Οι Κατηγορίες των Υποψηφίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Οι βάσεις που θα δείτε σ' αυτή την ενότητα περιλαμβάνουν την κατανομή των σχολών στα Επιστημονικά Πεδία όπως ήταν την ημέρα ανακοίνωσης των βάσεων.

Γενικά.
Γενικό Λύκειο Κατηγορία 90%.
Γενικό Λύκειο Κατηγορία 10%.
Γενικό Λύκειο Εσπερινό.
ΕΠΑ.Λ. Ημερήσιο.
ΕΠΑ.Λ. Κατηγορία 10%.
ΕΠΑ.Λ. Εσπερινό.