Οι Σχολές του 3ου Πεδίου σε αλφαβητική σειρά.

29/7/2022

Οι βάσεις για την κατηγορία του 90% των θέσεων.

Η κατανομή των σχολών στα Επιστημονικά Πεδία είναι όπως θα ισχύσει το 2023.

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΠ: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα, αν είναι κοινό Τμήμα περισσότερων Πεδίων.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ ΒΑΣΗ
0353 ΔΠΘ 2&3&4   0,8 9,5 9525
1001 ΕΚΠΑ 2&3&4   0,8 8,36 9690
1633 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,8 9,5 9470
0326 Γεωπονικό Παν. 3&4   1 10,45 12160
1610 Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0,8 8,36 11375
0673 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   1 10,45 12640
1241 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,45 10650
1276 Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,5 9425
0327 Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,87 11240
0851 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43 15325
0851 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43
0851 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43 16500
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 18350
0871 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 17860
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 18300
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 17730
0678 Παν. Δυτ. Αττικής 3   1 12,03 14440
1615 Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1,2 14,43 14240
0282 Παν. Κρήτης 2&3   1 11,87 16768
0277 ΕΚΠΑ 2&3   1,2 14,25 17552
0279 ΑΠΘ 2&3   1,2 14,25 17402
0281 Παν. Πάτρας 2&3   1,2 14,25 17042
0280 Παν. Ιωαννίνων 2&3   1,2 14,25 16530
0325 Γεωπονικό Παν. 2&3   1,2 14,25 16250
0284 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,5 16430
1422 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,5 9525
1242 Παν. Ιωαννίνων 2&3   0,8 9,5 9455
1657 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   0,8 9,5 9000
0273 ΑΠΘ 2&3   1,1 13,06 14220
1634 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,9 10,68 10775
1511 Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 9,5 9396
1552 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   0,8 9,5 9020
0360 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,5 9525
0274 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,9 10,68 10920
0212 ΔΠΘ 2&3&4   0,8 9,5 9595
1061 Γεωπονικό Παν. 2&3   0,8 9,5 9500
1632 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,8 9,5 8980
0275 ΑΠΘ 2&3   1 11,87 11810
1424 Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,36 9305
1425 Παν. Θεσσαλίας 3   0,8 9,62 9875
0679 Παν. Δυτ. Αττικής 3   0,9 10,83 11285
1426 Παν. Θεσσαλίας 3   0,85 10,22 12820
0154 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,36 14675
0294 Χαροκόπειο 3   1,2 14,43 16820
1516 Παν. Πελ/νήσου 3   0,9 10,83 11850
0324 Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,87 12050
1428 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,5 9550
1278 Παν. Πάτρας 2&3   0,82 9,74 9490
0684 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   1,1 13,06 13720
1452 Ιόνιο Παν. 2&3   0,8 9,5 9385
1635 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   1 11,87 12870
1512 Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 9,5 10040
0328 Γεωπονικό Παν. 2&3   1,2 14,25 15185
1429 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,5 9750
0372 Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,5 9525
0401 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,19 16816
0403 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,24 16289
0404 ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,19 12479
0402 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,19 13479
0405 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,24 14511
0323 Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,87 12655
1280 Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,5 9220
1613 Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1,2 14,43 14470
1653 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   0,8 9,62 10290
0685 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   0,9 10,68 11460
0134 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 13625
0136 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0,8 8,36 12420
1286 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1,15 12,02 13868
0160 ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 10325
0162 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,36 9850
0680 Παν. Δυτ. Αττικής 3   1,2 14,43 14770
1558 Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   0,8 9,62 13094
0168 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 12400
0302 ΔΠΘ 3   1,2 14,43 18075
0295 ΕΚΠΑ 3   1,2 14,43 18800
0304 Παν. Κρήτης 3   1,2 14,43 18150
0297 ΑΠΘ 3   1,2 14,43 18550
0301 Παν. Ιωαννίνων 3   1,2 14,43 18275
0300 Παν. Θεσσαλίας 3   1,2 14,43 18200
0299 Παν. Πάτρας 3   1,2 14,43 18505
0831 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43
0831 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43 17450
0831 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43 17925
0173 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1 10,45 11372
0163 ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10,45 13350
0307 ΑΠΘ 3   1,2 14,43 17671
0308 Παν. Θεσσαλίας 3   1,2 14,43 17350
0841 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43
0841 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43 17608
0841 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43 17776
1245 Παν. Ιωαννίνων 3   1 12,03 12910
1515 Παν. Πελ/νήσου 3   0,9 10,83 12200
1274 Παν. Πάτρας 3   1,15 13,83 13556
0681 Παν. Δυτ. Αττικής 3   1 12,03 13375
1614 Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 12,03 12583
1553 Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   0,8 9,62 10364
0388 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   0,8 9,5 14130
0290 ΔΠΘ 2&3   1,2 14,25 16850
0409 Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ 14860
0408 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 10,59 11360
1248 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ 12150
0406 ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 10,59 11215
0407 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ 13350
0306 ΕΚΠΑ 3   1,2 14,43 15225
0682 Παν. Δυτ. Αττικής 3   1,1 13,23 13225
1617 Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 12,03
1651 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   0,8 9,62 10325
1618 Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 12,03 12880
1249 Παν. Ιωαννίνων 3   0,8 9,62 11120
1433 Παν. Θεσσαλίας 3   0,8 9,62 10540
1272 Παν. Πάτρας 3   0,9 10,83 11500
0190 Παν. Πελ/νήσου 3   0,9 10,83 10570
0303 ΕΚΠΑ 3   1,2 14,43 17975
0305 ΑΠΘ 3   1 12,03 18060
0836 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43
0836 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43 17710
0836 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43 17920
0128 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,2 12,54 15750
0142 ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 12325
0164 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,36 14325
0140 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 15450
0130 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,45 13800
0132 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,45 12675
0143 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,36 11125
0334 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0,8 8,36 12270
0178 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10,45 14375
0156 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,45 11645
0341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10,45 10450
0166 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,36 12050
0158 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,45 11360
1517 Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0,8 8,36 9275
1453 Ιόνιο Παν. 2&3&4   0,8 9,5 9505
1434 Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 9,5 9800
0276 Παν. Αιγαίου 2&3&4   0,8 9,5 8730
0369 Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 9,5 11825
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 15300
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 15520
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 17230
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 17330
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 16600
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 16400
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 16560
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 11120
0367 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0,8 8,36 9725
0289 ΕΚΠΑ 3   1,2 14,43 17910
0291 ΑΠΘ 3   1,2 14,43 17775
0293 Παν. Πάτρας 3   1,2 14,43 17710
0846 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43
0846 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43 17300
0846 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,43 17750
0683 Παν. Δυτ. Αττικής 3   1,2 14,43 15925
1616 Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   0,8 9,62 15620
1438 Παν. Θεσσαλίας 3   1,2 14,43 14160
1273 Παν. Πάτρας 3   1,15 13,83 14367
1520 Παν. Πελ/νήσου 3   1 12,03 13290
0263 ΕΚΠΑ 2&3   1,2 14,25 17420
0270 Παν. Κρήτης 2&3   1,2 14,25 15874
0265 ΑΠΘ 2&3   0,8 9,5 16770
0269 Παν. Ιωαννίνων 2&3   1 11,87 16020
1629 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   1,2 14,25 14628
0267 Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,5 16540
1011 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,36 10510
1391 Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,5 9460