Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Υποψηφίου από ΕΠΑΛ

Η Εφαρμογή υπολογίζει τα Μόρια του Υποψηφίου σε κάθε τμήμα. Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι διαφορετικοί σε κάθε τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος έχει διαφορετικά μόρια σε κάθε τμήμα του Τομέα του. Η εφαρμογή υπολογίζει τα μόρια του Υποψηφίου και υπολογίζει και τη διαφορά των μορίων του υποψηφίου από τη βάση του τμήματος.

Αριθμός
Περιγραφή Τομέα
1
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
2
Διοίκησης και Οικονομίας
3
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
4
Εφαρμοσμένων Τεχνών
5
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
6
Μηχανολογίας
7
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
8
Πληροφορικής
9
Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
10
Κοινή Ομάδα Σχολών

Επίλεξε Τομέα ΕΠΑ.Λ.
Γράψε τους βαθμούς σου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με τελεία και όχι κόμμα στο δεκαδικό τους μέρος.
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Μάθημα Ειδικότητας 1
Μάθημα Ειδικότητας 2
Δες ποιο είναι το Μάθημα Ειδικότητας 1 και 2
Μέσος Όρος
Επίλεξε αν εξεταστήκες σε ειδικό μάθημα