Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Υποψηφίου από ΕΠΑΛ

Η Εφαρμογή υπολογίζει τα Μόρια του Υποψηφίου σε κάθε τμήμα. Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι διαφορετικοί σε κάθε τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος έχει διαφορετικά μόρια σε κάθε τμήμα του Τομέα του. Η εφαρμογή υπολογίζει τα μόρια του Υποψηφίου και υπολογίζει και τη διαφορά των μορίων του υποψηφίου από τη βάση του τμήματος.

Αριθμός
Περιγραφή Τομέα
1
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
2
Διοίκησης και Οικονομίας
3
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
4
Εφαρμοσμένων Τεχνών
5
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
6
Μηχανολογίας
7
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
8
Πληροφορικής
9
Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
10
Κοινή Ομάδα Σχολών

Επίλεξε Τομέα ΕΠΑ.Λ.
Νεοελληνική Γλώσσα  
Γράψε τον βαθμό σου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με τελεία και όχι κόμμα στο δεκαδικό του μέρος.
Μαθηματικά  
Γράψε τον βαθμό σου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με τελεία και όχι κόμμα στο δεκαδικό του μέρος.
Μάθημα Ειδικότητας 1  
Γράψε τον βαθμό σου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με τελεία και όχι κόμμα στο δεκαδικό του μέρος.
Μάθημα Ειδικότητας 2  
Γράψε τον βαθμό σου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με τελεία και όχι κόμμα στο δεκαδικό του μέρος.
Δες ποιο είναι το Μάθ. Ειδικότητας 1 και 2  
Έχει σημασία ποιο είναι το 1ο μάθημα και ποιο το 2ο διότι μπορεί να έχουν διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας.
Μέσος Όρος  
Ο Μέσος Όρος των βαθμών σου στα 4 μαθήματα, χωρίς κανένα συντελεστή βαρύτητας.
Επίλεξε αν εξεταστήκες σε ειδικό μάθημα  
Ξένη γλώσσα, σχέδιο, μουσική, αθλήματα για τα ΤΕΦΑΑ.