ΑΠΘ 1   1,2 13,62 16985
1251 Παν. Ιωαννίνων 1   1 11,35 16625
0151 Παν. Κρήτης 1   1,2 13,62 15905
1550 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1   1 11,35 15185
0875 Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 13,62 17505
0875 Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 13,62 18280
0875 Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 13,62 18395