αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Οι Κατηγορίες των Υποψηφίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Οι βάσεις που θα δείτε σ' αυτή την ενότητα περιλαμβάνουν την κατανομή των σχολών στα Επιστημονικά Πεδία όπως ήταν την ημέρα ανακοίνωσης των βάσεων.

Γενικά.
Γενικό Λύκειο Κατηγορία 90%.
Γενικό Λύκειο Κατηγορία 10%.
Γενικό Λύκειο Εσπερινό.
ΕΠΑ.Λ. Ημερήσιο.
ΕΠΑ.Λ. Κατηγορία 10%.
ΕΠΑ.Λ. Εσπερινό.
copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου