αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Πόσα μόρια δίνει κάθε μονάδα;

Στους πίνακες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε πόσα μόρια δίνει μία μονάδα σε κάθε μάθημα από κάθε ομάδα προσανατολισμού. Βλέπουμε ότι κάθε μονάδα σε μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 1,3 δίνει 330 μόρια, κάθε μονάδα σε μάθημα με συντελεστή 0,7 δίνει 270 μόρια και κάθε μονάδα σε μάθημα χωρίς συντελεστή βαρύτητας δίνει 200 μόρια.

Ανθρωπιστικές σπουδές
1ο πεδίο 3ο  πεδίο
Γλώσσα
x 200 x 240
Αρχαία Ελληνικά
x 330 x 200
Ιστορία
x 270 x 200
Λατινικά
x 200 0
Βιολογία  Γ.Π.
0 x 290
Μαθηματικά Γ.Π.
0 0
Μέγιστο άθροισμα
20.000 18.600
Θετικές Επιστήμες
2ο πεδίο 3ο  πεδίο
Γλώσσα
x 200 x 200
Μαθηματικά Πρ.
x 330 0
Φυσική
x 270 x 200
Χημεία
x 200 x 270
Βιολογία  Πρ.
0 x 330
Ιστορία Γ.Π.
0 0
Μέγιστο άθροισμα
20.000 20.000
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής
5ο πεδίο 3ο  πεδίο
Γλώσσα
x 200 x 240
Μαθηματικά Πρ.
x 330 x 200
Α.Ε.Π.Π.
x 200 x 200
Α.Ο.Θ
x 270 0
Βιολογία Γ.Π.
0 x 290
Ιστορία Γ.Π.
0 0
Μέγιστο άθροισμα
20.000 18.600