Οι Σχολές του 4ου Πεδίου σε αλφαβητική σειρά.

22/10/2021

Οι βάσεις για την κατηγορία του 90% των θέσεων.

Η κατανομή των σχολών στα Επιστημονικά Πεδία είναι όπως θα ισχύσει το 2022.

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΠ: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα, αν είναι κοινό Τμήμα περισσότερων Πεδίων.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ ΒΑΣΗ
1001 ΕΚΠΑ 2&3&4   0,8 8,27 9527
0326 Γεωπονικό Παν. 3&4   1,2 12,41 12311
1610 Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0,8 8,27 11492
0673 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   1 10,34 12521
1241 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 8,27 10475
0614 ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 8,48 9955
0613 ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 8,48 9721
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 18378
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 17855
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 18246
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 18099
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 18133
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 18529
0871 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 18199
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 13599
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 18461
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 16385
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 15203
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,27 16107
0176 Παν. Μακεδ. 1&4   1,2 12,41 12267
0336 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,41 13100
0356 Χαροκόπειο 2&4   0,9 9,31 10307
0310 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,27 7686
0674 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 1 11,43 11466
1424 Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,27 8879
1627 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0,8 8,27 7366
0124 Πάντειο 1&4   1,2 12,41 13386
1004 ΕΚΠΑ 4   0,95 9,82 8975
0150 ΟΠΑ 4   1,2 12,41 14384
1549 Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,27 7553
0161 Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 1,2 12,71 17217
0355 Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 1,2 12,71 17689
0179 Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 1 10,59 16906
0670 Παν. Δυτ. Αττικής 4 ΓΛΩ 1 10,59 10000
1283 Παν. Πάτρας 4 ΓΛΩ 0,9 9,53 9056
1063 Γεωπονικό Παν. 4   0,8 8,27 7719
0669 Παν. Δυτ. Αττικής 4   1,2 12,41 11623
1427 Παν. Θεσσαλίας 4   0,8 8,27 7969
0352 Παν. Πάτρας 4   1 10,34 10943
0320 Παν. Αιγαίου 4   0,8 8,27 7495
1005 ΕΚΠΑ 4   1,2 12,41 14756
1514 Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 8,27 7251
1655 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0,9 9,31 8608
1603 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0,8 8,27 7493
1605 Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   1,1 11,37 10317
1656 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0,8 8,27 7857
0240 ΟΠΑ 4   1,2 12,41 18422
1607 Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 8,27 7673
1544 Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,27 7598
1282 Παν. Πάτρας 4   1,02 10,55 9592
1518 Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 8,27 8379
0154 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,27 15006
1551 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 0,96 10,17 9718
0216 Παν. Κρήτης 2&4   1,2 12,41 15603
0401 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,09 17416
0403 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,11 17180
0404 ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,09 13171
0402 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,09 14056
0405 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,11 15054
0134 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 14311
0136 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0,8 8,27 12487
1286 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1,15 11,89 15103
0160 ΔΠΘ 1&2&3&4   1 10,34 10339
0162 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,27 9785
0675 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 0,9 10,28 12613
1626 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 Ε+Γ 0,8 9,14 10932
1211 Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 12,41 16606
1212 Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 12,41 16230
1662 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0,8 8,27 8750
0168 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 12259
0000 Στρατ. Σχολές 4 Π
0000 Στρατ. Σχολές 2&4 Π
0000 Στρατ. Σχολές 4 Π
0173 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,05 10,86 11126
0163 ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10,34 12978
1606 Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   1,1 11,37 10879
0347 ΟΠΑ 4   1,2 12,41 16509
0672 Παν. Δυτ. Αττικής 4   1,2 12,41 11349
1654 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0,8 8,27 7566
0337 Παν. Μακεδ. 4   1,2 12,41 14500
1604 Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 8,27 7414
1513 Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 8,27 7540
1545 Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,27 7607
1430 Παν. Θεσσαλίας 4   0,8 8,27 7993
1244 Παν. Ιωαννίνων 4   0,8 8,27 7558
0314 ΟΠΑ 4   1,2 12,41 15617
0389 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1 10,34 10417
0222 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,27 7694
1624 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,1 11,37 10817
0224 ΔΠΘ 2&4   1,1 11,37 11534
0230 Πολ. Κρήτης 2&4   1,2 12,41 12092
0344 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 9,58 9203
1625 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,2 12,41 13996
0390 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1,2 12,41 14464
1622 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1 10,34 11915
1542 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,27 7141
0238 Παν. Αιγαίου 2&4   1 10,34 9866
0880 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34 17775
0880 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34 11311
0880 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34 17506
0864 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34 14097
0864 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34 15254
0863 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34 16186
0863 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34 15673
0863 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,34
0409 Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ 14450
1664 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0,8 8,27 7498
0408 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 9,89 10263
1248 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ 11830
0406 ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 9,89 11377
0407 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ 12820
0157 Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 1,2 12,71 15317
0180 Παν. Αιγαίου 4   1 10,34 9682
0144 Χαροκόπειο 4   1,1 11,37 11844
0312 ΟΠΑ 4   1,2 12,41 15888
0315 Παν. Πειραιά 4   1,2 12,41 14290
0612 Παν. Αιγαίου 4 ΑΓΓ 0,8 8,48 8294
0152 Πάντειο 4   1,2 12,41 11902
0867 Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,41 13759
0867 Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,41 17949
0867 Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,41 18452
0309 ΕΚΠΑ 4   1,2 12,41 13617
0350 Παν. Θεσσαλίας 4   1 10,34 11995
0311 ΑΠΘ 4   1,2 12,41 13408
0317 Παν. Μακεδ. 4   1,2 12,41 14276
0345 Παν. Ιωαννίνων 4   0,8 8,27 11395
1548 Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,27 8029
0097 ΔΠΘ 4   1 10,34 9950
0319 Παν. Πάτρας 4   1,2 12,41 11735
0321 Παν. Κρήτης 4   1,08 11,17 10384
1602 Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 8,27 8763
0361 Παν. Πελ/νήσου 4   1 10,34 9491
0400 Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 8,27 7554
0313 ΟΠΑ 4   1,2 12,41 17146
1546 Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,27 7401
0322 Παν. Μακεδ. 4   1,2 12,41 14417
0316 Παν. Πειραιά 4   1,2 12,41 15163
1601 Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 8,27 7365
0128 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,2 12,41 16161
0142 ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 12635
0164 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,27 14816
0140 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,27 15821
0130 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 8,27 14268
0132 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,34 13402
0143 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,27 11529
0334 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0,8 8,27 12636
0178 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10,34 15188
0156 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 8,27 11566
0341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10,34 10719
0166 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,27 12176
0158 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,34 10803
1517 Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0,8 8,27 9228
1543 Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,27 8969
1064 Γεωπονικό Παν. 4   0,8 8,27 7260
0333 ΟΠΑ 2&4   1,2 12,41 17245
0338 ΑΠΘ 2&4   1,2 12,41 17339
1630 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,1 11,37 10551
1554 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,27 8555
0366 Ιόνιο Παν. 2&4   1 10,34 10011
0339 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,41 16799
0412 Χαροκόπειο 2&4   1,2 12,41 16082
0330 ΕΚΠΑ 2&4   1,2 12,41 17537
1250 Παν. Ιωαννίνων 2&4   0,8 8,27 8275
0099 Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 8,27 11807
0098 Παν. Πελ/νήσου 2&4   0,9 9,31 10511
0354 Παν. Αιγαίου 1&4   0,8 8,27 8526
1435 Παν. Θεσσαλίας 1&4   0,8 8,27 9513
0329 ΟΠΑ 2&4   1,2 12,41 13316
0218 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,27 7797
1547 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,27 7867
0318 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,41 11673
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 16049
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 16371
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 18001
0883 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 14110
0883 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 10415
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,31 18120
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27 7331
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27 7614
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,27
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 17204
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 9952
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 15723
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,27 14016
1008 ΕΚΠΑ 2&4   0,85 8,79 8166
0367 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0,8 8,27 9464
1455 Ιόνιο Παν. 4 ΑΓΓ 0,8 8,48 8480
0375 Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 1,2 12,71 13885
0677 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   1 10,34 11451
0155 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,41 14153
1456 Ιόνιο Παν. 1&4   0,8 8,27 8473
1439 Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 8,27 8806
0262 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,41 15518
1519 Παν. Πελ/νήσου 2&4   0,8 8,27 7299
1011 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,27 9971