αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Επικαιρότητα

Εξεταζόμενα μαθήματα στις εξετάσεις του Ιουνίου.

Γ Λυκείου όλες οι ομάδες Προσανατολισμού εξετάζονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας
1
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Γραμματεία (τρίωρη συνεξέταση)
2
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
3
Ιστορία
4
Βιολογία

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε σχέση με πέρυσι.

Β Λυκείου Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
1
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Γραμματεία (τρίωρη συνεξέταση)
2
Ιστορία
3
Βιολογία
6
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία
7
Μαθηματικά Προσανατολισμού
8
Φυσική Προσανατολισμού

 

Β Λυκείου Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Γραμματεία (τρίωρη συνεξέταση)
2
Ιστορία
3
Βιολογία
4
Άλγεβρα
5
Αρχαία Προσανατολισμού
6
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Προσανατολισμού

 

Α Λυκείου
1
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Γραμματεία (τρίωρη συνεξέταση)
3
Άλγεβρα
4
Γεωμετρία
5
Ιστορία
6
Φυσική
7
Χημεία
8
Πολιτική Παιδεία

Σε όλες τις τάξεις σε όλα τα μαθήματα οι μαθητές θα γράφουν δύο υποχρεωτικά ωριαία διαγωνίσματα, ένα σε κάθε τετράμηνο.

 

copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου