αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Τα Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας

•Σκοπό έχουν να δώσουν μεγαλύτερη αξία στο βαθμό μαθημάτων που είναι δύσκολα, αλλά απαραίτητα για τις σπουδές μέσα στο πανεπιστήμιο, όπως είναι τα Μαθηματικά, τα Αρχαία, η Φυσική.

•Θέλει δηλαδή ο νομοθέτης να ενθαρρύνει τους μαθητές να διαβάσουν τα δύσκολα μαθήματα περισσότερο.

•Ακόμη θέλει ο νομοθέτης να πετύχει τη μείωση μορίων, ώστε να αποθαρρύνει μαθητές από τις Ανθρωπιστικές Σπουδές να εισαχθούν στην Ιατρική, αφού θα έχουν πρόβλημα παρακολούθησης.

Μαθήματα  Αυξημένης  Βαρύτητας
Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές και Τεχνολογικές Σπουδές Επιστήμες  Υγείας και Ζωής Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής
Ανθρωπιστικές Σπουδές Αρχαία (x1,3)
Ιστορία (x0,7)
Βιολογία Γ.Π. (x0,9)
Ν. Ελληνική Γλώσσα (x0,4)
Θετικές Σπουδές Μαθηματικά (x1,3)
Φυσική (x0,7)
Βιολογία Προσ. (x1,3)
Χημεία (x0,7)
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής     Βιολογία Γ.Π. (x0,9)
Ν. Ελληνική Γλώσσα (x0,4)
Μαθηματικά (x1,3)
Α.Ο.Θ. (x0,7)