Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Υποψηφίου από Γενικό Λύκειο

Η Εφαρμογή υπολογίζει τα Μόρια του Υποψηφίου σε κάθε τμήμα. Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι διαφορετικοί σε κάθε τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος έχει διαφορετικά μόρια σε κάθε τμήμα του Επιστημονικού του Πεδίου. Η εφαρμογή υπολογίζει τα μόρια του Υποψηφίου και υπολογίζει και τη διαφορά των μορίων του υποψηφίου από τη βάση του τμήματος.

Επίλεξε Επιστημονικό Πεδίο
Nεοελληνική Γλώσσα  
Γράψε τον βαθμό σου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με τελεία και όχι κόμμα στο δεκαδικό του μέρος.
Αρχαία Ελληνικά
Γράψε τον βαθμό σου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με τελεία και όχι κόμμα στο δεκαδικό του μέρος.
Ιστορία
Γράψε τον βαθμό σου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με τελεία και όχι κόμμα στο δεκαδικό του μέρος.
Λατινικά
Γράψε τον βαθμό σου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με τελεία και όχι κόμμα στο δεκαδικό του μέρος.
Μέσος Όρος  
Ο Μέσος Όρος των βαθμών σου στα 4 μαθήματα, χωρίς κανένα συντελεστή βαρύτητας.
Επίλεξε αν εξεταστήκες σε ειδικό μάθημα  
Ξένη γλώσσα, σχέδιο, μουσική, αθλήματα για τα ΤΕΦΑΑ.