αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Τα Τμήματα σε αλφαβητική σειρά για απόφοιτους Εσπερινών Γενικών Λυκείων

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΠ: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα, αν είναι κοινό Τμήμα περισσότερων Πεδίων.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την βάση στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:

ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.

Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.

Π είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2018 και 2017. Ανάμεσά τους βρίσκεται η διαφορά από χρονιά σε χρονιά. Το αρνητικό πρόσημο στις διαφορές σημαίνει πτώση των βάσεων.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ Ε Π ΕΙΔ 2018 2017
127 ΕΚΠΑ 1 13780 50 13730
129 ΑΠΘ 1 9841 -1691 11532
225 ΕΜΠ 2 4751 -1664 6415
227 ΑΠΘ 2 5293 1540 3753
353 ΔΠΘ 3&4 4818 -1850 6668
326 Γεωπονικό Παν. 3&4 9913 1885 8028
673 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 12661
639 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 8097 -4304 12401
614 ΑΣΤΕ 1&4 Ε 3046 -11225 14271
613 ΑΣΤΕ 1&4 Ε 6343 -2346 8689
327 Γεωπονικό Παν. 2&3 7008 -5889 12897
668 Παν. Δυτ. Αττικής 1 6509
342 Ιόνιο Παν. 1 6373 -276 6649
231 ΕΜΠ 2 14871 -2408 17279
233 ΑΠΘ 2 9668 -4394 14062
234 ΔΠΘ 2 5879
370 Πολ. Κρήτης 2 8996 4730 4266
176 Παν. Μακεδ. 1&4 5207 -2599 7806
601 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 1 5424 -1480 6904
678 Παν. Δυτ. Αττικής 3 9454
282 Παν. Κρήτης 2&3 11792 -1019 12811
277 ΕΚΠΑ 2&3 13655 -1160 14815
279 ΑΠΘ 2&3 13131 390 12741
281 Παν. Πάτρας 2&3 12624 -193 12817
280 Παν. Ιωαννίνων 2&3 10379 -1144 11523
336 Παν. Πειραιά 2&4 3254 -1248 4502
325 Γεωπονικό Παν. 2&3 8397 -6184 14581
284 Παν. Θεσσαλίας 2&3 14876 654 14222
135 ΕΚΠΑ 1 8962 2552 6410
137 ΑΠΘ 1 9255 -2049 11304
356 Χαροκόπειο 2 4772 1342 3430
310 Παν. Αιγαίου 2&4 2894 718 2176
283 ΕΚΠΑ 2 3813 -1208 5021
285 ΑΠΘ 2 2722 -1616 4338
287 Παν. Πάτρας 2 3239 -47 3286
273 ΑΠΘ 2&3 7065 -5217 12282
360 Παν. Θεσσαλίας 2&3 5363 -2264 7627
274 Παν. Θεσσαλίας 2&3 5358 -9887 15245
186 ΔΠΘ 1 4887 -1743 6630
212 ΔΠΘ 2&3 4685 -1714 6399
275 ΑΠΘ 2&3 8431 -749 9180
550 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2&3 4355 -2618 6973
553 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 5143 -656 5799
551 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&3 4152 -1601 5753
124 Πάντειο 1&4 7464 -2329 9793
679 Παν. Δυτ. Αττικής 3 7655
147 ΑΠΘ 1 Ε 11469 4133 7336
719 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 5670 -8802 14472
747 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 5930 -5743 11673
628 ΤΕΙ Κρήτης 3 5668 -5990 11658
271 Παν. Πάτρας 2&3 4666 -1814 6480
368 Παν. Πάτρας 1&4 5754 -1057 6811
150 ΟΠΑ 4 6405 -777 7182
179 Πάντειο 1&4 Ε 4498 -5939 10437
602 ΤΕΙ Ηπείρου 4 4574 796 3778
591 ΤΕΙ Θεσσαλίας 4 6929 4794 2135
756 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 Ε 2608
766 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 3080 238 2842
777 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 2810 -275 3085
669 Παν. Δυτ. Αττικής 4 2810
734 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 952 -1334 2286
593 ΤΕΙ Κρήτης 4 3219 381 2838
605 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 Ε 4457
587 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 4 1650 724 926
596 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 1916 130 1786
764 ΤΕΙ Ιονίων 4 1260 -1394 2654
352 Παν. Πάτρας 4 1380 -2889 4269
595 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 2748
346 Παν. Πάτρας 4 3012 1418 1594
594 ΤΕΙ Πελ/νησου 4 1708 -410 2118
584 ΤΕΙ Πελ/νησου 4 2929 -2716 5645
740 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 4 2900
549 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 1805 -2493 4298
240 ΟΠΑ 4 5751 -12056 17807
154 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 13765 -779 14544
174 Παν. Μακεδ. 1 12041 404 11637
507 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 3122
497 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 2372 -500 2872
477 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 2210 -4728 6938
106 ΔΠΘ 1 5524 -1075 6599
148 ΕΚΠΑ 1 Ε 5281 -10644 15925
153 Πάντειο 1 Ε 4334 -3038 7372
136 Παν. Πάτρας 1&2&3&4 8368 -1297 9665
294 Χαροκόπειο 3 10966 -5281 16247
324 Γεωπονικό Παν. 2&3 7454 -267 7721
684 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 7089
328 Γεωπονικό Παν. 2&3 9777 -4605 14382
372 Παν. Αιγαίου 2&3 7566 -1465 9031
216 Παν. Κρήτης 2&4 8605 4612 3993
401 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 16211 -1215 17426
403 ΑΠΘ 1&2&3&4 14073 -3920 17993
404 ΔΠΘ 1&2&3&4 11085 -486 11571
402 ΑΠΘ 1&2&3&4 12467 981 11486
405 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 12871 675 12196
323 Γεωπονικό Παν. 2&3 6209 -5075 11284
160 ΔΠΘ 1&2&3&4 7424 1542 5882
685 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 7260
134 ΑΠΘ 1&2&3&4 8813 -1334 10147
250 Παν. Αιγαίου 2&3 5012 -2195 7207
162 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 6313 343 5970
680 Παν. Δυτ. Αττικής 3 14980
335 Παν. Μακεδ. 2&4 6297 -3915 10212
246 ΕΜΠ 2 3074 -4668 7742
387 Παν. Δυτ. Αττικής 2 1948
220 Παν. Θεσσαλίας 2 2078 -1518 3596
223 ΔΠΘ 2 1722 -5580 7302
217 ΕΜΠ 2 6406 -5738 12144
219 ΑΠΘ 2 9245 -5184 14429
331 Πολ. Κρήτης 2 3403 -3301 6704
221 Παν. Πάτρας 2 2036 -2507 4543
491 ΤΕΙ Κρήτης 2 3554 804 2750
493 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 3032 1246 1786
489 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 2554
487 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 1030 -1331 2361
505 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 3766 580 3186
705 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&4 3396 345 3051
146 ΕΚΠΑ 1 8895 216 8679
362 Παν. Πελ/νήσου 1 5620 -924 6544
169 Παν. Πάτρας 1 9119 2421 6698
168 ΑΠΘ 1&2&3&4 12290 1893 10397
101 ΕΚΠΑ 1 7750 -1135 8885
103 ΑΠΘ 1 6352 -2528 8880
780 ΑΠΘ 1 8063 1734 6329
384 ΑΣΚΤ 1 10194 924 9270
302 ΔΠΘ 3 16910 1667 15243
295 ΕΚΠΑ 3 17858 1550 16308
304 Παν. Κρήτης 3 16844 607 16237
297 ΑΠΘ 3 17670 1592 16078
301 Παν. Ιωαννίνων 3 17754 2146 15608
300 Παν. Θεσσαλίας 3 17525 1954 15571
299 Παν. Πάτρας 3 17295 1425 15870
623 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 10042 -141 10183
625 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 9601 -2937 12538
145 Ιόνιο Παν. 1 5076 -1716 6792
104 Παν. Πελ/νήσου 1 5557 -2651 8208
177 Παν. Θεσσαλίας 1 8969 -1320 10289
110 ΕΚΠΑ 1 13596 -894 14490
112 ΑΠΘ 1 10878 -2145 13023
114 Παν. Ιωαννίνων 1 6066 -4177 10243
116 Παν. Κρήτης 1 6484 -3561 10045
108 ΔΠΘ 1 5349 -2472 7821
173 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 11495 1532 9963
182 ΕΚΠΑ 1 9923 5814 4109
163 ΑΠΘ 1&2&3&4 7325 -2768 10093
165 Πάντειο 1 11909 951 10958
167 Παν. Αιγαίου 1 5354 -2909 8263
343 ΔΠΘ 1 10615 2434 8181
373 ΔΠΘ 1 8953 1613 7340
671 Παν. Δυτ. Αττικής 1 12744
643 ΤΕΙ Κρήτης 1 10828 1565 9263
641 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 1 11270 2130 9140
105 ΕΚΠΑ 1 7324 -891 8215
187 Παν. Πελ/νήσου 1 6440 -988 7428
159 Πάντειο 1 9610 -647 10257
126 Πάντειο 1 14060 1870 12190
348 Παν. Αιγαίου 1 6002 -2572 8574
149 Παν. Κρήτης 1 8728 -5308 14036
307 ΑΠΘ 3 16749 1999 14750
308 Παν. Θεσσαλίας 3 16577 1994 14583
696 ΤΕΙ Ηπείρου 1&2&3&4 8736 1139 7597
347 ΟΠΑ 4 7115 -5346 12461
672 Παν. Δυτ. Αττικής 4 3623
772 ΤΕΙ Κρήτης 4 2931
337 Παν. Μακεδ. 4 4536 -874 5410
561 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 2909 378 2531
569 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 4 2028 562 1466
575 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 1474
577 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 4 3097 238 2859
620 ΤΕΙ Ηπείρου 3 10822 -1368 12190
663 ΤΕΙ Πελ/νησου 3 10538 -349 10887
618 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 12922 -526 13448
243 ΕΚΠΑ 2 1203 -2623 3826
245 ΑΠΘ 2 1206 -6470 7676
252 Παν. Αιγαίου 2 2208
248 Παν. Κρήτης 2 2314 -356 2670
681 Παν. Δυτ. Αττικής 3 12899
657 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 10965 1768 9197
662 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 3 6316 -5388 11704
314 ΟΠΑ 4 5758 -2381 8139
181 Παν. Αιγαίου 1 6089 793 5296
391 Παν. Δυτ. Αττικής 2 3052
720 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 5121 -377 5498
722 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&4 2647 465 2182
388 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 7504
389 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 2710
241 ΕΜΠ 2 3323 -217 3540
644 ΤΕΙ Κρήτης 2&4 3017 903 2114
224 ΔΠΘ 2&4 3061 1021 2040
230 Πολ. Κρήτης 2&4 2978 -2981 5959
476 ΔΠΘ 2 1242 -5039 6281
214 Πολ. Κρήτης 2 4745
390 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 2418
710 ΤΕΙ Ηπείρου 2&4 1804 -68 1872
712 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 2180 -2947 5127
723 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&4 300
727 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2&4 8200 -1368 9568
529 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&4 2528 858 1670
238 Παν. Αιγαίου 2&4 3809
471 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 2534 -1279 3813
737 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2 1838 -990 2828
363 ΑΠΘ 2 2954 -5909 8863
228 Παν. Θεσσαλίας 2 4555 1401 3154
213 Παν. Πάτρας 2 8782 -4055 12837
209 ΕΜΠ 2 8576 -5510 14086
392 Παν. Δυτ. Αττικής 2 2450
332 Παν. Θεσσαλίας 2 2274 -7950 10224
211 ΑΠΘ 2 5090 -8193 13283
210 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 2004 -2635 4639
767 ΤΕΙ Κρήτης 2 3037 -83 3120
467 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 2206
465 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 1214 -2398 3612
516 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2 2286 -2998 5284
290 ΔΠΘ 2&3 10567 -956 11523
409 Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 18259
408 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 12352 3185 9167
406 ΑΠΘ 1&2&3&4 15044 8823 6221
407 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 11148
393 Παν. Δυτ. Αττικής 2 2336
229 ΕΜΠ 2 15279 380 14899
180 Παν. Αιγαίου 4 3734 -703 4437
117 ΕΚΠΑ 1 15944 188 15756
119 ΑΠΘ 1 13997 -1544 15541
121 ΔΠΘ 1 12769 -367 13136
306 ΕΚΠΑ 3 14266 183 14083
682 Παν. Δυτ. Αττικής 3 9149
744 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 3 5287 -1366 6653
653 ΤΕΙ Κρήτης 3 9154 -3764 12918
647 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 9644 -643 10287
654 ΤΕΙ Ηπείρου 3 4979 -2337 7316
652 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 3 4785 -2528 7313
651 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 7565 -482 8047
649 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 5840 -3309 9149
190 Παν. Πελ/νήσου 3 12850 417 12433
385 Ιόνιο Παν. 1 12235
303 ΕΚΠΑ 3 15267 -3350 18617
305 ΑΠΘ 3 15264 -2546 17810
144 Χαροκόπειο 4 5891 1569 4322
312 ΟΠΑ 4 3379 -7979 11358
315 Παν. Πειραιά 4 1996 -6043 8039
612 Παν. Αιγαίου 4 2338 -510 2848
152 Πάντειο 4 2561 -1428 3989
309 ΕΚΠΑ 4 2037 -4706 6743
350 Παν. Θεσσαλίας 4 2156 -1245 3401
311 ΑΠΘ 4 2850 -1246 4096
317 Παν. Μακεδ. 4 2996 -4680 7676
345 Παν. Ιωαννίνων 4 2342 -9291 11633
97 ΔΠΘ 4 3370 624 2746
319 Παν. Πάτρας 4 2489 -531 3020
321 Παν. Κρήτης 4 4736 1210 3526
361 Παν. Πελ/νήσου 4 2444 -594 3038
752 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2&3 4890 -2225 7115
742 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 4221 -4263 8484
400 Παν. Πελ/νήσου 4 3508 878 2630
313 ΟΠΑ 4 4182 -7772 11954
322 Παν. Μακεδ. 4 2924 -1928 4852
316 Παν. Πειραιά 4 2914 -3314 6228
128 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 13060 1754 11306
142 ΔΠΘ 1&2&3&4 8690 127 8563
164 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 9864 1222 8642
140 ΑΠΘ 1&2&3&4 10212 -448 10660
130 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 8996 250 8746
141 Παν. Πάτρας 1&2&3&4 9753 310 9443
132 Παν. Κρήτης 1&2&3&4 7411 -1607 9018
143 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 7837 595 7242
334 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 8336 501 7835
178 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 12116 2689 9427
156 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 8083 1586 6497
341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 7319 989 6330
166 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 9923 3640 6283
158 Παν. Κρήτης 1&2&3&4 7121 376 6745
276 Παν. Αιγαίου 2&3 4983 -5734 10717
333 ΟΠΑ 2&4 6978 -921 7899
338 ΑΠΘ 2&4 8329 -2560 10889
366 Ιόνιο Παν. 2&4 2873 -1954 4827
99 Παν. Θεσσαλίας 2&4 2322 -1707 4029
339 Παν. Πειραιά 2&4 6202 182 6020
98 Παν. Πελ/νήσου 2&4 2294 -3487 5781
412 Χαροκόπειο 2&4 12482 5073 7409
330 ΕΚΠΑ 2&4 6945 -6187 13132
369 Παν. Θεσσαλίας 2&3 6071 -4905 10976
107 ΑΠΘ 1 5456 -1369 6825
351 Παν. Κρήτης 1 6072 -3122 9194
123 ΕΚΠΑ 1 9663 -728 10391
411 Παν. Πελ/νήσου 1 6188 -2250 8438
125 Πάντειο 1 12528 2126 10402
357 ΑΠΘ 1 12874 1820 11054
201 ΕΜΠ 2 4435 -5440 9875
394 Παν. Δυτ. Αττικής 2 3452
208 Παν. Θεσσαλίας 2 2475 -6125 8600
203 ΑΠΘ 2 3467 -10810 14277
207 ΔΠΘ 2 2973 775 2198
205 Παν. Πάτρας 2 6255 -437 6692
768 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 2734
354 Παν. Αιγαίου 1&4 7879 1148 6731
419 ΑΕΑ Αθήνας 2 Π 2820 242 2578
420 ΑΕΑ Θεσ/νίκης 2 Π 2672
417 ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 5991 901 5090
418 ΑΕΑ Κρήτης 1 4817 -3988 8805
413 ΑΕΑ Αθήνας 1 5121 -493 5614
415 ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 6291 174 6117
416 ΑΕΑ Κρήτης 1 5455 -421 5876
414 ΑΕΑ Θεσ/νίκης 1 6242 1031 5211
694 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 1&2&3&4 7453 104 7349
692 ΤΕΙ Ηπείρου 1&2&3&4 6380 -686 7066
192 ΕΚΠΑ 1 5178 -5677 10855
329 ΟΠΑ 2&4 3011 -2426 5437
318 Παν. Πειραιά 2&4 1602 -2314 3916
703 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2&4 3933 -303 4236
522 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&4 2078 -128 2206
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 6425 -1013 7438
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 6425 -1013 7438
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 6425 -1013 7438
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 11625 3939 7686
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 11625 3939 7686
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 11625 3939 7686
555 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2&3&4 4943 -627 5570
546 ΤΕΙ Ιονίων 2&3 4117 -1510 5627
717 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&3 5001 -2493 7494
515 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&3 4358 -2394 6752
739 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 4680 -1848 6528
557 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2&3 6553 1144 5409
757 ΤΕΙ Ηπείρου 2&3 4650 -910 5560
758 ΤΕΙ Κρήτης 2&3 5364 -886 6250
759 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&3 4486 -1362 5848
760 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&3 4170 -1060 5230
761 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 4084 -3835 7919
762 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2&3 3897 -1505 5402
367 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 5355 -3114 8469
607 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 4557 -667 5224
375 Παν. Πειραιά 4 9380 -3185 12565
188 ΕΚΠΑ 1 8568 -1176 9744
289 ΕΚΠΑ 3 14187 -407 14594
291 ΑΠΘ 3 14328 -2987 17315
293 Παν. Πάτρας 3 13856 -89 13945
189 Παν. Πελ/νήσου 1 9114 1076 8038
109 ΕΚΠΑ 1 9876 -2166 12042
111 ΑΠΘ 1 7149 -2254 9403
113 Παν. Ιωαννίνων 1 6299 -1200 7499
175 Παν. Πάτρας 1 7192 -2316 9508
115 Παν. Κρήτης 1 5699 -1838 7537
120 ΑΠΘ 1 10757 -491 11248
118 ΕΚΠΑ 1 9815 -3184 12999
102 Παν. Πάτρας 1 5798 -3296 9094
122 Παν. Ιωαννίνων 1 9327 -1348 10675
138 Παν. Κρήτης 1 6272 -3851 10123
253 ΕΚΠΑ 2 3126 -3944 7070
261 Παν. Κρήτης 2 2602 -1184 3786
255 ΑΠΘ 2 9050 1523 7527
683 Παν. Δυτ. Αττικής 3 15692
616 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 8788 -4650 13438
617 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 16268 -85 16353
659 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 3 12423 -651 13074
677 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4 7293
263 ΕΚΠΑ 2&3 8027 -5125 13152
270 Παν. Κρήτης 2&3 7463 -2515 9978
265 ΑΠΘ 2&3 12464 1783 10681
269 Παν. Ιωαννίνων 2&3 7622 -2503 10125
267 Παν. Πάτρας 2&3 8624 -1322 9946
235 ΕΜΠ 2 8511 -9715 18226
237 ΑΠΘ 2 5503 -11428 16931
239 Παν. Πάτρας 2 4845 -9152 13997
155 Παν. Πειραιά 4 8253 2158 6095
741 ΤΕΙ Ιονίων 1&4 8331 2096 6235
730 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 1&4 4864 -1736 6600
262 Παν. Πειραιά 2&4 6059 1184 4875
171 ΕΚΠΑ 1 17164 1209 15955
170 Πάντειο 1 16391 1073 15318
172 ΑΠΘ 1 14084 -3811 17895
151 Παν. Κρήτης 1 14791 -338 15129
copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου