αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Τα Τμήματα σε φθίνουσα σειρά των βάσεων του 2018 για απόφοιτους Εσπερινών Γενικών Λυκείων

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός του Τμήματος.

ΕΠ: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα, αν είναι κοινό Τμήμα περισσότερων Πεδίων.

ΕΙΔ: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστείς επιπλέον στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, για να έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις το δικαίωμα να το δηλώσεις είναι να έχεις "πιάσει" την βάση στο Ειδικό Μάθημα ή στο καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:

ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.

Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.

Π είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δε δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις το Τμήμα αν κοπείς.

Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2018 και 2017. Ανάμεσά τους βρίσκεται η διαφορά από χρονιά σε χρονιά. Το αρνητικό πρόσημο στις διαφορές σημαίνει πτώση των βάσεων.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ Ε Π ΕΙΔ 2018 2017
409 Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 18259
295 ΕΚΠΑ 3 17858 1550 16308
301 Παν. Ιωαννίνων 3 17754 2146 15608
297 ΑΠΘ 3 17670 1592 16078
300 Παν. Θεσσαλίας 3 17525 1954 15571
299 Παν. Πάτρας 3 17295 1425 15870
171 ΕΚΠΑ 1 17164 1209 15955
302 ΔΠΘ 3 16910 1667 15243
304 Παν. Κρήτης 3 16844 607 16237
307 ΑΠΘ 3 16749 1999 14750
308 Παν. Θεσσαλίας 3 16577 1994 14583
170 Πάντειο 1 16391 1073 15318
617 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 16268 -85 16353
401 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 16211 -1215 17426
117 ΕΚΠΑ 1 15944 188 15756
683 Παν. Δυτ. Αττικής 3 15692
229 ΕΜΠ 2 15279 380 14899
303 ΕΚΠΑ 3 15267 -3350 18617
305 ΑΠΘ 3 15264 -2546 17810
406 ΑΠΘ 1&2&3&4 15044 8823 6221
680 Παν. Δυτ. Αττικής 3 14980
284 Παν. Θεσσαλίας 2&3 14876 654 14222
231 ΕΜΠ 2 14871 -2408 17279
151 Παν. Κρήτης 1 14791 -338 15129
291 ΑΠΘ 3 14328 -2987 17315
306 ΕΚΠΑ 3 14266 183 14083
289 ΕΚΠΑ 3 14187 -407 14594
172 ΑΠΘ 1 14084 -3811 17895
403 ΑΠΘ 1&2&3&4 14073 -3920 17993
126 Πάντειο 1 14060 1870 12190
119 ΑΠΘ 1 13997 -1544 15541
293 Παν. Πάτρας 3 13856 -89 13945
127 ΕΚΠΑ 1 13780 50 13730
154 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 13765 -779 14544
277 ΕΚΠΑ 2&3 13655 -1160 14815
110 ΕΚΠΑ 1 13596 -894 14490
279 ΑΠΘ 2&3 13131 390 12741
128 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 13060 1754 11306
618 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 12922 -526 13448
681 Παν. Δυτ. Αττικής 3 12899
357 ΑΠΘ 1 12874 1820 11054
405 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 12871 675 12196
190 Παν. Πελ/νήσου 3 12850 417 12433
121 ΔΠΘ 1 12769 -367 13136
671 Παν. Δυτ. Αττικής 1 12744
673 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 12661
281 Παν. Πάτρας 2&3 12624 -193 12817
125 Πάντειο 1 12528 2126 10402
412 Χαροκόπειο 2&4 12482 5073 7409
402 ΑΠΘ 1&2&3&4 12467 981 11486
265 ΑΠΘ 2&3 12464 1783 10681
659 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 3 12423 -651 13074
408 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 12352 3185 9167
168 ΑΠΘ 1&2&3&4 12290 1893 10397
385 Ιόνιο Παν. 1 12235
178 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 12116 2689 9427
174 Παν. Μακεδ. 1 12041 404 11637
165 Πάντειο 1 11909 951 10958
282 Παν. Κρήτης 2&3 11792 -1019 12811
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 11625 3939 7686
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 11625 3939 7686
817 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 11625 3939 7686
173 ΕΚΠΑ 1&2&3&4 11495 1532 9963
147 ΑΠΘ 1 Ε 11469 4133 7336
641 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 1 11270 2130 9140
407 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 11148
404 ΔΠΘ 1&2&3&4 11085 -486 11571
294 Χαροκόπειο 3 10966 -5281 16247
657 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 10965 1768 9197
112 ΑΠΘ 1 10878 -2145 13023
643 ΤΕΙ Κρήτης 1 10828 1565 9263
620 ΤΕΙ Ηπείρου 3 10822 -1368 12190
120 ΑΠΘ 1 10757 -491 11248
343 ΔΠΘ 1 10615 2434 8181
290 ΔΠΘ 2&3 10567 -956 11523
663 ΤΕΙ Πελ/νησου 3 10538 -349 10887
280 Παν. Ιωαννίνων 2&3 10379 -1144 11523
140 ΑΠΘ 1&2&3&4 10212 -448 10660
384 ΑΣΚΤ 1 10194 924 9270
623 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 10042 -141 10183
166 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 9923 3640 6283
182 ΕΚΠΑ 1 9923 5814 4109
326 Γεωπονικό Παν. 3&4 9913 1885 8028
109 ΕΚΠΑ 1 9876 -2166 12042
164 Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 9864 1222 8642
129 ΑΠΘ 1 9841 -1691 11532
118 ΕΚΠΑ 1 9815 -3184 12999
328 Γεωπονικό Παν. 2&3 9777 -4605 14382
141 Παν. Πάτρας 1&2&3&4 9753 310 9443
233 ΑΠΘ 2 9668 -4394 14062
123 ΕΚΠΑ 1 9663 -728 10391
647 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 9644 -643 10287
159 Πάντειο 1 9610 -647 10257
625 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 9601 -2937 12538
678 Παν. Δυτ. Αττικής 3 9454
375 Παν. Πειραιά 4 9380 -3185 12565
122 Παν. Ιωαννίνων 1 9327 -1348 10675
137 ΑΠΘ 1 9255 -2049 11304
219 ΑΠΘ 2 9245 -5184 14429
653 ΤΕΙ Κρήτης 3 9154 -3764 12918
682 Παν. Δυτ. Αττικής 3 9149
169 Παν. Πάτρας 1 9119 2421 6698
189 Παν. Πελ/νήσου 1 9114 1076 8038
255 ΑΠΘ 2 9050 1523 7527
370 Πολ. Κρήτης 2 8996 4730 4266
130 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 8996 250 8746
177 Παν. Θεσσαλίας 1 8969 -1320 10289
135 ΕΚΠΑ 1 8962 2552 6410
373 ΔΠΘ 1 8953 1613 7340
146 ΕΚΠΑ 1 8895 216 8679
134 ΑΠΘ 1&2&3&4 8813 -1334 10147
616 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 8788 -4650 13438
213 Παν. Πάτρας 2 8782 -4055 12837
696 ΤΕΙ Ηπείρου 1&2&3&4 8736 1139 7597
149 Παν. Κρήτης 1 8728 -5308 14036
142 ΔΠΘ 1&2&3&4 8690 127 8563
267 Παν. Πάτρας 2&3 8624 -1322 9946
216 Παν. Κρήτης 2&4 8605 4612 3993
209 ΕΜΠ 2 8576 -5510 14086
188 ΕΚΠΑ 1 8568 -1176 9744
235 ΕΜΠ 2 8511 -9715 18226
275 ΑΠΘ 2&3 8431 -749 9180
325 Γεωπονικό Παν. 2&3 8397 -6184 14581
136 Παν. Πάτρας 1&2&3&4 8368 -1297 9665
334 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 8336 501 7835
741 ΤΕΙ Ιονίων 1&4 8331 2096 6235
338 ΑΠΘ 2&4 8329 -2560 10889
155 Παν. Πειραιά 4 8253 2158 6095
727 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2&4 8200 -1368 9568
639 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 8097 -4304 12401
156 Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 8083 1586 6497
780 ΑΠΘ 1 8063 1734 6329
263 ΕΚΠΑ 2&3 8027 -5125 13152
354 Παν. Αιγαίου 1&4 7879 1148 6731
143 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 7837 595 7242
101 ΕΚΠΑ 1 7750 -1135 8885
679 Παν. Δυτ. Αττικής 3 7655
269 Παν. Ιωαννίνων 2&3 7622 -2503 10125
372 Παν. Αιγαίου 2&3 7566 -1465 9031
651 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 7565 -482 8047
388 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 7504
124 Πάντειο 1&4 7464 -2329 9793
270 Παν. Κρήτης 2&3 7463 -2515 9978
324 Γεωπονικό Παν. 2&3 7454 -267 7721
694 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 1&2&3&4 7453 104 7349
160 ΔΠΘ 1&2&3&4 7424 1542 5882
132 Παν. Κρήτης 1&2&3&4 7411 -1607 9018
163 ΑΠΘ 1&2&3&4 7325 -2768 10093
105 ΕΚΠΑ 1 7324 -891 8215
341 Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 7319 989 6330
677 Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4 7293
685 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 7260
175 Παν. Πάτρας 1 7192 -2316 9508
111 ΑΠΘ 1 7149 -2254 9403
158 Παν. Κρήτης 1&2&3&4 7121 376 6745
347 ΟΠΑ 4 7115 -5346 12461
684 Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 7089
273 ΑΠΘ 2&3 7065 -5217 12282
327 Γεωπονικό Παν. 2&3 7008 -5889 12897
333 ΟΠΑ 2&4 6978 -921 7899
330 ΕΚΠΑ 2&4 6945 -6187 13132
591 ΤΕΙ Θεσσαλίας 4 6929 4794 2135
557 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2&3 6553 1144 5409
668 Παν. Δυτ. Αττικής 1 6509
116 Παν. Κρήτης 1 6484 -3561 10045
187 Παν. Πελ/νήσου 1 6440 -988 7428
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 6425 -1013 7438
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 6425 -1013 7438
818 Α.Ε.Ν. 2&4 Π 6425 -1013 7438
217 ΕΜΠ 2 6406 -5738 12144
150 ΟΠΑ 4 6405 -777 7182
692 ΤΕΙ Ηπείρου 1&2&3&4 6380 -686 7066
342 Ιόνιο Παν. 1 6373 -276 6649
103 ΑΠΘ 1 6352 -2528 8880
613 ΑΣΤΕ 1&4 Ε 6343 -2346 8689
662 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 3 6316 -5388 11704
162 Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 6313 343 5970
113 Παν. Ιωαννίνων 1 6299 -1200 7499
335 Παν. Μακεδ. 2&4 6297 -3915 10212
415 ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 6291 174 6117
138 Παν. Κρήτης 1 6272 -3851 10123
205 Παν. Πάτρας 2 6255 -437 6692
414 ΑΕΑ Θεσ/νίκης 1 6242 1031 5211
323 Γεωπονικό Παν. 2&3 6209 -5075 11284
339 Παν. Πειραιά 2&4 6202 182 6020
411 Παν. Πελ/νήσου 1 6188 -2250 8438
181 Παν. Αιγαίου 1 6089 793 5296
351 Παν. Κρήτης 1 6072 -3122 9194
369 Παν. Θεσσαλίας 2&3 6071 -4905 10976
114 Παν. Ιωαννίνων 1 6066 -4177 10243
262 Παν. Πειραιά 2&4 6059 1184 4875
348 Παν. Αιγαίου 1 6002 -2572 8574
417 ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 5991 901 5090
747 ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 5930 -5743 11673
144 Χαροκόπειο 4 5891 1569 4322
234 ΔΠΘ 2 5879
649 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 5840 -3309 9149
102 Παν. Πάτρας 1 5798 -3296 9094
314 ΟΠΑ 4 5758 -2381 8139
368 Παν. Πάτρας 1&4 5754 -1057 6811
240 ΟΠΑ 4 5751 -12056 17807
115 Παν. Κρήτης 1 5699 -1838 7537
719 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 3 5670 -8802 14472
628 ΤΕΙ Κρήτης 3 5668 -5990 11658
362 Παν. Πελ/νήσου 1 5620 -924 6544
104 Παν. Πελ/νήσου 1 5557 -2651 8208
106 ΔΠΘ 1 5524 -1075 6599
237 ΑΠΘ 2 5503 -11428 16931
107 ΑΠΘ 1 5456 -1369 6825
416 ΑΕΑ Κρήτης 1 5455 -421 5876
601 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 1 5424 -1480 6904
758 ΤΕΙ Κρήτης 2&3 5364 -886 6250
360 Παν. Θεσσαλίας 2&3 5363 -2264 7627
274 Παν. Θεσσαλίας 2&3 5358 -9887 15245
367 Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 5355 -3114 8469
167 Παν. Αιγαίου 1 5354 -2909 8263
108 ΔΠΘ 1 5349 -2472 7821
227 ΑΠΘ 2 5293 1540 3753
744 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 3 5287 -1366 6653
148 ΕΚΠΑ 1 Ε 5281 -10644 15925
176 Παν. Μακεδ. 1&4 5207 -2599 7806
192 ΕΚΠΑ 1 5178 -5677 10855
553 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 5143 -656 5799
720 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 5121 -377 5498
413 ΑΕΑ Αθήνας 1 5121 -493 5614
211 ΑΠΘ 2 5090 -8193 13283
145 Ιόνιο Παν. 1 5076 -1716 6792
250 Παν. Αιγαίου 2&3 5012 -2195 7207
717 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&3 5001 -2493 7494
276 Παν. Αιγαίου 2&3 4983 -5734 10717
654 ΤΕΙ Ηπείρου 3 4979 -2337 7316
555 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2&3&4 4943 -627 5570
752 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2&3 4890 -2225 7115
186 ΔΠΘ 1 4887 -1743 6630
730 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 1&4 4864 -1736 6600
239 Παν. Πάτρας 2 4845 -9152 13997
353 ΔΠΘ 3&4 4818 -1850 6668
418 ΑΕΑ Κρήτης 1 4817 -3988 8805
652 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 3 4785 -2528 7313
356 Χαροκόπειο 2 4772 1342 3430
225 ΕΜΠ 2 4751 -1664 6415
214 Πολ. Κρήτης 2 4745
321 Παν. Κρήτης 4 4736 1210 3526
212 ΔΠΘ 2&3 4685 -1714 6399
739 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 4680 -1848 6528
271 Παν. Πάτρας 2&3 4666 -1814 6480
757 ΤΕΙ Ηπείρου 2&3 4650 -910 5560
602 ΤΕΙ Ηπείρου 4 4574 796 3778
607 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 4557 -667 5224
228 Παν. Θεσσαλίας 2 4555 1401 3154
337 Παν. Μακεδ. 4 4536 -874 5410
179 Πάντειο 1&4 Ε 4498 -5939 10437
759 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&3 4486 -1362 5848
605 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 Ε 4457
201 ΕΜΠ 2 4435 -5440 9875
515 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&3 4358 -2394 6752
550 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2&3 4355 -2618 6973
153 Πάντειο 1 Ε 4334 -3038 7372
742 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 3 4221 -4263 8484
313 ΟΠΑ 4 4182 -7772 11954
760 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&3 4170 -1060 5230
551 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&3 4152 -1601 5753
546 ΤΕΙ Ιονίων 2&3 4117 -1510 5627
761 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&3 4084 -3835 7919
703 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 2&4 3933 -303 4236
762 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 2&3 3897 -1505 5402
283 ΕΚΠΑ 2 3813 -1208 5021
238 Παν. Αιγαίου 2&4 3809
505 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 3766 580 3186
180 Παν. Αιγαίου 4 3734 -703 4437
672 Παν. Δυτ. Αττικής 4 3623
491 ΤΕΙ Κρήτης 2 3554 804 2750
400 Παν. Πελ/νήσου 4 3508 878 2630
203 ΑΠΘ 2 3467 -10810 14277
394 Παν. Δυτ. Αττικής 2 3452
331 Πολ. Κρήτης 2 3403 -3301 6704
705 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&4 3396 345 3051
312 ΟΠΑ 4 3379 -7979 11358
97 ΔΠΘ 4 3370 624 2746
241 ΕΜΠ 2 3323 -217 3540
336 Παν. Πειραιά 2&4 3254 -1248 4502
287 Παν. Πάτρας 2 3239 -47 3286
593 ΤΕΙ Κρήτης 4 3219 381 2838
253 ΕΚΠΑ 2 3126 -3944 7070
507 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 3122
577 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 4 3097 238 2859
766 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 3080 238 2842
246 ΕΜΠ 2 3074 -4668 7742
224 ΔΠΘ 2&4 3061 1021 2040
391 Παν. Δυτ. Αττικής 2 3052
614 ΑΣΤΕ 1&4 Ε 3046 -11225 14271
767 ΤΕΙ Κρήτης 2 3037 -83 3120
493 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 3032 1246 1786
644 ΤΕΙ Κρήτης 2&4 3017 903 2114
346 Παν. Πάτρας 4 3012 1418 1594
329 ΟΠΑ 2&4 3011 -2426 5437
317 Παν. Μακεδ. 4 2996 -4680 7676
230 Πολ. Κρήτης 2&4 2978 -2981 5959
207 ΔΠΘ 2 2973 775 2198
363 ΑΠΘ 2 2954 -5909 8863
772 ΤΕΙ Κρήτης 4 2931
584 ΤΕΙ Πελ/νησου 4 2929 -2716 5645
322 Παν. Μακεδ. 4 2924 -1928 4852
316 Παν. Πειραιά 4 2914 -3314 6228
561 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 2909 378 2531
740 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 4 2900
310 Παν. Αιγαίου 2&4 2894 718 2176
366 Ιόνιο Παν. 2&4 2873 -1954 4827
311 ΑΠΘ 4 2850 -1246 4096
419 ΑΕΑ Αθήνας 2 Π 2820 242 2578
777 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 4 2810 -275 3085
669 Παν. Δυτ. Αττικής 4 2810
595 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 2748
768 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 2734
285 ΑΠΘ 2 2722 -1616 4338
389 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 2710
420 ΑΕΑ Θεσ/νίκης 2 Π 2672
722 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2&4 2647 465 2182
756 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 4 Ε 2608
261 Παν. Κρήτης 2 2602 -1184 3786
152 Πάντειο 4 2561 -1428 3989
489 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 2554
471 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 2 2534 -1279 3813
529 ΤΕΙ Πελ/νησου 2&4 2528 858 1670
319 Παν. Πάτρας 4 2489 -531 3020
208 Παν. Θεσσαλίας 2 2475 -6125 8600
392 Παν. Δυτ. Αττικής 2 2450
361 Παν. Πελ/νήσου 4 2444 -594 3038
390 Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 2418
497 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 2372 -500 2872
345 Παν. Ιωαννίνων 4 2342 -9291 11633
612 Παν. Αιγαίου 4 2338 -510 2848
393 Παν. Δυτ. Αττικής 2 2336
99 Παν. Θεσσαλίας 2&4 2322 -1707 4029
248 Παν. Κρήτης 2 2314 -356 2670
98 Παν. Πελ/νήσου 2&4 2294 -3487 5781
516 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2 2286 -2998 5284
332 Παν. Θεσσαλίας 2 2274 -7950 10224
477 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 2210 -4728 6938
252 Παν. Αιγαίου 2 2208
467 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 2206
712 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2&4 2180 -2947 5127
350 Παν. Θεσσαλίας 4 2156 -1245 3401
522 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&4 2078 -128 2206
220 Παν. Θεσσαλίας 2 2078 -1518 3596
309 ΕΚΠΑ 4 2037 -4706 6743
221 Παν. Πάτρας 2 2036 -2507 4543
569 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 4 2028 562 1466
210 Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 2004 -2635 4639
315 Παν. Πειραιά 4 1996 -6043 8039
387 Παν. Δυτ. Αττικής 2 1948
596 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 1916 130 1786
737 ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 2 1838 -990 2828
549 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 1805 -2493 4298
710 ΤΕΙ Ηπείρου 2&4 1804 -68 1872
223 ΔΠΘ 2 1722 -5580 7302
594 ΤΕΙ Πελ/νησου 4 1708 -410 2118
587 ΤΕΙ Αν.Μακ.Θράκης 4 1650 724 926
318 Παν. Πειραιά 2&4 1602 -2314 3916
575 ΤΕΙ Κεντρ. Μακ. 4 1474
352 Παν. Πάτρας 4 1380 -2889 4269
764 ΤΕΙ Ιονίων 4 1260 -1394 2654
476 ΔΠΘ 2 1242 -5039 6281
465 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 1214 -2398 3612
245 ΑΠΘ 2 1206 -6470 7676
243 ΕΚΠΑ 2 1203 -2623 3826
487 ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 2 1030 -1331 2361
734 ΤΕΙ Δυτ. Μακ. 4 952 -1334 2286
723 ΤΕΙ Θεσσαλίας 2&4 300
copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου