Οι Σχολές του 3ου Πεδίου σε αλφαβητική σειρά.

22/10/2021

Οι βάσεις για την κατηγορία του 90% των θέσεων.

Η κατανομή των σχολών στα Επιστημονικά Πεδία είναι όπως θα ισχύσει το 2022.

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΠ: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα, αν είναι κοινό Τμήμα περισσότερων Πεδίων.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ ΒΑΣΗ
0353 ΔΠΘ 2&3   0,8 9,58 9490
1001 ΕΚΠΑ 2&3&4   0,8 8,27 9527
1633 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,8 9,58 8976
0326 Γεωπονικό Παν. 3&4   1,2 12,41 12311
1610 Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0,8 8,27 11492
0673 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   1 10,34 12521
1241 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 8,27 10475
0327 Γεωπονικό Παν. 2&3   1,04 12,46 11860
0851 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54 15726
0851 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54
0851 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54 16990
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 18529
0871 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 18199
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 13599
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 18461
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27
0678 Παν. Δυτ. Αττικής 3   1 12,12 14469
1615 Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1,2 14,54 14445
0282 Παν. Κρήτης 2&3   1 11,98 17124
0277 ΕΚΠΑ 2&3   1,2 14,38 17663
0279 ΑΠΘ 2&3   1,2 14,38 17443
0281 Παν. Πάτρας 2&3   1,2 14,38 17218
0280 Παν. Ιωαννίνων 2&3   0,8 9,58 16650
0325 Γεωπονικό Παν. 2&3   1,01 12,1 16406
0284 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,58 16617
1422 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,58 9004
1242 Παν. Ιωαννίνων 2&3   0,8 9,58 9005
1657 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   0,8 9,58 9140
0273 ΑΠΘ 2&3   1,1 13,18 14188
1634 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,9 10,78 10408
1511 Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 9,58 9225
1552 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   0,8 9,58 9222
0360 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,9 10,78 10720
0274 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,9 10,78 10611
0212 ΔΠΘ 2&3   0,8 9,58 9492
1061 Γεωπονικό Παν. 2&3   0,8 9,58 11406
1632 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,8 9,58
0275 ΑΠΘ 2&3   1 11,98 12072
1424 Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,27 8879
1425 Παν. Θεσσαλίας 3   0,8 9,69 9251
0679 Παν. Δυτ. Αττικής 3   0,9 10,91 10631
1426 Παν. Θεσσαλίας 3   0,85 10,3 12535
0154 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,27 15006
0294 Χαροκόπειο 3   1,2 14,54 16958
1516 Παν. Πελ/νήσου 3   0,8 9,69 11234
0324 Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,98 11804
1428 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,58 9136
1278 Παν. Πάτρας 2&3   0,82 9,82 9418
0684 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   1,1 13,18 13506
1452 Ιόνιο Παν. 2&3   0,8 9,58 9252
1635 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   1 11,98 12581
1512 Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 9,58 9499
0328 Γεωπονικό Παν. 2&3   1,2 14,38 15296
1429 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,58 8963
0372 Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,58 9217
0401 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,09 17416
0403 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,11 17180
0404 ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,09 13171
0402 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,09 14056
0405 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,11 15054
0323 Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,98 12560
1280 Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,58 9709
1613 Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1,2 14,54 14889
1653 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   0,8 9,69 9663
0685 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   1 11,98 11911
0134 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 14311
0136 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0,8 8,27 12487
1286 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1,15 11,89 15103
0160 ΔΠΘ 1&2&3&4   1 10,34 10339
0162 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,27 9785
0680 Παν. Δυτ. Αττικής 3   1,2 14,54 14960
1558 Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   0,8 9,69 13034
1276 Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,58 10353
0168 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 12259
0302 ΔΠΘ 3   1,2 14,54 18159
0295 ΕΚΠΑ 3   1,2 14,54 18826
0304 Παν. Κρήτης 3   1,2 14,54 18231
0297 ΑΠΘ 3   1,2 14,54 18654
0301 Παν. Ιωαννίνων 3   0,8 9,69 18341
0300 Παν. Θεσσαλίας 3   1,2 14,54 18300
0299 Παν. Πάτρας 3   1,2 14,54 18421
0831 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54
0831 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54 17710
0831 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54 18155
0173 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,05 10,86 11126
0163 ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10,34 12978
0307 ΑΠΘ 3   1,2 14,54 17672
0308 Παν. Θεσσαλίας 3   1,2 14,54 17396
0841 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54
0841 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54 17679
0841 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54 17707
1245 Παν. Ιωαννίνων 3   0,8 9,69 12198
1515 Παν. Πελ/νήσου 3   0,9 10,91 11195
1274 Παν. Πάτρας 3   1,15 13,93 13748
0681 Παν. Δυτ. Αττικής 3   1 12,12 13418
1614 Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 12,12 12513
1553 Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   0,8 9,69 10300
0388 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   0,8 9,58 14004
0290 ΔΠΘ 2&3   1,2 14,38 17043
0409 Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ 14450
0408 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 9,89 10263
1248 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ 11830
0406 ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 9,89 11377
0407 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ 12820
0306 ΕΚΠΑ 3   1,2 14,54 15553
0682 Παν. Δυτ. Αττικής 3   1 12,12 12790
1617 Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 12,12 12554
1651 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   0,8 9,69 9760
1618 Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 12,12 12782
1249 Παν. Ιωαννίνων 3   0,8 9,69 10209
1433 Παν. Θεσσαλίας 3   0,8 9,69 10086
1272 Παν. Πάτρας 3   0,9 10,91 11040
0190 Παν. Πελ/νήσου 3   0,86 10,42 9966
0303 ΕΚΠΑ 3   1,2 14,54 18058
0305 ΑΠΘ 3   1 12,12 18035
0836 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54
0836 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54
0836 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54 18117
0128 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,2 12,41 16161
0142 ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 12635
0164 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,27 14816
0140 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 15821
0130 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 8,27 14268
0132 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,34 13402
0143 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,27 11529
0334 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0,8 8,27 12636
0178 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10,34 15188
0156 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 8,27 11566
0341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10,34 10719
0166 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,27 12176
0158 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,34 10803
1517 Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0,8 8,27 9228
1453 Ιόνιο Παν. 2&3   0,8 9,58 9429
1434 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,58 9844
0276 Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,58 9997
0369 Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,58 11274
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 16049
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 16371
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 18001
0883 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 14110
0883 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 10415
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 18120
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 17204
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 9952
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 15723
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 14016
0367 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0,8 8,27 9464
0289 ΕΚΠΑ 3   1,2 14,54 17899
0291 ΑΠΘ 3   1,2 14,54 17881
0293 Παν. Πάτρας 3   1,2 14,54 17722
0846 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54
0846 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54 17681
0846 Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 14,54 17921
0683 Παν. Δυτ. Αττικής 3   1,2 14,54 16301
1273 Παν. Πάτρας 3   1,15 13,93 14070
1616 Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   0,8 9,69 15938
1438 Παν. Θεσσαλίας 3   1,2 14,54 14626
1520 Παν. Πελ/νήσου 3   1 12,12 13116
0263 ΕΚΠΑ 2&3   1,2 14,38 17394
0270 Παν. Κρήτης 2&3   1,2 14,38 16106
0265 ΑΠΘ 2&3   0,8 9,58 16837
0269 Παν. Ιωαννίνων 2&3   0,8 9,58 16200
1629 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   1,2 14,38 14989
0267 Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,58 16525
1011 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,27 9971
1391 Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,58 9048