Οι Σχολές του 4ου Πεδίου σε αλφαβητική σειρά.

29/7/2022

Οι βάσεις για την κατηγορία του 90% των θέσεων.

Η κατανομή των σχολών στα Επιστημονικά Πεδία είναι όπως θα ισχύσει το 2023.

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΠ: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα, αν είναι κοινό Τμήμα περισσότερων Πεδίων.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την ΕΒΕ στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ΓΛΩ: Μία εκ των ξένων γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.
Ε+Γ: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Ε: Ελεύθερο Σχέδιο μόνο.
Α+Ε: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Μ+Μ: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων.
Π: είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν o Συντελεστής ΕΒΕ, Η ΕΒΕ και η Βάση του Τμήματος.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΙΔ ΣΥΝ ΕΒΕ ΒΑΣΗ
0353 ΔΠΘ 2&3&4   0,8 9,5 9525
1001 ΕΚΠΑ 2&3&4   0,8 8,36 9690
0326 Γεωπονικό Παν. 3&4   1 10,45 12160
1610 Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0,8 8,36 11375
0673 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   1 10,45 12640
1241 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,45 10650
0614 ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 8,83 11472
0613 ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 8,83 11256
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 17240
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 16060
0872 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 17760
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 17160
0869 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 17720
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 18350
0871 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 17860
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 18300
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36
0877 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 17730
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 14830
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 12460
0870 Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,36 14520
0176 Παν. Μακεδ. 1&4   1,2 12,54 12430
0336 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,54 12825
0356 Χαροκόπειο 2&4   0,9 9,41 10775
0310 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,36 7820
0674 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 1 11,15 11840
0212 ΔΠΘ 2&3&4   0,8 9,5 9595
1424 Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,36 9305
1627 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0,8 8,36 8375
0124 Πάντειο 1&4   1,2 12,54 13150
1004 ΕΚΠΑ 4   1 10,45 10450
0150 ΟΠΑ 4   1,2 12,54 14780
1549 Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,36 8375
0161 Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 1,2 13,24 18275
0355 Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 1,2 13,24 16960
0179 Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 1 11,04 16560
1063 Γεωπονικό Παν. 4   0,8 8,36 8430
0669 Παν. Δυτ. Αττικής 4   1,2 12,54 11560
1427 Παν. Θεσσαλίας 4   0,9 9,41 9145
0352 Παν. Πάτρας 4   1 10,45 11425
0320 Παν. Αιγαίου 4   0,8 8,36 8190
1005 ΕΚΠΑ 4   1,2 12,54 14400
1514 Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 8,36 8990
1655 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0,9 9,41 9088
1603 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0,8 8,36 8590
1605 Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   1,1 11,5 11610
0670 Παν. Δυτ. Αττικής 4 ΓΛΩ 1 11,04 12850
1283 Παν. Πάτρας 4 ΓΛΩ 0,9 9,93 11985
1656 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0,8 8,36 8350
0240 ΟΠΑ 4   1,2 12,54 17925
1607 Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 8,36 8430
1544 Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,36 8210
1282 Παν. Πάτρας 4   1,02 10,66 10575
1518 Παν. Πελ/νήσου 4   0,9 9,41 9425
0154 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,36 14675
1551 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 0,86 9,49 10420
0216 Παν. Κρήτης 2&4   1,2 12,54 15617
0401 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,19 16816
0403 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,24 16289
0404 ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,19 12479
0402 ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,19 13479
0405 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,24 14511
0134 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 13625
0136 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0,8 8,36 12420
1286 Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1,15 12,02 13868
0160 ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 10325
0162 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,36 9850
0675 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 0,95 10,59 12775
1626 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 Ε+Γ 0,8 8,92 11340
1211 Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 12,54 16330
1212 Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 12,54 16085
1662 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0,8 8,36 9172
0168 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 12400
0886 Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,54 17230
0886 Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,54
0886 Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,54 17510
0885 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1,2 12,54 13230
0885 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1,2 12,54 17915
0885 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1,2 12,54 18380
0887 Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,54 17630
0887 Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,54
0887 Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,54 17755
0173 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1 10,45 11372
0163 ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10,45 13350
0159 Πάντειο 1&4   0,8 9,08 12060
1302 ΔΠΘ 1&4   0,8 9,08 9975
1606 Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   1,1 11,5 11760
0347 ΟΠΑ 4   1,2 12,54 15695
0672 Παν. Δυτ. Αττικής 4   1,1 11,5 12057
1654 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0,8 8,36 8150
0337 Παν. Μακεδ. 4   1,2 12,54 14025
1604 Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 8,36 8295
1513 Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 8,36 9135
1545 Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,36 7800
1430 Παν. Θεσσαλίας 4   0,8 8,36 8944
1244 Παν. Ιωαννίνων 4   0,8 8,36 8375
0314 ΟΠΑ 4   1,2 12,54 15675
0389 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1 10,45 10840
0222 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,36 8575
1624 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1 10,45 10780
0224 ΔΠΘ 2&4   1,1 11,5 11800
0230 Πολ. Κρήτης 2&4   1,2 12,54 12190
0344 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,36 9305
1625 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,2 12,54 13880
0390 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1,2 12,54 14792
1622 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1 10,45 11980
1542 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,36 8475
0238 Παν. Αιγαίου 2&4   0,9 9,41 8840
0880 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45 17605
0880 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45 10880
0880 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45 17415
0864 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45 12110
0864 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45 13700
0863 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45 15220
0863 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45 14300
0863 Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,45
0409 Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ 14860
1664 Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0,8 8,36 8375
0408 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 10,59 11360
1248 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ 12150
0406 ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 10,59 11215
0407 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ 13350
0157 Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 1,2 13,24 17040
0180 Παν. Αιγαίου 4   1 10,45 9620
0144 Χαροκόπειο 4   1,1 11,5 12148
0312 ΟΠΑ 4   1,2 12,54 15750
0315 Παν. Πειραιά 4   1,2 12,54 14480
0612 Παν. Αιγαίου 4 ΑΓΓ 0,8 8,83 10860
0152 Πάντειο 4   1,2 12,54 12550
0867 Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,54 16340
0867 Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,54 17490
0867 Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,54 17990
0309 ΕΚΠΑ 4   1,2 12,54 13428
0350 Παν. Θεσσαλίας 4   1 10,45 12186
0311 ΑΠΘ 4   1,2 12,54 12880
0317 Παν. Μακεδ. 4   1,2 12,54 13740
0345 Παν. Ιωαννίνων 4   1 10,45 11850
1548 Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,36 8290
0097 ΔΠΘ 4   1 10,45 10728
0319 Παν. Πάτρας 4   1,2 12,54 12440
0321 Παν. Κρήτης 4   1,1 11,5 11040
1602 Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 8,36 9305
0361 Παν. Πελ/νήσου 4   1 10,45 9770
0400 Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 8,36 8375
0313 ΟΠΑ 4   1,2 12,54 16975
1546 Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,36 8270
0322 Παν. Μακεδ. 4   1,2 12,54 14279
0316 Παν. Πειραιά 4   1,2 12,54 15840
1601 Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 8,36 8475
0128 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,2 12,54 15750
0142 ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 12325
0164 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,36 14325
0140 ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,36 15450
0130 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,45 13800
0132 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,45 12675
0143 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,36 11125
0334 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0,8 8,36 12270
0178 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10,45 14375
0156 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,45 11645
0341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10,45 10450
0166 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,36 12050
0158 Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,45 11360
1517 Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0,8 8,36 9275
1453 Ιόνιο Παν. 2&3&4   0,8 9,5 9505
1434 Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 9,5 9800
0276 Παν. Αιγαίου 2&3&4   0,8 9,5 8730
1064 Γεωπονικό Παν. 4   0,8 8,36 6880
0333 ΟΠΑ 2&4   1,2 12,54 17150
0338 ΑΠΘ 2&4   1,2 12,54 17090
1630 Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,1 11,5 11143
1554 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,36 9560
0366 Ιόνιο Παν. 2&4   1 10,45 10770
0339 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,54 16605
0412 Χαροκόπειο 2&4   1,2 12,54 16220
0330 ΕΚΠΑ 2&4   1,2 12,54 17385
1250 Παν. Ιωαννίνων 2&4   0,8 8,36 9039
0099 Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 8,36 12950
0098 Παν. Πελ/νήσου 2&4   1 10,45 11875
0369 Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 9,5 11825
0354 Παν. Αιγαίου 1&4   0,8 8,36 8650
1435 Παν. Θεσσαλίας 1&4   0,8 8,36 9430
0329 ΟΠΑ 2&4   1,2 12,54 13828
0218 Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,36 8425
1547 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,36 7740
0318 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,54 12460
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 15300
0882 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 15520
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 17230
0881 Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,41 17330
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36
0818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36 8375
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36 8375
0817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,36
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 16600
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 16400
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 16560
0876 Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,36 11120
1008 ΕΚΠΑ 2&4   0,85 8,88 8875
0367 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0,8 8,36 9725
1455 Ιόνιο Παν. 4 ΑΓΓ 0,8 8,83 9610
0375 Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 1,2 13,24 14540
0677 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   1 10,45 11745
0155 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,54 14350
1456 Ιόνιο Παν. 1&4   0,8 8,36 8675
1439 Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 8,36 9470
0262 Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,54 15640
1519 Παν. Πελ/νήσου 2&4   0,8 8,36 8808
1011 ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,36 10510