Οι Σχολές του 2ου Πεδίου σε αλφαβητική σειρά.

22/10/2021

Οι βάσεις για την κατηγορία του 90% των θέσεων.

Η κατανομή των σχολών στα Επιστημονικά Πεδία είναι όπως θα ισχύσει το 2022.

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΠ: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα, αν είναι κοινό Τμήμα περισσότερων Πεδίων.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ ΒΑΣΗ
0225 ΕΜΠ 2   1,2 14,38 14449
0227 ΑΠΘ 2   1,05 12,58 12321
0353 ΔΠΘ 2&3   0,8 9,58 9490
1001 ΕΚΠΑ 2&3&4   0,8 8,27 9527
1633 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,8 9,58 8976
1610 Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0,8 8,27 11492
0673 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   1 10,34 12521
1241 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 8,27 10475
1002 ΕΚΠΑ 2   0,9 10,78 10559
0327 Γεωπονικό Παν. 2&3   1,04 12,46 11860
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 18378
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 17855
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 18246
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 18099
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 18133
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 18529
0871 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 18199
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 13599
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 18461
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27
0231 ΕΜΠ 2 Ε+Γ 1 13,13 19929
0236 Παν. Θεσσαλίας 2 Ε+Γ 1 13,13 14217
0233 ΑΠΘ 2 Ε+Γ 1 13,13 17372
0779 Παν. Ιωαννίνων 2 Ε+Γ 0,8 10,51 16807
0234 ΔΠΘ 2 Ε+Γ 1,1 14,45
0232 Παν. Πάτρας 2 Ε+Γ 1,2 15,76 18840
0370 Πολ. Κρήτης 2 Ε+Γ 0,9 11,82 14099
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 16385
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 15203
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 16107
0282 Παν. Κρήτης 2&3   1 11,98 17124
0277 ΕΚΠΑ 2&3   1,2 14,38 17663
0279 ΑΠΘ 2&3   1,2 14,38 17443
0281 Παν. Πάτρας 2&3   1,2 14,38 17218
0280 Παν. Ιωαννίνων 2&3   0,8 9,58 16650
0336 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,41 13100
0325 Γεωπονικό Παν. 2&3   1,01 12,1 16406
0284 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,58 16617
0356 Χαροκόπειο 2&4   0,9 9,31 10307
0310 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,27 7686
0283 ΕΚΠΑ 2   0,95 11,38 10904
0285 ΑΠΘ 2   0,82 9,82 9516
0287 Παν. Πάτρας 2   0,85 10,18 10327
1422 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,58 9004
1242 Παν. Ιωαννίνων 2&3   0,8 9,58 9005
1657 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   0,8 9,58 9140
0273 ΑΠΘ 2&3   1,1 13,18 14188
1634 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,9 10,78 10408
1511 Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 9,58 9225
1552 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   0,8 9,58 9222
0360 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,9 10,78 10720
0274 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,9 10,78 10611
0674 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 1 11,43 11466
0212 ΔΠΘ 2&3   0,8 9,58 9492
1061 Γεωπονικό Παν. 2&3   0,8 9,58 11406
1632 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,8 9,58
0275 ΑΠΘ 2&3   1 11,98 12072
1424 Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,27 8879
1627 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0,8 8,27 7366
1603 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0,8 8,27 7493
0154 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,27 15006
0507 ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,8 9,58 9161
0497 ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,8 9,58 9298
0477 ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,85 10,18 10205
0776 ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,85 10,18 10126
0324 Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,98 11804
1428 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,58 9136
1278 Παν. Πάτρας 2&3   0,82 9,82 9418
0684 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   1,1 13,18 13506
1452 Ιόνιο Παν. 2&3   0,8 9,58 9252
1635 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   1 11,98 12581
1512 Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 9,58 9499
0200 Παν. Κρήτης 2   0,8 9,58 9391
0328 Γεωπονικό Παν. 2&3   1,2 14,38 15296
1429 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,58 8963
0372 Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,58 9217
0288 Παν. Πάτρας 2   0,8 9,58 9259
0216 Παν. Κρήτης 2&4   1,2 12,41 15603
0401 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,09 17416
0403 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,11 17180
0404 ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,09 13171
0402 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,09 14056
0405 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,11 15054
0323 Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,98 12560
1280 Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,58 9709
0685 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   1 11,98 11911
0134 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 14311
0136 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0,8 8,27 12487
1286 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1,15 11,89 15103
0160 ΔΠΘ 1&2&3&4   1 10,34 10339
0162 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,27 9785
0675 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 0,9 10,28 12613
1626 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 Ε+Γ 0,8 9,14 10932
0801 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38
0801 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38
0801 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38 14022
0806 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38
0806 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38 14609
0806 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38 16335
1211 Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 12,41 16606
1212 Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 12,41 16230
0246 ΕΜΠ 2   1,2 14,38 16058
1276 Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,58 10353
0387 Παν. Δυτ. Αττικής 2   1 11,98 11645
0220 Παν. Θεσσαλίας 2   1 11,98 16367
0223 ΔΠΘ 2   1,2 14,38 15039
0217 ΕΜΠ 2   1,2 14,38 18487
1660 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   0,8 9,58 9194
0219 ΑΠΘ 2   1,2 14,38 17996
1564 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   1,2 14,38 14236
1522 Παν. Πελ/νήσου 2   0,85 10,18 9753
0331 Πολ. Κρήτης 2   1,2 14,38 15472
0221 Παν. Πάτρας 2   1,2 14,38 16914
1662 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0,8 8,27 8750
0168 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 12259
0827 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38 17339
0827 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38
0827 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38 17830
0000 Στρατ. Σχολές 2&4 Π
0821 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38
0821 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38 15765
0821 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38 16994
0000 Στρατ. Σχολές 2 Π
0826 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38
0826 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38 18095
0826 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38 18557
0173 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,05 10,86 11126
0163 ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10,34 12978
0243 ΕΚΠΑ 2   1,2 14,38 14671
0245 ΑΠΘ 2   1,2 14,38 14485
0249 Παν. Ιωαννίνων 2   0,8 9,58 9357
1555 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   0,8 9,58 9928
1432 Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,58 9386
0247 Παν. Πάτρας 2   0,9 10,78 10618
0252 Παν. Αιγαίου 2   0,8 9,58 9708
0248 Παν. Κρήτης 2   0,9 10,78 10102
0251 Παν. Κρήτης 2   0,9 10,78 10829
0388 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   0,8 9,58 14004
0389 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1 10,34 10417
0272 Παν. Ιωαννίνων 2   0,85 10,18 9630
0340 Παν. Ιωαννίνων 2   0,8 9,58 12620
0215 Παν. Πάτρας 2   1,2 14,38 14226
0241 ΕΜΠ 2   0,8 9,58 13546
0222 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,27 7694
1541 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   0,8 9,58 9422
0242 Πολ. Κρήτης 2   0,8 9,58 9138
1624 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,1 11,37 10817
0224 ΔΠΘ 2&4   1,1 11,37 11534
0230 Πολ. Κρήτης 2&4   1,2 12,41 12092
1287 Παν. Πάτρας 2   0,82 9,82 10074
1623 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,58 9131
0476 ΔΠΘ 2   0,8 9,58 9300
0344 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 9,58 9203
1625 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,2 12,41 13996
0390 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1,2 12,41 14464
1622 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1 10,34 11915
1542 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,27 7141
0238 Παν. Αιγαίου 2&4   1 10,34 9866
0391 Παν. Δυτ. Αττικής 2   0,8 9,58 9648
1620 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,58 9472
0363 ΑΠΘ 2   0,88 10,54 10071
0228 Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,58 9283
0213 Παν. Πάτρας 2   1,2 14,38 17273
0209 ΕΜΠ 2   1,2 14,38 18267
0392 Παν. Δυτ. Αττικής 2   1,11 13,3 12984
0332 Παν. Θεσσαλίας 2   1,2 14,38 16784
1659 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   0,8 9,58 9260
0211 ΑΠΘ 2   1,2 14,38 17750
0210 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   1,2 14,38 14887
1523 Παν. Πελ/νήσου 2   0,9 10,78 10167
1619 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,58 9381
0880 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34 17775
0880 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34 11311
0880 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34 17506
0879 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,98
0879 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,98 15857
0879 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,98 16831
0878 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,98 14154
0878 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,98 15916
0878 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,98
0864 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34 14097
0864 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34 15254
0862 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,98
0862 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,98 12197
0862 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,98 11817
0863 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34 16186
0863 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34 15673
0863 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34
0290 ΔΠΘ 2&3   1,2 14,38 17043
0409 Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ 14450
1664 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0,8 8,27 7498
0408 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 9,89 10263
1248 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ 11830
0406 ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 9,89 11377
0407 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ 12820
0393 Παν. Δυτ. Αττικής 2   0,9 10,78 12894
0229 ΕΜΠ 2   1,2 14,38 17915
0811 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38
0811 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38 14569
0811 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38 15344
0816 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38
0816 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38 14905
0816 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,38 16659
0128 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,2 12,41 16161
0142 ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 12635
0164 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,27 14816
0140 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 15821
0130 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 8,27 14268
0132 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,34 13402
0143 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,27 11529
0334 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0,8 8,27 12636
0178 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10,34 15188
0156 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 8,27 11566
0341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10,34 10719
0166 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,27 12176
0158 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,34 10803
1517 Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0,8 8,27 9228
1453 Ιόνιο Παν. 2&3   0,8 9,58 9429
1434 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,58 9844
0276 Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,58 9997
0333 ΟΠΑ 2&4   1,2 12,41 17245
0338 ΑΠΘ 2&4   1,2 12,41 17339
1630 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,1 11,37 10551
1554 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,27 8555
0366 Ιόνιο Παν. 2&4   1 10,34 10011
0339 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,41 16799
0412 Χαροκόπειο 2&4   1,2 12,41 16082
0330 ΕΚΠΑ 2&4   1,2 12,41 17537
1250 Παν. Ιωαννίνων 2&4   0,8 8,27 8275
0099 Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 8,27 11807
0098 Παν. Πελ/νήσου 2&4   0,9 9,31 10511
0369 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,58 11274
0201 ΕΜΠ 2   1,2 14,38 17076
0394 Παν. Δυτ. Αττικής 2   0,93 11,14 10779
0208 Παν. Θεσσαλίας 2   1 11,98 14019
0203 ΑΠΘ 2   0,8 9,58 15584
0207 ΔΠΘ 2   1,1 13,18 12772
0205 Παν. Πάτρας 2   1,2 14,38 14289
1524 Παν. Πελ/νήσου 2   0,8 9,58 9403
1621 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,58 9205
0419 ΑΕΑ Αθήνας 2 Π 0,8 9,58
0420 ΑΕΑ Θεσ/νίκης 2 Π 0,8 9,58
0329 ΟΠΑ 2&4   1,2 12,41 13316
0218 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,27 7797
1547 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,27 7867
0318 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,41 11673
0676 Παν. Δυτ. Αττικής 2 Ε 0,8 10,51 10412
1436 Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,58 11400
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 16049
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 16371
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 18001
0883 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 14110
0883 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 10415
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 18120
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27 7331
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27 7614
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 17204
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 9952
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 15723
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 14016
1008 ΕΚΠΑ 2&4   0,85 8,79 8166
0367 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0,8 8,27 9464
0253 ΕΚΠΑ 2   1,2 14,38 15834
0261 Παν. Κρήτης 2   1,2 14,38 14397
0255 ΑΠΘ 2   1,2 14,38 14328
0259 Παν. Ιωαννίνων 2   0,8 9,58 9941
1628 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,58 9356
1437 Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,58 9329
0257 Παν. Πάτρας 2   1 11,98 11374
0677 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   1 10,34 11451
0263 ΕΚΠΑ 2&3   1,2 14,38 17394
0270 Παν. Κρήτης 2&3   1,2 14,38 16106
0265 ΑΠΘ 2&3   0,8 9,58 16837
0269 Παν. Ιωαννίνων 2&3   0,8 9,58 16200
1629 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   1,2 14,38 14989
0267 Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,58 16525
0235 ΕΜΠ 2   1,2 14,38 17774
0237 ΑΠΘ 2   1,2 14,38 17096
1563 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   1,2 14,38 15265
0239 Παν. Πάτρας 2   1,2 14,38 16330
0214 Πολ. Κρήτης 2   1 11,98 11754
0155 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,41 14153
1439 Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 8,27 8806
0262 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,41 15518
1519 Παν. Πελ/νήσου 2&4   0,8 8,27 7299
1011 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,27 9971
1391 Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,58 9048