Οι Σχολές του 2ου Πεδίου σε αλφαβητική σειρά.

29/7/2022

Οι βάσεις για την κατηγορία του 90% των θέσεων.

Η κατανομή των σχολών στα Επιστημονικά Πεδία είναι όπως θα ισχύσει το 2023.

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΠ: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα, αν είναι κοινό Τμήμα περισσότερων Πεδίων.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ ΒΑΣΗ
0225 ΕΜΠ 2   1,2 14,25 14140
0227 ΑΠΘ 2   1,05 12,47 12580
0353 ΔΠΘ 2&3&4   0,8 9,5 9525
1001 ΕΚΠΑ 2&3&4   0,8 8,36 9690
1633 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,8 9,5 9470
1610 Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0,8 8,36 11375
0673 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   1 10,45 12640
1241 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,45 10650
1002 ΕΚΠΑ 2   0,9 10,68 10540
1276 Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,5 9425
0327 Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,87 11240
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 17240
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 16060
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 17760
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 17160
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 17720
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 18350
0871 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 17860
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 18300
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 17730
0231 ΕΜΠ 2 Ε+Γ 1 12,78 19285
0236 Παν. Θεσσαλίας 2 Ε+Γ 0,8 10,22 15855
0233 ΑΠΘ 2 Ε+Γ 1 12,78 17070
0779 Παν. Ιωαννίνων 2 Ε+Γ 0,8 10,22 15570
0234 ΔΠΘ 2 Ε+Γ 0,8 10,22 13205
0232 Παν. Πάτρας 2 Ε+Γ 1,2 15,33 18010
0370 Πολ. Κρήτης 2 Ε+Γ 0,9 11,5 13950
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 14830
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 12460
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 14520
0282 Παν. Κρήτης 2&3   1 11,87 16768
0277 ΕΚΠΑ 2&3   1,2 14,25 17552
0279 ΑΠΘ 2&3   1,2 14,25 17402
0281 Παν. Πάτρας 2&3   1,2 14,25 17042
0280 Παν. Ιωαννίνων 2&3   1,2 14,25 16530
0336 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,54 12825
0325 Γεωπονικό Παν. 2&3   1,2 14,25 16250
0284 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,5 16430
0356 Χαροκόπειο 2&4   0,9 9,41 10775
0310 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,36 7820
0283 ΕΚΠΑ 2   0,95 11,28 11300
0285 ΑΠΘ 2   0,82 9,74 9850
0287 Παν. Πάτρας 2   0,85 10,09 9670
1422 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,5 9525
1242 Παν. Ιωαννίνων 2&3   0,8 9,5 9455
1657 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   0,8 9,5 9000
0273 ΑΠΘ 2&3   1,1 13,06 14220
1634 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,9 10,68 10775
1511 Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 9,5 9396
1552 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   0,8 9,5 9020
0360 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,5 9525
0274 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,9 10,68 10920
0674 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 1 11,15 11840
0212 ΔΠΘ 2&3&4   0,8 9,5 9595
1061 Γεωπονικό Παν. 2&3   0,8 9,5 9500
1632 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,8 9,5 8980
0275 ΑΠΘ 2&3   1 11,87 11810
1424 Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,36 9305
1627 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0,8 8,36 8375
1603 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0,8 8,36 8590
0154 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,36 14675
0507 ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,8 9,5 9695
0497 ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,8 9,5 9445
0477 ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,85 10,09 10005
0776 ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,85 10,09 9925
0324 Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,87 12050
1428 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,5 9550
1278 Παν. Πάτρας 2&3   0,82 9,74 9490
0684 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   1,1 13,06 13720
1452 Ιόνιο Παν. 2&3   0,8 9,5 9385
1635 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   1 11,87 12870
1512 Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 9,5 10040
0200 Παν. Κρήτης 2   0,8 9,5 9645
0328 Γεωπονικό Παν. 2&3   1,2 14,25 15185
1429 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,5 9750
0372 Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,5 9525
0288 Παν. Πάτρας 2   0,8 9,5 9479
0216 Παν. Κρήτης 2&4   1,2 12,54 15617
0401 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,19 16816
0403 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,24 16289
0404 ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,19 12479
0402 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,19 13479
0405 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,24 14511
0323 Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,87 12655
1280 Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,5 9220
0685 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   0,9 10,68 11460
0134 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 13625
0136 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0,8 8,36 12420
1286 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1,15 12,02 13868
0160 ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 10325
0162 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,36 9850
0675 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 0,95 10,59 12775
1626 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 Ε+Γ 0,8 8,92 11340
0801 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25
0801 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25
0801 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25 14025
0806 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25
0806 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25 14525
0806 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25 15810
1211 Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 12,54 16330
1212 Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 12,54 16085
0246 ΕΜΠ 2   1,2 14,25 15820
0387 Παν. Δυτ. Αττικής 2   1 11,87 11730
0220 Παν. Θεσσαλίας 2   1 11,87 15740
0223 ΔΠΘ 2   1,2 14,25 14140
0217 ΕΜΠ 2   1,2 14,25 18470
1660 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   0,8 9,5 9660
0219 ΑΠΘ 2   1,2 14,25 17910
1564 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   1,2 14,25 14325
1522 Παν. Πελ/νήσου 2   0,85 10,09 10081
0331 Πολ. Κρήτης 2   1,2 14,25 14077
0221 Παν. Πάτρας 2   1,2 14,25 16395
1662 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0,8 8,36 9172
0168 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 12400
0827 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25 16745
0827 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25
0827 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25 17325
0885 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1,2 12,54 13230
0885 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1,2 12,54 17915
0885 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1,2 12,54 18380
0821 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25
0821 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25 14270
0821 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25 16135
0884 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25 16880
0884 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25
0884 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25 17630
0826 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25 16810
0826 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25 17165
0826 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25 17850
0173 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1 10,45 11372
0163 ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10,45 13350
0243 ΕΚΠΑ 2   1,2 14,25 14140
0245 ΑΠΘ 2   1,2 14,25 14055
0249 Παν. Ιωαννίνων 2   1,05 12,47 12305
1555 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   0,8 9,5 9500
1432 Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,5 9895
0247 Παν. Πάτρας 2   0,9 10,68 11097
0252 Παν. Αιγαίου 2   0,8 9,5 9445
0248 Παν. Κρήτης 2   0,8 9,5 10580
0251 Παν. Κρήτης 2   0,8 9,5 10860
0388 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   0,8 9,5 14130
0389 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1 10,45 10840
0272 Παν. Ιωαννίνων 2   0,85 10,09 10475
0340 Παν. Ιωαννίνων 2   1,2 14,25 14243
0215 Παν. Πάτρας 2   1,2 14,25 13896
0241 ΕΜΠ 2   0,8 9,5 13175
0222 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,36 8575
1541 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   0,8 9,5 9975
0242 Πολ. Κρήτης 2   0,8 9,5 9280
1624 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1 10,45 10780
0224 ΔΠΘ 2&4   1,1 11,5 11800
0230 Πολ. Κρήτης 2&4   1,2 12,54 12190
1623 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,5 9015
0476 ΔΠΘ 2   0,8 9,5 9200
0344 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,36 9305
1625 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,2 12,54 13880
0390 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1,2 12,54 14792
1622 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1 10,45 11980
1542 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,36 8475
0238 Παν. Αιγαίου 2&4   0,9 9,41 8840
0391 Παν. Δυτ. Αττικής 2   0,8 9,5 9920
1620 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,5 10410
0363 ΑΠΘ 2   0,88 10,45 11075
0228 Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,5 9766
0213 Παν. Πάτρας 2   1,2 14,25 16830
0209 ΕΜΠ 2   1,2 14,25 18196
0392 Παν. Δυτ. Αττικής 2   1,11 13,18 13089
0332 Παν. Θεσσαλίας 2   1,2 14,25 16410
1659 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   0,8 9,5 9315
0211 ΑΠΘ 2   1,2 14,25 17175
0210 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   1,2 14,25 14260
1523 Παν. Πελ/νήσου 2   0,85 10,09 10450
1619 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,5 8920
0880 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45 17605
0880 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45 10880
0880 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45 17415
0879 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,87
0879 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,87 14350
0879 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,87 15500
0878 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,87 13140
0878 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,87 14100
0878 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,87
0864 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45 12110
0864 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45 13700
0862 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,87
0862 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,87 11610
0862 Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,87
0863 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45 15220
0863 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45 14300
0863 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45
0290 ΔΠΘ 2&3   1,2 14,25 16850
0409 Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ 14860
1664 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0,8 8,36 8375
0408 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 10,59 11360
1248 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ 12150
0406 ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 10,59 11215
0407 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ 13350
0393 Παν. Δυτ. Αττικής 2   0,9 10,68 12470
0229 ΕΜΠ 2   1,2 14,25 17860
0811 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25
0811 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25
0811 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25 14525
0816 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25
0816 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25
0816 Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,25 14407
0128 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,2 12,54 15750
0142 ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 12325
0164 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,36 14325
0140 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 15450
0130 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,45 13800
0132 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,45 12675
0143 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,36 11125
0334 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0,8 8,36 12270
0178 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10,45 14375
0156 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,45 11645
0341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10,45 10450
0166 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,36 12050
0158 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,45 11360
1517 Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0,8 8,36 9275
1453 Ιόνιο Παν. 2&3&4   0,8 9,5 9505
1434 Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 9,5 9800
0276 Παν. Αιγαίου 2&3&4   0,8 9,5 8730
0333 ΟΠΑ 2&4   1,2 12,54 17150
0338 ΑΠΘ 2&4   1,2 12,54 17090
1630 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,1 11,5 11143
1554 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,36 9560
0366 Ιόνιο Παν. 2&4   1 10,45 10770
0339 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,54 16605
0412 Χαροκόπειο 2&4   1,2 12,54 16220
0330 ΕΚΠΑ 2&4   1,2 12,54 17385
1250 Παν. Ιωαννίνων 2&4   0,8 8,36 9039
0099 Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 8,36 12950
0098 Παν. Πελ/νήσου 2&4   1 10,45 11875
0369 Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 9,5 11825
0201 ΕΜΠ 2   1,2 14,25 17094
0394 Παν. Δυτ. Αττικής 2   0,93 11,04 10780
0208 Παν. Θεσσαλίας 2   1 11,87 13790
0203 ΑΠΘ 2   0,8 9,5 15205
0207 ΔΠΘ 2   0,9 10,68 12900
0205 Παν. Πάτρας 2   1,2 14,25 13995
1524 Παν. Πελ/νήσου 2   0,8 9,5 9535
1621 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,5 9440
0329 ΟΠΑ 2&4   1,2 12,54 13828
0218 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,36 8425
1547 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,36 7740
0318 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,54 12460
0676 Παν. Δυτ. Αττικής 2 Ε 0,8 9,89 8980
1436 Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,5 9450
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 15300
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 15520
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 17230
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 17330
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36 8375
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36 8375
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 16600
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 16400
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 16560
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 11120
1008 ΕΚΠΑ 2&4   0,85 8,88 8875
0367 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0,8 8,36 9725
0253 ΕΚΠΑ 2   1,2 14,25 15217
0261 Παν. Κρήτης 2   1,05 12,47 12160
0255 ΑΠΘ 2   1,2 14,25 14163
0259 Παν. Ιωαννίνων 2   1,05 12,47 11857
1628 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,5 9280
1437 Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,5 9525
0257 Παν. Πάτρας 2   1 11,87 11670
0677 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   1 10,45 11745
0263 ΕΚΠΑ 2&3   1,2 14,25 17420
0270 Παν. Κρήτης 2&3   1,2 14,25 15874
0265 ΑΠΘ 2&3   0,8 9,5 16770
0269 Παν. Ιωαννίνων 2&3   1 11,87 16020
1629 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   1,2 14,25 14628
0267 Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,5 16540
0235 ΕΜΠ 2   1,2 14,25 17570
0237 ΑΠΘ 2   1,2 14,25 16680
1563 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   1,2 14,25 14195
0239 Παν. Πάτρας 2   1,2 14,25 15815
0214 Πολ. Κρήτης 2   1 11,87 12475
0155 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,54 14350
1439 Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 8,36 9470
0262 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,54 15640
1519 Παν. Πελ/νήσου 2&4   0,8 8,36 8808
1011 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,36 10510
1391 Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,5 9460